Školská rada - od 1.9.2005

 

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy,

zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada byla zřízena Radou kraje k 1.9. 2005, funkční

období členů školské rady je tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně. Povinnost zřídit školskou radu ukládá  zákon

561/2004 o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Členové školské rady:

Za zřizovatele:                       PhDr. Niliusová Jiřina

Za učitele.                              Mgr. Lorencovič Jan

Za rodiče:                               Mgr. Křístková Taťána 

 

 

 

 

 

            

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.