PROJEKTOVÝ DEN - ŠIKANA

 

V pondělí 25. ledna jsme uskutečnili v rámci projektu Zdravá škola první projektový den, tentokrát na téma Šikana. Děti již měly o šikaně určité vědomosti, které získaly nejen dlouholetým působením v oblasti prevence ve škole, ale také na besedě s PČR, která tomuto projektovému dni předcházela. Projektové vyučování kladlo důraz zejména na práci samotných žáků, kteří pracovali na zadaných úkolech s podporou učitele. Pracovali s pojmy agresor, oběť apod. a předkládali své vlastní návrhy k řešení šikany. Součástí dne byla i část „praktická“, kde jsme pomocí aktivit pracovali na tvoření a upevnění pozitivních vztahů mezi vrstevníky. Aktivity byly náročné na splnění a bez společné domluvy a kooperace nebylo možné aktivity úspěšně dokončit. Jednotlivé třídy tak získaly také zpětnou vazbu o tom, jaké vztahy se mezi spolužáky vyskytují, jestli umí či neumí spolupracovat, domluvit se, podpořit se. 

img 0197

 

img 0220
p1010007   p1010054

FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE: ZDE 


 

PROJEKTOVÝ DEN - ALKOHOL A DROGY

V pondělí 29.2.2016 jsme navázali na besedu pořádanou Renarkonem a uskutečnili jsme projektový den na téma Alkohol a drogy. Pracovali jsme s informacemi nabytými na besedě a snažili jsme se především pracovat s postoji žáků k návykovým látkám. Součástí dne byla aktivita Človíček jde do světa, při níž bylo cílem, uvědomit si, čím nás do života může vybavit droga (závislost) a naopak, jaké výhody v životě máme, pokud závislí nejsme. Důležitým tématem v této oblasti je naučit se říci „ne“, pokud nám drogu někdo nabízí. Také toto jsme si v rámci projektového dne nacvičili. Projektový den byl plný nejrůznějších aktivit a můžu jej hodnotit jedině pozitivně J

img 1214   img 1242

 Fotografie z Projektového dne naleznete: ZDE

 


 

 

ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE

img 2480_-_kopie   img 2502_-_kopie

Projektový den NAŠE PTACTVO

Dne 12. 4. 2016 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den na téma Naše ptactvo. Žáci si v rámci tříd vybrali v přípravné fázi některého z našich ptáků. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky se stavbou jeho těla, způsobem života, rozmnožováním, péčí o mláďata. Zároveň zjišťovali, do jaké vybrané skupiny opeřenec patří a zda je chráněný. Součástí projektového dne byla návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích, která sklidila velký ohlas. Většina žáků zde byla poprvé. Vůbec netušili, že místo, které zachraňuje nemocné živočichy (převážně ptáky), v našem kraji existuje. Kladně ocenili výklad lektora i prohlídku areálu. A jako bonus můžeme považovat hezké počasí, které nás provázelo po celou dobu prohlídky. Projektový den byl velmi zajímavý.


 

Fotografie z návštěvy Záchranné stanice v Bartošovicích naleznete: ZDE

 

img 2313_-_kopie   img 2289_-_kopie


PROJEKTOVÝ DEN - KYBERŠIKANA

Ve středu 30.3. 2016 jsme měli ve škole projektový den na téma kyberšikana. Protože jsme před projektovým dnem měli už besedu s panem Veličkou, věděli jsme, co to kyberšikana je, i jak se proti ní můžeme bránit. Nyní jsme se seznámili s jednotlivými příběhy kyberšikany, které se ve skutečnosti opravdu staly, a které skončily smrtí. Na tento jediný den jsme měli ve škole odblokovaný Facebook  a paní Katka nám ukázala, jak vypadá správné zabezpečení osobní stránky na FB a taky to, jak si např. nastavit soukromí; jak si odebrat označení z fotky, která se nám nelíbí; jak si někoho, kdo nás třeba obtěžuje, zablokovat; jak si nastavit, kdo uvidí naši fotku atd. Hodně informací o nastavení byly pro nás nové.

By: Radek Škrabola a Martin Sobotka.

img 2146   img 2150
img 2152 img 2164

Fotografie z projektového dne naleznete: ZDE


Dopravní výchova

Projektový den Dopravní výchova proběhl 29.4.2016 ve dvou částech.

Dopolední projektové vyučování:

1. úkol -  plnily třídy úkoly a kvízy pomocí interaktivního výukového programu na serveru    www.zachranny-kruh.cz

2. úkol - vypracovat ve skupinkách (třídách) pracovní listy.

3. úkol - výtvarná část + vystavení všech prací ve vestibulu školy.

V odpolední volnočasové části :

Nás navštívila divadelní společnost EnTenTýKy zahrála nám pohádku s dopravní tématikou.

Projektový den pak pokračoval na školní zahradě, kde proběhlo kreslení dopravních značek na chodníku, jízda zručnosti na kolech a koloběžkách, zahráli jsme si modelové situace :" na přechodu pro chodce, chůze po silnici, po chodníku ". ...

Zopakovali jsme si pravidlo vidět a být viděn.

 

pd2  

pd4

pd3

pd5
pd6 pd1

RASISMUS, DISKRIMINACE, MENŠINY

Projektový den  –  Rasismus, diskriminace, menšiny

Dne 29. 4. 2016 proběhl na naší škole další projektový den v rámci projektu Zdravá škola I s názvem Menšiny, diskriminace, rasismus. Projektového dne se zúčastnily sedmé až deváté třídy. Pozadu nezůstaly ani šesté třídy, které se k starším spolužákům s radostí přidaly. V rámci projektového dne si žáci utřídili znalosti o lidských rasách, menšinách, lidských odlišnostech; vyřešili rébus s pojmy, které společně prodiskutovali a dle prezentace správně zařadili. Nechyběly hudební ukázky ve spojitosti s odlišnými národnostmi, dramatické ztvárnění lidských ras s líčením, sociální hry, pohádky jiných kultur. Jako každý projektový den byl k dispozici dokument, tentokrát o vietnamské komunitě. Závěrem jednotlivé třídy své poznatky prezentovali pomocí svých billboardů. Celý projektový den si naši žáci moc užili.

                                                                                                                   Mgr. Helena Šťastná

img 3142   img 3172
img 3177 img 3117

Fotografie z projektového dne naleznete: ZDEProjektový den Příroda kolem nás 1.část.

Výlet do lesního parku v Klimkovicích

Dne 25. 5. 2016 se 1.-4.třídy zúčastnily krásného výletu do Klimkovic. Prošli jsme se po,, naučné stezce“, která zaujala nejen děti. Ochutnali jsme zmrzlinu v Klimkovických lázních, děti koupily maminkám dárečky. Celý den jsme měli sluníčkové počasí a cesta tam i zpět městským autobusem byla pro děti velkým zážitkem.


lesn park2

lesn park1

lesn park3   lesn park4

5. projektový den - Extremismus

Ve čtvrtek 19. května 2016 proběhl u nás ve škole projektový den na téma Extremismus. Pár dní před tím jsme měli skvělou besedu s kapitánem Rostislavem Chobolou z Policie České republiky. Díky poznatkům, které jsme získali na této besedě, jsme úkoly projektového dne zvládli levou zadní J. Protože extremismus je příliš rozsáhlé téma, zaměřili jsme se v rámci dne jen na pár základních: nacismus a neonacismus, bolševismus – stalinismus. Více nás bavil nacismus. Také proto, že se objevuje i v dnešní době. V rámci nacismu jsme si měli třeba představit, že jsme Židé žijící v Praze za druhé světové války a přišel nám povolovací rozkaz do koncentračního tábora. Měli jsme se zamyslet, co bychom si s sebou zabalili, přitom jsme měli k dispozici jen jeden kufr. V rámci dne jsme se seznámili i s některými Norimberskými zákony, které jsme dosud neznali. Potom jsme měli za úkol vytvořit si vlastní chartu lidských práv naší třídy. Vytvořili jsme si vlastní stát a vlastní pravidla, která měla být humánní a mírová pro celou naši třídu. Myslíme, že jsme úkol splnili na 100%.

žáci 9. třídy

 

charta 9.tdy   kufr

 

 


 

Projektový den „Dopravní výchova"

V pátek 24.6. 2016 proběhl na naší škole projektový den na téma „Bezpečnost“. Den měl tři části. V první části si žáci po smíšených skupinách zopakovali základní pravidla bezpečnosti ve škole, na ulici, doma i v dopravním prostředku. Ve druhé části proběhl nácvik požárního poplachu, který všichni zvládli úspěšně (nikdo „neuhořel“). Ve třetí části dostaly skupiny mapu, na které byl zakreslen cíl cesty. Žáci měli za úkol cestu na mapě vyhledat, zakreslit a bezpečně se po ní vydat. Každá skupina došla do některé z cukráren v okolí školy. Den byl úsměvavý a sladký. 5.třída

dscf6508   dscf6511
dscf6513 dscf6537

Projektový den - HALLOWEEN

Dne 31. 10. 2016 se v naší škole uskutečnil projektový den na téma „Halloween“. První hodinu jsme si říkali, odkud tento svátek pochází, kde se slaví atd. Druhou hodinu jsme vydlabali dýně a vyráběli do soutěže klobouky různých velikostí a typů. Žáci ze všech tříd si navlékli masky, aby je ostatní děti mohly obdivovat. V 11 : 00 hod. se konal průvod masek a skoro každý měl originální masku.  Než začal průvod po Ostravě – Porubě, tak jsme se všichni vyfotografovali před školou. Byla to nádhera! Průvod se uskutečnil kolem Albertu a nedalekého rybníka. Nakonec jsme se společně ještě jednou vyfotografovali a šli jsme zpátky do školy. Někteří se podívali na pohádku a odvážlivci zhlédli  horor Temnota dětských duší. Projektový den se velmi vydařil, a to díky paní učitelce Markétě Hermanové a paní učitelce Aleně Kanclířové, které tuto akci organizovaly.

Radim Vašek, 9.A

hallo1    hallo2
hallo3 hallo4


Mikuláš u nás ve škole                                                      

Projektový den 5. 12. 2016

Líbil se mi projektový den Mikuláš, byla to super práce, líbil se mi nejvíc kvíz a bludiště, jak jsem přemýšlel, párkrát jsem se spletl. Mikuláš, andělé a čerti byli úžasní, nadílka skvělá. Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže a pekli pekelné cukroví. Škoda, že tento rok končím, budou mi chybět všechny školní akce i skvělí učitelé. „No jo“, konec se mi blíží, ale jsem rád za ty nádherné akce, já  bych to asi jinak nepřežil, a to učení bylo též zajímavou formou. Všechny akce se fakt povedly. Moc děkuji za každou akci, která bude ještě tento školní rok.  

René Richter, 9. B SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.