EXPEDICE PO STOPÁCH STARÉ PRAHY

logo umobporuba

Úřad městského obvodu Poruba se rozhodl usnesením Rady městského obvodu podpořit projekt Po stopách staré Prahy, který se koná ve dnech 23.-25.5.2016. Dotace je poskytnuta na dopravu, ubytování, stravu a vstupy.

Projekt si dává za cíl zábavnou formou ukázat našim handicapovaným dětem krásy hlavního města Prahy. Expedice má výchovně-vzdělávací charakter, jmenovitě výchovný – neboť má stmelit a utužit přátelské vztahy mezi dětmi, poskytnout jim nezapomenutelné zážitky, má být odměnou pro nejpracovitější děti a pak vzdělávací charakter – poněvadž chceme navštívit s odborným výkladem celou řadu památek a významných míst jako jsou:

  • Loretánské náměstí s Černínským palácem (sídlo Ministerstva zahraničí) a Loretou s překrásnou zvonkohrou či zlatým pokladem
  • Pražský hrad, sídlo českých králů a dnes prezidenta republiky
  • Karlův most se sochou svatého Jana Nepomuckého - legendy, ale i různé zajímavosti, katastrofy v dějinách mostu apod.
  • Staroměstské náměstí s pražským Orlojem – jeho historii, legendy a dějinné události, které ho formovaly do dnešních dnů
  • Pražské nábřeží – Ministerstvo průmyslu, Národní divadlo, Mánes, Tančící dům, Vyšehrad
  • ZOO v Praze Troji s výkladem pro školy
  • Prohlídka Poslanecké sněmovny či Senátu České republiky 
  • Královská cesta s výkladem – trasa, kterou projížděli čeští králové ke korunovaci v katedrále Sv.Víta
  • Vojenské muzeum – historie1.světové války, meziválečného období, 2.světové války, persekuci členů armády či protikomunistické počiny

 

Těmito činnostmi chceme zpestřit teoretické vyučování ve škole praktickou formou ve volném čase dětí, která rozvíjí vědomosti a poznatky, umožňuje handicapovaným dětem kontakt s realitou, zpestření všedních dnů o výklad odborníků apod. 

Celkové náklady projektu: 26 795,- Kč

Dotace ÚMOb Poruba: 8 000,- Kč

pragl


 

 ZPRÁVA Z AKCE:

EXPEDICE PO STOPÁCH STARÉ PRAHY

Ve dnech 23.-25.5.2016 uskutečnilo sdružení BES z.s. „Expedici po stopách staré Prahy“. Studenti spolu s pedagogickým doprovodem měli skutečně náročný program. Po příjezdu do Prahy se nalodili na parník Odra, kterým dopluli až do Troji, kde navštívili ZOO. Nechyběla ani jízda dětským vláčkem, protože bylo neskutečné vedro. Nazpět, opět parníkem a tramvají, přijeli na Loretánské náměstí, kde se ubytovali v Kapucínském klášteře. Druhý den absolvovali velký okruh Pražským hradem, kde viděli mimo jiné i chrám sv. Víta, hrobky, Zlatou uličku apod. Po svačince shlédli i samotnouLoretu a měli možnost obdivovat zlatý poklad Lorety – liturgické předměty nesmírné ceny. Následovalo nákupní šílenství a oběd v nákupním centru Letňany. Po tak náročném programu neměl nikdo zájem o další procházku noční Prahou. Poslední den měli možnost, hlavně díky neuvěřitelné vstřícnosti hradní stráže, vidět korunovační klenoty vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu a také navštívili Valdštejnskou zahradu – sídlo senátu. Dále shlédli Muzeum Karla Zemana, kde byl připraven interaktivní program spojený s hledáním pokladu, studenti získali upomínkové předměty a poobědvali v místní restauraci. Po Karlově mostě došli na Staroměstské náměstí, kde viděli odbíjet Orloj a přes Václavské náměstí dorazili na Hlavní nádraží Praha. Celá akce se uskutečnila také díky finanční podpoře ÚMOb Poruba. Děkujeme.

20160525 124522   20160524 102108
20160525 141521 20160525 085306

Fotografie z celé akce naleznete na tomto odkazu, klikni: ZDESCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.