PROJEKTY 2015/16

1. ERASMUS KA1 - popis projektu

logo erasmus

I v tomto školním roce pokračuje projekt mobility pedagogických pracovníků, v rámci kterého mají učitelé naší školy možnost vycestovat do zahraničí na odborné kursy či stínování v institucích pracujících s obdobnou strukturou žáků. V tomto školním roce byly zatím uskutečněny tři mobility pedagogických pracovníků, další čtyři se připravují. Získané zkušenosti učitelé sdílejí se svými kolegy s cílem zvyšovat kvalitu služeb, které škola poskytuje.

 


 

2. ERASMUS KA2 - popis projektu

 

logo erasmus

 

logo ka2

 

Projekt Creating Peace vstupuje do svého druhého roku – ten je zaměřen na hledání míru uvnitř sebe sama. Žáci s učiteli zapojenými v projektu budou rozvíjet své sociální dovednosti prostřednictvím terapeutických aktivit a her. Ty nejúspěšnější a nejpřínosnější budou sdílet se svými partnery na webu projektu. V rámci projektu byl v říjnu 2015 uskutečněn výjezd žáků 8. a 9. ročníku a pedagogů do partnerské školy v německém Osnabrucku. Další výjezd, tentokrát do Polska, je plánován na jaro 2016.

 

img 6565   img 6578

img 6639

img 6544
img 6501 img 6561

 

Fotografie z německého Osnabrucku můžete shlédnout na tomto odkaze: KLIKNI

 


 

3. Projekt Rozvoj technických dovedností žáků se SVP

 

logo opvk

 

Naše škola získala pro svůj projekt Rozvoj technických dovedností žáků se SVP finanční podporu zOperačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na vybavení nové školní dílny. V nově vybavené školní dílně si žáci osvojují základy technologických postupů při práci se dřevem a kovem a pomocí stavebnic Merkur a jejího ekvivalentu pro děti s omezením hybnosti si ověřují některé z principů mechaniky, o kterých se učí v hodinách fyziky. Hotové výrobky budou sloužit jako pomůcky pro žáky nižších ročníků, k dekoraci tříd či k hrám ve školní družině. Věříme, že příležitost vyzkoušet si tyto technické činnosti v praxi bude pro naše žáky přínosná i z hlediska volby jejich budoucího povolání.

 

dilna1   dilna2
dilna3

dilna4

dilny6   dilny7

Další fotografie zde: Projekt Rozvoj technických dovedností u žáků se SVP 


4. Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA I.

Termín realizace: leden - červen 2016

Celkový rozpočet projektu: 76 000,-Kč, z toho dotace MŠMT 49 000,-Kč

Poskytovatel dotace: Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy České republiky


logo-msmt

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu a mezi vrstevníky jako prevence šikany, prevenci netolismu, kyberšikany, kybergroomingu,prevenci závislosti na vybraných omamných látkách ohrožující cílovou skupinu, prevenci rasismu a xenofobii, vlivu hnutí a nových subkultur, ultrapravicových hnutí.  Během druhého pololetí školního roku budou uspořádány besedy odborníků z praxe s cílovou skupinou:

 • leden 2016 - šikana (přednášky Policie ČR), 1.projektový den
 • únor 2016 - alkohol a drogy (přednáška „Co si myslím o drogách“, Renarkon), 2.projektový den
 • březen 2016 - rizika virtuální komunikace, kyberšikana ( PPPP Ostrava, Bc.Tomáš Velička), 3.projektový den
 • duben 2016 - rasismus, xenofobie, diskriminace (PPP Ostrava - Zábřeh), 4.projektový den
 • květen 2016 - extremismus, rozmáhající se terorismus (Ing. Rostislav Chobola, Moravskoslezský kraj Policie ČR), 5.projektový den
 • červen 2016 -  Tvoření pozitivního třídního a školního klimatu a atmosféry, shrnutí programu prevence a to na každoročně pořádaném Rehabilitačním pobytu školy (školní metodik prevence)

Po každé besedě bude následovat projektové vyučování s cílem zopakovat a upevnit získané informace pomocí prožitků, učení hrou, tvorbou informačních tabulí atd. Veškeré informace o projektu a shrnutí poznatků z projektových dnů bude rovněž zveřejněno na webových stránkách školy. Pro žáky a jejich rodiče bude publikována brožura základních informací a poznatků z projektu. Veškeré získané informace ověříme a procvičíme na Rehabilitačním pobytu. Pro zjištění úspěšnosti projektu bude provedeno dotazníkové šetření před a po skončení projektu.


 

Šikana – beseda s Policií ČR

Ve středu 13.1. jsme měli ve škole návštěvu. Přišla k nám Policie České republiky – pán a paní, kteří nám vysvětlovali, jak může být šikana vážná. Bavili jsme se o tom, jak se šikana projevuje a jak se proti ní bránit, jak můžu někomu pomoct. Dozvěděli jsme se, že když nenahlásíme šikanu (rodičům ani učitelům), může šikana skončit klidně až sebevraždou. Bavili jsme se o tom, jak poznat násilníka, oběť, spolupracující dav. Jako pomůcku jsme dostali návodný pracovní list. Přečetli nám příběh o šikaně a taky nám vypravovali nejrůznější příběhy šikany, se kterými se setkali. Když se nás zeptali, jestli jsme se někdy stali obětí šikany, někteří spolužáci se přihlásili. Beseda se mi líbila.

Radek Škrabola, Martin Sobotka, 7.B

img 9901   img 9902

Dne 13. ledna jsme měli ve škole besedu s Policií České republiky na téma Šikana. I přesto, že o šikaně toho vím hodně, dozvěděla jsem se hodně nových věcí. Nejvíc mě překvapilo, že i když mi ještě není 15 let, můžu být na policii vyslýchaná a taky to, že šikana se může objevovat i mezi dospělými. Když se nás zeptali, kdo se už setkal se šikanou, přihlásilo se celkem hodně spolužáků a to mě zarazilo. Vyprávěli nám různé příběhy o šikaně, se kterými se na různých školách setkali a i o holčičí šikaně, kdy se mezi sebou šikanovaly jen holky. Beseda se mi líbila, příště bych chtěla besedu o kyberšikaně.

Vendula Štěrbová, 7.A

Fotodokumentace z besedyZDE


1. PROJEKTOVÝ DEN - ŠIKANA

V pondělí 25. ledna jsme uskutečnili v rámci projektu Zdravá škola první projektový den, tentokrát na téma Šikana. Děti již měly o šikaně určité vědomosti, které získaly nejen dlouholetým působením v oblasti prevence ve škole, ale také na besedě s PČR, která tomuto projektovému dni předcházela. Projektové vyučování kladlo důraz zejména na práci samotných žáků, kteří pracovali na zadaných úkolech s podporou učitele. Pracovali s pojmy agresor, oběť apod. a předkládali své vlastní návrhy k řešení šikany. Součástí dne byla i část „praktická“, kde jsme pomocí aktivit pracovali na tvoření a upevnění pozitivních vztahů mezi vrstevníky. Aktivity byly náročné na splnění a bez společné domluvy a kooperace nebylo možné aktivity úspěšně dokončit. Jednotlivé třídy tak získaly také zpětnou vazbu o tom, jaké vztahy se mezi spolužáky vyskytují, jestli umí či neumí spolupracovat, domluvit se, podpořit se. 

img 0197

img 0220
p1010007   p1010054

FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE: ZDE


2. PROJEKTOVÝ DEN - ALKOHOL A DROGY

V pondělí 29.2.2016 jsme navázali na besedu pořádanou Renarkonem a uskutečnili jsme projektový den na téma Alkohol a drogy. Pracovali jsme s informacemi nabytými na besedě a snažili jsme se především pracovat s postoji žáků k návykovým látkám. Součástí dne byla aktivita Človíček jde do světa, při níž bylo cílem, uvědomit si, čím nás do života může vybavit droga (závislost) a naopak, jaké výhody v životě máme, pokud závislí nejsme. Důležitým tématem v této oblasti je naučit se říci „ne“, pokud nám drogu někdo nabízí. Také toto jsme si v rámci projektového dne nacvičili. Projektový den byl plný nejrůznějších aktivit a můžu jej hodnotit jedině pozitivně J

img 1214   img 1242

 Fotografie z Projektového dne naleznete: ZDE

 


3. PROJEKTOVÝ DEN - KYBERŠIKANA

Ve středu 30.3. 2016 jsme měli ve škole projektový den na téma kyberšikana. Protože jsme před projektovým dnem měli už besedu s panem Veličkou, věděli jsme, co to kyberšikana je, i jak se proti ní můžeme bránit. Nyní jsme se seznámili s jednotlivými příběhy kyberšikany, které se ve skutečnosti opravdu staly, a které skončily smrtí. Na tento jediný den jsme měli ve škole odblokovaný Facebook  a paní Katka nám ukázala, jak vypadá správné zabezpečení osobní stránky na FB a taky to, jak si např. nastavit soukromí; jak si odebrat označení z fotky, která se nám nelíbí; jak si někoho, kdo nás třeba obtěžuje, zablokovat; jak si nastavit, kdo uvidí naši fotku atd. Hodně informací o nastavení byly pro nás nové.

By: Radek Škrabola a Martin Sobotka.

img 2146   img 2150
img 2152 img 2164

Fotografie z projektového dne naleznete: ZDE


5. Projekt IN-Generation

 

Naše škola se aktivně zapojila do projektu IN-Generation, jež si dává za cíl zábavnou a netradiční formou naplňovat výstupy vzdělávacího oboru ICT pro první i druhý stupeň základní školy. Projekt zcela zdarma nabízí využívání již připravených materiálů pro výuku, určených jak pro učitele, žáky, tak i jejich rodiče.

 

 • Nejprve proběhlo školení našich zaměstnanců panem Mgr. Janatou, senior project managerem ELAI Praha, který nás názornou formou seznámil, jak materiály při výuce využít.
 • Následovala praktická ukázka práce s žáky, která sklidila velký úspěch.

 

Materiály ke stažení:

 

 1. DIGITÁLNÍ SVĚT
 2. PŘÍBĚHEM DO DIGISVĚTA
 3. UŽITEČNÉ WEBY
 4. VYHLEDÁVÁNÍ A KLÍČOVÁ SLOVA
 5. WEBOVÝ PROHLÍŽEČ
 6. V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ SLUŠNĚ A ZODPOVĚDNĚ
 7. UMÍM ŘÍCI NE
 8. KOMUNIKUJEME V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ I MIMO NĚJ
 9. IDENTITA ONLINE
 10. ODHALIT ZÁMĚR
 11. DIGITÁLNÍ STOPA

 


 

                                 Projektový den na téma „Informatika hravě“

 

Paní učitelka třídní nás nejprve seznámila s tím, co bude náplní projektového dne, všichni jsme se těšili, protože máme rádi informatiku, práci na počítačích. Na začátku projektového dne 3. 12. 2015 se naše třída přestěhovala do 6. A. Tam jsme si promítali celkem důležité věci o počítačích od monitoru až po myši. Rozdělili jsme se do skupin, já jsem byl s Radimem, a každá skupina dostala pracovní list a měli jsme ho vyplnit podle toho, co jsme si na interaktivní tabuli promítali. Vypracovali jsme pracovní list jedna a dva, potom byla přestávka, po které jsme šli do tělocvičny, a tam byl připraven projekt s názvem „Generace internetu“. Pak jsme strávili asi hodinu v tělocvičně s expertem na počítače, s panem Janatou z Litomyšle.

 

Pracovali jsme ve skupinách a tentokrát jsem nebyl jenom s Radimem, ale i s Reném Ivanským a s Pavlem. Dostali jsme papíry a kartičky s palcem nahoru a dolů, museli jsme určit podle toho papíru, ke kterým tvrzením dáme, co je like a co dislike. Poté, co jsme splnili zadané úkoly, pan Janata nám ještě vše potřebné vysvětlil.

 

Pak jsme pracovali opět ve svých třídách, fotili jsme se, dělali jsme nástěnku s výstupy z projektu. Děkujeme paní učitelce Petře Babincové za uskutečnění tohoto projektu.

 

 Lukáš Tomka, 8. A

 


 

A ještě fotky z akce:

 

p1010003   p1010008
p1010013 p1010018

 

 


 

 


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.