Projekt ZAHRADA "BES" BARIÉR

 

veolia

  

Termín realizace: jaro 2016 - jaro 2017

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 20.000,-Kč

CÍL PROJEKTU:

Díky Tomáši Heřmanovi a Nadačnímu fondu Veolia jsme získali finanční prostředky na vybudování relaxační a výukové zahrady pro handicapované děti na pozemku elokovaného pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p.o. na ul. K. Pokorného 1742. Pozemek na tomto odloučeném pracovišti, který v odpoledních hodinách Sdružení – BES z.s. využívá od července 2015, byl uklizen, zbaven přerostlých náletových rostlin a připraven k dalšímu využití. Na jeho části by měla vzniknout  zahrada.


POPIS PROJEKTU:

Vybudování konstrukcí zvýšených bylinkových, květinových a zeleninových záhonů (dostupné i pro žáky na invalidních vozících), založení záhonů v nich a jejich osazení rostlinami; Vybudování jednoduchého posezení; Úprava nejbližšího okolí, jeho osazení vhodnými sazenicemi ovocných a okrasných stromů a keřů, obnova trávníku; Vybudování vrbové zástěny, vrbové chýše; Časový harmonogram prací: jaro - léto 2016 (budování konstrukcí záhonů a posezení), podzim 2016 (úprava okolí, osazení sazenicemi stromů a keřů), jaro 2017 (založení záhonů a jejich osazení, příprava a vybudování  vrbových staveb).

20150907 115244   20150907 115318
20150907 120639 img 4704

 REALIZACE PROJEKTU:

V měsíci dubnu 2016 proběhla informační schůzka pro rodiče s dětmi, jež jsou současně členy Sdružení - BES. Na této schůzce byli účastníci informování o projektu "Zahrada BES bariér" financovaném Nadačním fondem Veolia. Při této příležitosti byl zasazen první stromek projektu - naše jedlička.............

img 2898   img 2899
img 2900

img 2907

 

img 2909 img 2903

Celou fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

 


 V měsíci květnu 2016 byla nejprve vybudována okrasná část zahrady - květinový záhon. Na jeho realizaci byla využita stávající plocha ohraničená betonovými obrubníky. Po navezení kvalitní zeminou byla tato plocha osázena rozličnými trvalkami, mátou peprnou, begoniemi apod.

20160627 084835   20160627 084853
20160627 084907

20160627 084935

 

20160627 090819 20160627 090826

 


 

V měsíci červnu 2016 se vytýčily záhony pro pěstování zeleniny. Pomáhal každý svou trochou, aby se dílo podařilo a na podzim se mohla sklízet zelenina ze zahrádky..........

20160627 085323   20160627 090425

20160627 090531

 

20160627 090635
20160627 090425 20160627 090354

Celou fotogalerii z budování záhonů naleznete: ZDE

 


 

V měsíci září 2016 byl Sdružení - BES z.s. poskytnut sponzorský dar od firmy JM20 s r.o. ve formě 25 kusů dřevěných palet, které budou použity na jaře ke stavbě zahradního posezení. Tyto palety bylo třeba v měsíci říjnu uskladnit na zimu do sklepení, aby působením povětrnostních vlivů nepozbyly kvality...

dscf4820   dscf4821
dscf4833 dscf4836

Kompletní fotogalerii uskladňování palet naleznete: ZDE

 

V měsících lednu a  únoru 2017 začala práce na povrchových úpravách palet. Děti je nejprve pomocí smyrkových papírů vyhladily a v měsíci březnu začalo natírání. A jak nám to jde?

20170302 122407   20170302 122422
20170302 122434

20170302 123245

 


PLÁNOVÁNÍ ZAHRADY

Děti měly možnost sami se vyjádřit a podílet se na plánování nové výsadby stromků a keřů, a také se podílely na plánování rozmístění nového posezení z darovaných palet. Vše bude realizováno v měsících březnu a dubnu 2017, kdy projekt končí......

dscf5373   dscf5378
dscf5369 dscf5383

Fotogalerii z této akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

 


Zahrada "BES" bariér

Dne 29.3.2017 proběhl Projektový den Zahrada "BES" bariér. Děti pod vedením pana Marcela obrousily a natřely palety na zahradní nábytek. Vyrobily truhlíky z palet na jahodníky a bylinky. Dále bylo četou tzv. hrabošů shrabáno listí a odvezeno na kompost. Tento den se dětem velmi líbil a projevily přání si ho co nejdříve zopakovat.

img 8011 

img 8029

img 8041

img 8052
img 8070 img 8075

Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

Celou fotogalerii této akce naleznete na tomto odkaze: ZDE  V měsíci dubnu 2017 pak přišly na řadu dokončovací práce: zkompletování paletového posezení, vyvýšených truhlíků z palet, doosázení zahrady stromky, keři, travním osivem, bylinami a zeleninou. Dokončili jsme vybudování konstrukcí k popínání fazolí, vína a vrboví. A takto se nám to povedlo:

img 8845 

img 8846

 

 

Velice děkujeme za poskytnutí finančního daru Minigrantu!!! 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.