Historie školy

Základní škola byla založena v roce 1957 jako zařízení zajišťující výuku hospitalizovaných dětí. Ke vzniku školy přispěl zájem, iniciativa a podpora lékařů a  naléhavost zřízení vyučování v nemocnici.

K 1. 9. 1957 byla škola čtyřtřídní ( v MÚNZu, ZÚNZu a KÚNZu ). Při založení školy připadalo v průměru 12 žáků na třídu.

V roce 1959 přibyla ke třídám základní školy, jejichž počet postupně rostl, první třída mateřské školy a v roce 1969 první oddělení školní družiny.

V březnu 1990 se staly součástí pedagogického sboru dvě učitelky mateřské školy, která zahájila svou činnost v Dětském rehabilitačním zařízení, patřícím k MNOF.

V roce 1993 vzniklo při škole další, zcela nové zařízení pro  děti se zdravotním postižením. Původní záměr byl takový, že během prvních čtyř let školní docházky budou žáci integrovaní do běžných základních škol. Skutečnost byla však jiná a naše speciální škola se v roce 1997 ( otevřením elokovaného pracoviště ) stala plně organizovanou. Škola sdružovala několik druhů speciálních mateřských a základních škol a školní družinu a tak nesla název Speciální školy při MNO.

V roce 1995 byla přičleněna základní a mateřská škola pro děti s vadami zraku.

V současnosti má škola  7 tříd základní školy při zdravotnických zařízeních, 7 tříd mateřské školy při zdravotnických zařízeních, 10 tříd základní školy pro žáky se zdravotním postižením a 4 oddělení školní družiny pro žáky se zdravotním postižením. Výchovu a vzdělávání zajišťují učitelé základní školy, učitelky mateřské školy, vychovatelky školní družiny a asistenti  pedagoga.

Od 1. 1. 2006 nese název Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace.

skola                                   skola-ukrajinska-2.jpg.tn

 

 

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.