PROJEKTY ROK 2016/2017

veolia

Termín realizace: jaro 2017 - jaro 2018

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 20.000,-Kč

CÍL PROJEKTU:

Díky  Nadačnímu fondu Veolia získala naše škola finanční prostředky na vytvoření relaxačně – ventilační místnosti.

Místnost je určena pro relaxaci, ale také pro bezpečné uvolňování emocí při záchvatech agresivity.

Cílem je naučit (v bezpečném prostředí) žáky sebeovládání a schopnost vyrovnávání se s náročnými situacemi běžného života tak, aby byli plnohodnotnými osobnostmi schopnými  komunikovat  ve společnosti.

 

POPIS PROJEKTU:

Obložení stěn pomocí závěsných žíněnek,  zavěšení neprůsvitných závěsů, montáž „světelné oblohy“, výmalba místnosti,  polepení skel bezpečnostní fólií,  vyzdobení polštáři a relaxačními míčky.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.