ERASMUS+ KA2

logoerasmus

ERASMUS+ projekt: FUTURE FOR THE PLANET, FUTURE FOR US


Naše škola získala grant pro realizaci projektu spolupráce škol Erasmus+ FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE FOR US – Budoucnost pro planetu – budoucnost pro nás. V rámci projektu bude naše škola spolupracovat se speciálními školami v Německu, Polsku, Švédsku, Norsku, Rumunsku a na Kypru.


Projekt je plánován jako dvouletý: v prvním roce se budou žáci věnovat otázkám ochrany přírody pro budoucnost, ve druhém roce budou rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim umožní lépe se uplatnit po ukončení školní docházky (péče o zdraví, prevence šikany, závislostí a dalších sociálně patologických jevů, finanční gramotnost, volba povolání…).


Své poznatky a zkušenosti budou sdílet s žáky partnerských škol online i během projektových setkání a zlepšovat tak i své dovednosti v oblasti ICT a jazykové dovednosti.


Aktuality k tomuto projektu naleznete v této sekci školních internetových stránek, na facebooku školy
a na nástěnce ve vstupních prostorách.

 

Podrobnosti o projektových aktivitách probíhajících ve všech zapojených zemích můžete také sledovat na blogu projektu a na Twinspace projektu https://twinspace.etwinning.net/44361/home.

 

                                  blog

 


 

V týdnu od 12. do 16. 11. 2017 přivítala naše škola žáky a učitele z partnerských škol našeho Erasmus+ KA2 projektu FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US. Cílem tohoto setkání bylo seznámit se s různými typy krajiny a jejich specifiky, srovnat možnosti a tradice ochrany přírody v partnerských zemích a v neposlední řadě se seznámit s dětmi z partnerských zemí a navázat přátelské vztahy.

 

První den byl věnován poznávání mokřadů. Po vzájemném seznámení se jsme se společně prošli přírodní rezervací Rezavka a pozorovali rostliny a živočichy. Cestou zpět kolem řeky a svinovských tůní jsme nasbírali materiál na výplň tzv. hmyzích hotelů, které jsme pak ve škole společně vyrobili. Práce v jazykově smíšených skupinách přispěla k bližšímu seznámení dětí a prolomení zbytků ostychu před návštěvníky.

 

day1-collage

 

Druhý den jsme zahájili v ostravské ZOO, kde jsme měli objednaný vzdělávací program na téma Zvířata v ČR a jejich ochrana. Děti měly možnost srovnat to, co se dověděli, se svými znalostmi o fauně svých zemí, sáhnout si na preparáty i pomazlit se s živými zvířaty, která ZOO chová. Přes špatné počasí si užily i následující prohlídku ZOO. Odpoledne jsme strávili v areálu Dolní oblasti Vítkovic, který jsme si prošli, ujasnili si obsah pojmu brownfields a diskutovali o tom, jak se tato problematika řeší v partnerských zemích. Následně jsme navštívili expozici v U6, kterou si užili jak žáci bez ohledu na věk, tak učitelé.

 

day2-collage

 

Dopoledne třetího dne strávili naši hosté u nás ve škole. Poté, co jsme si společně prošli prezentace partnerských zemí formou Country in a box,  jsme se rozdělili - každá ze tříd 2. stupně naší školy měla na starost skupinu návštěvníků, pro kterou si připravila program a občerstvení. Strávení dopoledne v takto malé skupině bylo pro mnohé z dětí příjemným oddechem v polovině náročného týdne. Po obědě jsme navštívili Landek, seznámili se s fenoménem hald a způsobem, jak těžba uhlí proměňuje krajinu. Navštívili jsme také expozici báňského záchranářství a sfárali do dolu.

 

day3-collage

 

Čtvrtý den jsme se vydali mimo Ostravu. Lanovkou z Trojanovic jsme se dostali na Pustevny, kde si děti užily první sníh - pro některé první tuto zimu, pro jiné první v jejich životě. Prošli jsme se k soše Radegasta a pokochali se výhledy do kraje. Odpoledne jsme strávili ve Štramberku - navštívili jsme jak Trúbu, tak kopec Kotouč s jeskyní Šipkou. Výšlap na kopec i prohlídka jeskyně proběhly vzhledem k brzkému stmívání již za tmy, pouze za světla baterek a mobilů a byla nejdobrodružnější aktivitou celého pobytu.

 

day4-collagePoslední den jsme opět vyrazili mimo Ostravu, ale opačným směrem: navštívili jsme komplex opevnění z první republiky v Hlučíně-Darkovičkách. Po po diskuzi na téma, jak válka či přípravy na ni ovlivňují a proměňují krajinu, jsme si prohlédli jak interiér pevnosti a seznámili se s jejím fungováním, tak v okolí vystavenou vojenskou techniku. Pak jsme se přesunuli do Kravař, kde jsme zakončili společný týden pobytem v místním akvaparku.

 

p1013104-collage

 


 Čistíme rybník, pomáháme přírodě 

Využili jsme jednoho z posledních mrazivých dní a vyzbrojeni pytli a pracovními rukavicemi jsme se vypravili k rybníku u školy. Vybrali jsme nejen odpad ze dna rybníka, ale také z rákosí, keřů a prostoru okolo. Trochu jsme vymrzli a trochu se zmazali, ale doufáme, že se budeme moci alspoň nějaký čas těšit z kousku čisté přírody.

 

Akce proběhla v rámci projektu Erasmus+ KA2 FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US

e1 ka2 rybnk kol


 

Erasmus Days 2018

logo-en

Dne 12. 10. jsme přivítali na naší školní zahradě hosty z blízké školy K. Pokorného, MŠ a prvního stupně na společné tvoření a hry v rámci Erasmus Days. Hosté si mohli prohlédnout fotografie a výstupy z našeho Erasmus+ projektu Future for the planet – future for us a s pomocí členů Erasmus klubu s vyrobit hmyzí hotel, létající kaštany, zasoutěžit si, prověřit své znalosti z oblasti ochrany přírody a dozvědět se, jak mohou prospět životnímu prostředí. V průběhu dne byli také vyhlášení vítězové fotografické soutěže na téma Jsme součástí přírody. K příjemné atmosféře přispělo i občerstvení připravené žáky 8. a 9. ročníků a drobné ceny, které nám zajistil Dům zahraniční spolupráce.

Linky:

Erasmus Days - https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018/

Future for the planet… -http://f4pf4u.blogspot.com/

Dům zahr. Spolupráce - www.naerasmusplus.cz

 

20181012 111407-collage

 


 

Recyhodiny v Avion Shopping Park

 

Hlasujte pro naše Recyhodiny v Avion Shopping Park

 

Výrobek našich dětí - Recyhodiny, který vznikl v rámci projektu Erasmus+ FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOOR US byl vybrán do užšího kola. Výrobky jsou vystaveny v OC Avion Shopping Park Ostrava v zóně kolem kavárny Starbucks. Návštěvníci OC mají možnost pro vystavovatele hlasovat od dnešního dne, do 24.2.. Poté budou hlasy sečteny a vyhlášen vítěz. Hlasovací lístky i hlasovací box je umístěn na Informacích v OC, vedle exponátů.

 

Podpořte prosím naši školu a pomozte nám získat prostředky na vybavení prostor pro děti.

 


 

linky:

 

www.f4pf4u.blogspot.com

 

https://www.ostrava.avion.cz/cs-cz

 

20190130 110833-collage

 


 


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.