Milí žáci a rodiče

Od října už zase běží váš oblíbený teraristický kroužek a to vždy v lichou středu. Kroužek vede paní vychovatelka Šárka Fránková za pomoci paní Marcelky Sadílkové. Scházíme se vždy jednou za 14 dní. Program je stejný jako v minulých letech. Péče o zvířátka, poznávání jejich životních zvyklostí, budování a zkrášlování jejich obydlí. Dále také návštěvy ZOO a přírodovědných stanic v okolí školy. A samozřejmě hra s našimi chlupatými mazlíky - tzv. zooterapie. V tomto kroužku se dětí učí lásce k přírodě, prohlubují si informace z výuky Přírodopisu a ověřují je v praxi, učí se základům Environmentální výchovy, správnému a šetrnému postoji k životnímu prostředí...


Budeme velmi rádi, když nám budou pomáhat i nečlenové kroužku. V průběhu celého roku potřebujeme tvrdé pečivo, seno, hobliny jako podestýlku, ovoce a zeleninu vhodnou pro hlodavce.


Těšíme se na vás a děkujeme za  vaši finanční i hmotnou podporu.

ter1  

 

ter3

ter4

 

ter6

ter2

 

ter5
ter7 ter8

 


 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.