CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

ckp1
ckp2


Naše škola se stala spolupracující organizací v systému právě vzniklých Center kolegiální podpory.
Tato Centra jsou součástí aktivit projektu „
Metodická podpora sítě inkluzivních škol“
 (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021), jehož nositelem je Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Cílem projektu je

1.       vybudovat platformy pro pravidelné setkávání pedagogických pracovníků škol umožňující diskusi nad otázkami společného vzdělávání,

2.       revidovat obsah Katalogu podpůrných opatření, který vznikl v letech 2013-15 (dostupný na www.katalogpo.cz) a doplnit jej o část věnovanou podpoře žákům se specifickými poruchami a učení a chování a o metodiku aplikace podpůrných opatření v předškolním vzdělávání).

 

Centra kolegiální podpory vznikla v listopadu roku 2017 na šesti školách v pěti krajích České republiky.

„Vaše“ Centrum kolegiální podpory je zřízeno při Základní škole Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace, a kromě pedagogů z Vámi řízené školy se zde budou při řešení otázek společného vzdělávání setkávat ještě pedagogové ze:

·         Základní školy Hlučín – Rovniny

·         Církevní základní školy a mateřské školy Přemysla Pittra

·         Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

·         Základní školy, Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

·         Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2

 

Centrum kolegiální podpory bude fungovat tři roky. Pedagogové se budou setkávat zpravidla 1x měsíčně (žádoucí je, aby každý zapojený pedagog navštívil CKP minimálně 10X). Obsahem setkávání bude řešení konkrétních problémů, se kterými se setkáváte ve Vašich školách v oblasti společného vzdělávání. 1x ročně si může CKP zvolit odborné téma a zajistit k němu vybraného odborníka, průběžně je možné konzultovat aktuální problémy s metodiky projektu – pracovníky Ústavu speciálně pedagogických studií a předními odborníky z řad pracovníků speciálně pedagogických center.  Jednání CKP je otevřené i dalším (nejen pravidelným) pedagogům z Vašich škol.  

 


 

 

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.