Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Vážení rodiče a žáci, pokud hledáte aktuální informace, jež by Vám mohly pomoci při složitém rozhodování o volbě budoucího povolání pro Vaše dítě, prosím, věnujte pozornost těmto odkazům:


ZAJÍMAVÉ ODKAZY:


atlasskol                    ematematika

 atlas školství

 

 e-matematika
remeslozije scio

 řemeslo žije

 

scio - stránky
seznamskol                    pruvodcesvetempovolani

 seznam škol EU

 

 svět povolání - průvodce

 

infoabsolvent                    

info absolvent    

        

zkouskynanecisto

zkoušky nanečisto

 

 

www.infoabsolvent.cz

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.