EXPEDICE HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ PO PAMÁTKÁCH: LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

 

logo umobporuba

Úřad městského obvodu Poruba se rozhodl usnesením Rady městského obvodu podpořit projekt EXPEDICE HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ za krásami Lednicko-Valtického areálu, který se koná ve dnech 25.-27.6.2018. Dotace je poskytnuta na ubytování, stravu a vstupy pro handicapované děti, které jsou členy Sdružení-BES,z.s..

PROGRAM AKCE:

Nocleh je zajištěn v Domově mládeže Břeclav, Bří. Mrštíků 4, 690 30 Břeclav, kde jsme využili možnost doobjednání polopenze.  Obědy dětem připravíme formou balíčku.

  • První den je plánován odjezd z Ostravy v 8:30 hod, cesta a příjezd do Břeclavi, návštěva Židovské čtvrti s typickými domky, dále návštěva židovské synagogy a židovského hřbitova s odborným výkladem Mgr.Čaplové a procházka centrem města. Následuje ubytování v DM Břeclav.
  • Druhý den bychom rádi absolvovali návštěvu Lednicko-valtického areálu. Nejprve v dopoledních hodinách prohlídku zámku Lednice, odpoledne pak procházku parkem k  Minaretu a jeho prohlídku a poté v parku plnění úkolů z pracovních listů na téma: příroda. V podvečer návrat do Břeclavi.
  • Třetí den podnikneme prohlídku zámku Valtice, pak se vydáme autem a následně procházkou navštívit zámeček Pohansko, v jehož okolí vede naučná stezka, jejíž součástí je i ukázka slovanského obydlí. Zde navštívíme i několik malých vojenských předválečných pevnůstek. Poté následuje cesta zpět do Ostravy. Předpokládaný návrat v 18:00 hod ke škole.

Celý výlet bude uzpůsoben aktuálním fyzickým možnostem dětí a není problém je rozdělit na skupiny, z nichž méně zdatní absolvují pouze část celodenního programu…

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO RODIČE:

brozura1
brozura-2

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – ZHODNOCENÍ PROJEKTU „EXPEDICE HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ PO PAMÁTKÁCH“

 

Ve dnech 25.-27.6.2018 uskutečnilo sdružení BES z.s. „Expedici handicapovaných dětí po památkách“. Akce se zúčastnilo 10 dětí s rozmanitými handicapy (DMO, mentální retardace, ADHD, Epilepsie, Autismus, dietní zátěž apod.), které měly celou expedici plně hrazenou MOb Poruba, v doprovodu 4 dospělých osob, jejichž ubytování a strava byla plně v režii Sdružení-BES, z.s., vstupy pak pro všechny účastníky hradil MOb Poruba, za což velmi velmi děkujeme. Děti spolu s dospěláckým doprovodem měly skutečně náročný program. Po příjezdu do Břeclavi jsme se ubytovali na Domově mládeže Břeclav, Bří. Mrštíků 4, 690 30 Břeclav, kde jsme využili možnost doobjednání polopenze.  Obědy byly dětem připravovány formou balíčku dospělým doprovodem.

 

V pondělí 25.6.2018 v odpoledních hodinách jsme absolvovali návštěvu Židovské čtvrti s typickými domky, dále shlédnutí židovské synagogy a židovského hřbitova s odborným výkladem Mgr.Čaplové a procházku centrem města.  Poněvadž celá expedice byla připravena jako výchovně-vzdělávací akce, připravila Mgr.Čaplová pro děti pracovní listy, které měly děti jednak zaujmout a také nenásilnou formou poučit o zajímavostech Lednicko – Valtického areálu, jeho různorodých staveb, ale i života židů v Břeclavi a okolí před a za druhé světové války. Pracovní listy dokládáme jako přílohu projektu.

 

V úterý 26.6.2018 jsme zvládli dva prohlídkové okruhy zámku Lednice, který byl letním sídlem rodu Lichtenštejnů (druhý okruh nebyl bezbariérový, proto se nemohli zúčastnit všichni). Oba okruhy trvaly hodinu a půl, což některé účastníky velmi zmohlo. Proto prohlídku skleníku zvládli jen ti fyzicky zdatní. Aby si handicapované děti trochu odpočinuly, k Minaretu je přepravila loď společnosti První plavební. Děti se plavily po uměle vytvořených ramenech řeky Dyje, obdivovaly lužní lesy, vzrostlé lekníny a marně čekaly na setkání s bobrem, který žije v této lokalitě. Po příjezdu k Minaretu někteří absolvovali cca 300 schodů, aby mohli pohlédnout z 62 metrů vysoké romantické rozhledny na okolní krajinu. Dozvěděli jsme se, že Minaret nikdy nesloužil k náboženským účelům. Poté jsme se vypravili pěší procházkou parkem zpět k zámku, přičemž děti opět plnily úkoly z pracovních listů. Abychom podnítili jejich pracovní úsilí, vyhlásili jsme soutěž o nejlépe vyplněný pracovní list, odměna měla býti sladká. I po tak náročném programu měli všichni večer zájem o další procházku noční Břeclaví.

 

Poslední den 27.6.2018 jsme absolvovali prohlídku zámku Valtice, honosného sídla Lichtenštejnů s překrásnou sbírkou obrazů. Dále jsme se přepravili automobily k oboře zvané Soutok, která je největší oborou v Česku. Název získala podle soutoku Dyje a Moravy a zde děti prošly naučnou stezkou stromů, viděly řadu bunkrů ke střežení státní hranice a došly až k loveckému zámečku Pohansko. Na zámku shlédly interaktivní produkci o vykopávkách v areálu obory. Rovněž se dozvěděly, že archeologové zde vykopali staroslovanské hradiště datované mezi 6 – 10 stoletím.

 

Po návratu do Ostravy byla celá akce včetně pracovních listů vyhodnocena a děti dostaly za námahu sladkou odměnu.

 

Celá akce měla výchovně vzdělávací charakter, byla určena dětem jakožto odměna za celoroční práci v kroužcích Sdružení – BES z.s. a uskutečnila se zejména díky finanční podpoře MOb Poruba. Děkujeme.

vstiek1
vstiek2
vstiek3
vstiek4
vstiek5
 Celou fotogalerii z akce naleznete: ZDE

 

NÁZOR DĚTÍ NA AKCI:

 

VÝLET DO BŘECLAVI

 

Ve dnech 25.- 27. června 2018  jsme navštívili Břeclav, kde jsme bydleli a měli jsme také snídaně a večeře. V pondělí ráno jsme vyrazili školním autem, a někteří osobním autem směr Břeclav. Po příjezdu jsme se ubytovali. Odpoledne jsme vyšli do města k informačnímu centru, kde jsme dostali mapy a paní Eva chtěla, abychom došli k židovské synagoze. Tu jsme nakonec našli a museli jsme vyplnit pracovní listy. Pracovali jsme ve skupinách po třech a byla to soutěž o ceny, kdo to zvládne nejlíp. Pak jsme šli židovskou čtvrtí na židovský hřbitov. Viděli jsme různé zajímavosti, jinak zdobené náhrobky, zvláštní jména a nápisy v hebrejštině. Po návštěvě hřbitova jsme povečeřeli na ubytovně. Druhý den ráno po snídani nás čekala krátká cesta do Lednice, nejdříve jsme šli navštívit zámek, tam jsme viděli mimo jiné i dřevěné schodiště bez jediného hřebíku, byl to super zážitek, ale ten výklad průvodkyně byl hrozně dlouhý.  Po obědě z pytlíku jsme navštívili skleník s tropickými rostlinami a barevnými rybkami, a pak se vydali lodí k Minaretu. Loď byla super, protože už nás strašně bolely nohy. A to jsme ještě museli nahoru po schodech na rozhlednu. Fučel vítr a celé se to kymácelo. Parkem jsme se vrátili k autu, cestou jsme plnili bojové úkoly. Po večeři jsme chvíli blbli na pokojích, vyprávěli si různé zážitky. Poslední den nás čekal návrat domů, ale ráno jsme se vydali do Valtic na zámek, i tady pro nás paní Petra, Eva a Šárka připravili soutěž, která byla moc zajímavá. Na konci našeho výletu jsme ještě šli lesem a doplnili pracovní listy. Došli jsme kolem bunkrů a slovanského domku až k zámku Pohansko, kde jsme viděli vykopávky a kostry lidí. Od paní průvodkyně tam na nás čekalo překvapení. Dostali jsme na památku pohledy. Po obědě jsme vyrazili do Ostravy a dospělí nám slíbili ve čtvrtek vyhodnotit soutěž, tak třeba dostaneme nějakou čokoládu. Vše rychle uteklo. Byly to pro nás krásné zážitky a doufáme, že se nám poštěstí i v budoucnu zažit něco podobného.

 

Všem moc děkujeme, Radek a Sarča.

PRACOVNÍ LISTY PROJEKTU:

11
22
33
44
55
66
77
88

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.