Šablony, setkávání, spolupráce a čtení

 

vstiek

 


Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je podpořena z Evropských strukturálních a investičních fondů, a podařilo se jí získat grant pro projekt Setkávání, spolupráce a čtení (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006375). Projekt je realizován ve školním roce 2017/18 a 2018/19.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tak posílení znalostí a dovedností žáků školy a opatření k prevenci školního neúspěchu.


ČTENÁŘSKÝ KLUB

Čtenářský klub v knihovně

Ve čtvrtek 14.3. jsme se členy Čtenářského klubu navštívili Městskou knihovnu na Opavské ulici. Nejprve jsme se dozvěděli, jak se má každý čtenář v knihovně správně chovat a jaké aktivity nám knihovna nabízí. Poté jsme si prohlédli celou knihovnu, včetně oddělení pro dospělé. Následovalo  vyhledávání knih v policích a společná dílna čtení. 

ck1   ck2


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.