INTERREG

logo-interreg

Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Název projektu: Bez hranic a bez bariér

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001370

Harmonogram realizace projektu: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019

Hlavní cíl projektu:

 

Projekt "Bez hranic a bez bariér" je spoluprací dvou institucí: ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19 a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku. Obě školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - s mentálním a tělesným postižením, autismem, mozkovou obrnou. Žáci se během projektu seznámí s novými sportovními aktivitami, kulturou a přírodním bohatstvím partnerské země. Dále budou v kontaktu s vrstevníky z partnerské školy rozvíjet své komunikační a sociální dovednosti.

Dalším cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností mezi speciálními pedagogy zúčastněných škol, a to nejen v oblasti sportovních aktivit pro žáky se speciálními potřebami, ale v problematice vzdělávání těchto žáků obecně, a rozvíjení již existujících vazeb a spolupráce mezi školami.

Klíčové aktivity projektu:

 

KA č. 0 – Příprava projektu (1/2017-10/2017)

KA č. 1 – Řízení projektu (19/2018-6/2019)

KA č. 2 – Seznamovací setkání na Čantoryji (9/2018), CZ a PL

KA č. 3 – Sportovně-poznávací pobyt ve Wisle (10/2018), PL

KA č. 4 – Lyžování na Červenohorském sedle (1/2019), CZ

KA č. 5 – Lezení v Ostravě (5/2018), CZ

KA č. 6 – Lezení na Kružberku (5/2019), CZ

KA č. 7 – Poznejme Rybnik (6/2019), PL

KA č. 8 – Lokální aktivity (9/2018-6/2019), CZ

KA č. 9 – Den otevřených dveří Interreg (6/2019), PL

Partneři projektu:

 

Žadatel/Vedoucí partner: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba,

Ukrajinská 19, příspěvková organizace

PL projektový partner: Miasto Rybnik (realizátor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku)

 

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

 

Celkové výdaje projektu: 13 030,95 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 11 076,3 EURSCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.