Projekty 2019/2020

1. Finanční dar od společnosti LEO EXPRESS

logo-leo-ex

Přepravní společnost Leo Express se stala partnerem Naší školy, umožnila nám registraci a členství ve SMILE CLUBU, které opravňuje k čerpání celé řady výhod z věrnostního programu. Za nabídnutou spolupráci velmi děkujeme. Díky společnosti Leo Express cestují naše handicapované děti s výraznou slevou či zcela zdarma. Za vše velmi děkujeme.


2. SPORTUJ VE ŠKOLE

logo-sportuj-2
 
Na naší škole začal tento školní rok projekt Sportuj ve škole.
 
Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navazuje na projekt Hodina pohybu navíc.
 
V rámci projektu se žáci, kteří navštěvují školní družinu, věnují 1 x týdně pohybovým aktivitám ve sportovních kroužcích. Vedení pohybových aktivit mají na starost vychovatelé a asistenti naší školy.
Díky hrám a sportovním cvičením rozvíjí žáci své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani na výkonnosti  - nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády.

 


 

3. ERASMUS+ KA - ROOTS AND WINGS

Tento projekt je partnerstvím škol z Polska, Švédska, Rumunsko, Norska, Slovenska a České republiky v rámci programu  Erasmus+ KA229.

Cílem projektu je zvýšení šancí žáků na dokončení středního vzdělávání a tím otevření dveří do jejich dalšího života.   Toho se budeme snažit dosáhnout zvyšováním motivace a sebevědomí žáků a zlepšením jejich sociálních a komunikačních dovedností. Projektové aktivity jsou plánovány tak, aby žáci získali nástroje potřebné k formulování reálných cílů a jejich dosažení. 


Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2019/20 a 2020/21. Aktivity prvního roku projektu budou zaměřeny na pozitivní přijetí vlastních kořenů a nalezení svého místa v sociální struktuře, ve druhém roce projektu budou žáci objevovat své silné stránky a rozvíjet je spolu s občanskými a komunikačními dovednostmi a připravovat "plány letu" pro své budoucí odborné vzdělání a pracovní uplatnění.
 
Bližší informace k projektu naleznete na nástěnce v přízemí školy, školním facebooku a na stránkách projektu https://twinspace.etwinning.net/93146/home

 


 

 

 3. KA2 - ROOTS AND WINGS 


Tento projekt je partnerstvím škol z Polska, Švédska, Rumunsko, Norska, Slovenska a České republiky v rámci programu  Erasmus+ KA229.

Cílem projektu je zvýšení šancí žáků na dokončení středního vzdělávání a tím otevření dveří do jejich dalšího života.   Toho se budeme snažit dosáhnout zvyšováním motivace a sebevědomí žáků a zlepšením jejich sociálních a komunikačních dovedností. Projektové aktivity jsou plánovány tak, aby žáci získali nástroje potřebné k formulování reálných cílů a jejich dosažení. 


Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2019/20 a 2020/21. Aktivity prvního roku projektu budou zaměřeny na pozitivní přijetí vlastních kořenů a nalezení svého místa v sociální struktuře, ve druhém roce projektu budou žáci objevovat své silné stránky a rozvíjet je spolu s občanskými a komunikačními dovednostmi a připravovat "plány letu" pro své budoucí odborné vzdělání a pracovní uplatnění.
 
Bližší informace k projektu naleznete na nástěnce v přízemí školy, školním facebooku a na stránkách projektu https://twinspace.etwinning.net/93146/home

 


 

4. Erasmus KA1

logoka1

Projekt Kvalitní vzdělávání pro všechny je realizován v rámci projektu Erasmus+ KA101 – Mobilita pracovníků škol.

Cílem projektu je zvýšit kompetence v následujících třech oblastech:

1) ICT, programování robotů a kódování;

2) znalost anglického jazyka u asistentů pedagoga pracujících se žáky 2. stupně pro jejich efektivnější zapojení v hodinách, a

3) nové metodiky cílené na aktivizaci a rozvoj žáků s těžším či kombinovaným postižením.

Za tímto účelem budou pedagogičtí zaměstnanci školy absolvovat kurzy a školení a nově získané zkušenosti a dovednosti implementovat do výuky. Projekt bude realizován ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Link na agenturu Erasmus:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 


 

 

5. PEACE CRANES

Žáci třídy 6.A se v rámci projektu PEACE CRANES se prostřednictvím příběhu japonské dívky Sadako Sasaki a jejího tisíce origami jeřábů seznámili s historií závěru 2. světové války, shozením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki a s následky těchto útoků v životech lidí. Dále se věnovali problematice řešení konfliktů a překonávání překážek v jejich osobních životech. Své origami skládanky – srdce - si vyměnili s Chicago Vocational Career Academy v Chicagu v USA.

Link: https://peacecraneproject.org

peace cranes collage


6. ETWINNING - Tree of English Words

Žáci 6.B spolupracují po celý školní rok na projektu TREE OF ENGLISH WORDS na platformě eTwinning. Spolu s žáky polských a tureckých základních škol se učí anglická slovíčka, účastní se výtvarných soutěží a sdílejí informace o své škole. K Evropskému dni jazyků společně připravili video jazykolamů v různých jazycích: 

tree

Před Vánocemi si děti navzájem poslaly vánoční přání.

Aktivity projektu jsou k nahlédnutí zde: https://twinspace.etwinning.net/92573/home

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.