Podpora volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s.

 

Termín realizace: leden - prosinec 2019

Výše dotace MSK: 60 000,-Kč

                                  logo-msk


Projekt podpoří neformální vzdělávání a volnočasové aktivity handicapovaných dětí  v kroužcích. Dotace bude použita na nákup materiálu pro chod aktivit a na doplnění materiálně-technického zázemí pro tvorbu v kroužcích. Cílem projektu je zkvalitnění volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s., snaha o zajištění pravidelné činnosti handicapovaných dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, smysluplné trávení jejich volného času tak, aby byly děti schopné odolávat negativním vlivům společnosti a touto dlouhodobou činností napomáhat zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji neformálního vzdělávání v organizaci ZŠ a MŠ Ostrava -Poruba, které by mělo zároveň doplňovat a navazovat na formální vzdělávání žáků. Za pomocí klíčových aktivit projektu chceme realizovat nové cesty v neformálním vzdělávání dětí s kombinovaným charakterem postižení a snahou by mělo být rovněž zajistit rodinám těchto dětí oddechový čas, nutný pro jejich psychickou, ale i fyzickou kondici. Sdružení-BES, z.s. nabízí dětem výběr z těchto volnočasových aktivit:

 

Většina kroužků je v současné době provozována s frekvencí dvakrát do měsíce našimi dobrovolníky a to bezúplatně. Cílem projektu je nákup materiálních potřeb nutných k provozování volnočasových aktivit.

Celý projekt bude průběžně medializován prostřednictvím webových stránek sdružení (školy), bude vyrobena informační nástěnka, výstupem celoroční práce s postiženými dětmi budou elektronická portfolia vytvořená dětmi, která budou mapovat jejich činnost v kroužcích a dotazníkové šetření pro rodiče dětí.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

• Všechny kroužky (hudební, výtvarný, fotografický, sportovní, taneční, novinářský, teraristický, kreativní, lezecký a kulinář) 

budou v kalendářním roce 2019 realizovány s četností 2hodiny měsíčně. 

• Nákup materiálu pro provoz kroužků je plánován na období červen – listopad 2019. 

• V listopadu 2019 plánujeme vydat pro rodiče a děti kuchařku Kulináře. 

• V listopadu 2019 budou připravena elektronická portfolia dětí, která mapují práci a činnost v kroužcích, na jejichž tvorbě 

se budou přímo podílet děti a elektronicky budou zaslány na email zákonných zástupců dětí s logem MSK. 

• V prosinci 2019 je plánováno vystoupení hudebního a tanečního kroužku pro rodiče, divadelní přehlídka dramatického kroužku  a prezentace výrobků handicapovaných dětí kreativního a výtvarného kroužku. 

• V prosinci 2019 bude provedeno dotazníkové šetření spokojenosti rodičů s průběhem realizace projektu a činnosti v kroužcích. 

• Celý průběh projektu bude průběžně zveřejňován na webových stránkách sdružení a školy, v prostorách sdružení a školy bude

umístěna informační nástěnka o průběhu realizace projektu.

FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

Dramatický kroužek opět v plném proudu

I letos je realizován v rámci volnočasových aktivit Dramatický kroužek. Po mírném začátku roku, kdy jsme se v kroužku zaměřovali na dramatické inscenace, hry se slovy a rozvíjení pohybově- dramatických činností, se opět vracíme k nácviku divadelní hry. V prosinci nás totiž společně čeká divadelní přehlídka, kde naposledy zahrajeme naši pohádkovou inscenaci SHREK VE ŠKOLE


 

   kaca2
kaca3   kaca4

  

Hudební kroužek s prvky muzikoterapie

 

I v letošním roce 2019/2020 se pravidelně schází parta nadšených dětí, které ze všeho nejvíce baví hraní na hudební nástroje... A jak nám to šlo?

 

bubny   bubny2
bubny3 bubny4

 


 

 

Kulinář v roce 2019-20

 

I letos si rádi uvaříme dobré jídla v oblíbeném kroužku Kulinář. Děti se zábavnou formou učí připravit jednoduché pokrmy studené i teplé kuchyně a své výrobky si také hned snědí................

 

foto111   foto444
fotto2 fotto333

 


 

 KREATIVNÍ KROUŽEK

V kroužku navazujeme na výuku Výtvarné výchovy a Pracovních činností a využíváme prvky ergoterapie. Podílíme se také na přípravě upomínkových předmětů pro potřeby sdružení BES a školy a organizujeme společná výnoční a velikonoční tvoření s rodiči.

collage


 

Výtvarný kroužek s prvky arteterapie

Výtvarný kroužek je pro děti, které mají zájem o výtvarnou činnost v širším rozsahu než je v osnovách školy. S dětmi se věnujeme nejen tvorbě s přírodními materiály, jako jsou sklo, keramika, hedvábí, dřevo aj. Ale také na prohlubování dovedností při malbě, kresbě, grafice či pastelu.

Výsledkem našeho snažení jsou malá umělecká díla, která slouží pro výzdobu školy a propagaci naší školy v rámci projektů.

vv1   vv2
vv3 vv4


LEZENÍ

Lezení je jednou z nejoblíbenějších činností našich dětí. Nejdříve si nazujeme lezečky, potom si navlečeme sedáky. Dospěláci nás zajistili lany. A můžeme začít. Ti, co se nebáli, šli na těžší stěnu, všichni se moc snažili vylézt až na vrchol stěny. Ti, kteří zrovna nelezli, povzbuzovali lezoucí kamarády.  

1.1   1.2

1.3  


1.4


Pozvánka na akci:

pehldka

Divadelní přehlídka talentů aneb každý jsme originál!!!

dp1   dp2   dp3

V pátek 13.12.2019 se v komunitním centru Všichni spolu uskutečnila dlouho očekávaná divadelní přehlídka, na které vystoupili žáci několika základních škol včetně té naší. Na programu kromě divadelních představení nechyběla ani recitace básní a zpívání koled v předvánočním čase. Pro všechny účastníky bylo nachystané občerstvení a drobné odměny. 
Děkujeme tímto společnosti ČEPS a.s. a Moravskoslezkému kraji za možnost tuto akci zorganizovat. 

 

dp4   dp5   dp6
dp7 dp8 dp9

Informační brožura ve formátu pdf k tisku: ZDE

Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

VIDEOZÁZNAM Z AKCE VE ZKRÁCENÉ PROMO VERZI NALEZNETE: ZDE

video

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.