KA2 - ROOTS AND WINGS 
logo-erasmuska2

Tento projekt je partnerstvím škol z Polska, Švédska, Rumunsko, Norska, Slovenska a České republiky v rámci programu  Erasmus+ KA229.

Cílem projektu je zvýšení šancí žáků na dokončení středního vzdělávání a tím otevření dveří do jejich dalšího života.   Toho se budeme snažit dosáhnout zvyšováním motivace a sebevědomí žáků a zlepšením jejich sociálních a komunikačních dovedností. Projektové aktivity jsou plánovány tak, aby žáci získali nástroje potřebné k formulování reálných cílů a jejich dosažení. 


Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2019/20 a 2020/21. Aktivity prvního roku projektu budou zaměřeny na pozitivní přijetí vlastních kořenů a nalezení svého místa v sociální struktuře, ve druhém roce projektu budou žáci objevovat své silné stránky a rozvíjet je spolu s občanskými a komunikačními dovednostmi a připravovat "plány letu" pro své budoucí odborné vzdělání a pracovní uplatnění.
 
Bližší informace k projektu naleznete na nástěnce v přízemí školy, školním facebooku a na stránkách projektu https://twinspace.etwinning.net/93146/home

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.