Erasmus KA1

logoka1

Projekt Kvalitní vzdělávání pro všechny je realizován v rámci projektu Erasmus+ KA101 – Mobilita pracovníků škol.

Cílem projektu je zvýšit kompetence v následujících třech oblastech:

1) ICT, programování robotů a kódování;

2) znalost anglického jazyka u asistentů pedagoga pracujících se žáky 2. stupně pro jejich efektivnější zapojení v hodinách, a

3) nové metodiky cílené na aktivizaci a rozvoj žáků s těžším či kombinovaným postižením.

Za tímto účelem budou pedagogičtí zaměstnanci školy absolvovat kurzy a školení a nově získané zkušenosti a dovednosti implementovat do výuky. Projekt bude realizován ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Link na agenturu Erasmus:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.