ŠVP BERLIČKA - CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ

PRVOUKA

prvouka       


PŘÍRODOVĚDA                   

prirodopis

 

VLASTIVĚDA

vlastiveda

 

ANGLICKÝ JAZYK

aj

 

ČESKÝ JAZYK                        

cj 


DĚJEPIS                       

d

 

FYZIKA

f 


HUDEBNÍ VÝCHOVA hv
CHEMIE

chem 


INFORMATIKA info
KOMUNIK. DOVEDNOSTI kod MATEMATIKA

mat

 

NĚMECKÝ JAZYK

nj

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

pc

 

PŘÍRODOPIS

pp 


SEMINÁŘ ČJ cj-sem
SEMINÁŘ M

m-sem

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

tv

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

vko

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA vv
ZEMĚPIS

z 


 SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.