Setkávání, spolupráce a čtení II

logolink op_vvv_hor_barva_cz

 

Naše škola podruhé úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je podpořena z Evropských strukturálních a investičních fondů, a podařilo se jí získat grant pro projekt Setkávání, spolupráce a čtení II (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015016). Projekt bude realizován ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021.


Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností. Dalším cílem projektu je posílení znalostí a dovedností žáků školy zejména v oblasti čtenářských dovedností.

logo-spoluprace

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.