KLUB ČTENÁŘŮ

Tento kroužek na naší škole působí již několik let. Cílem je přivést žáky vhodným způsobem ke čtení, a tím k rozvíjení čtenářských dovedností, tak důležitých pro orientaci ve společnosti.
Žáci zde mají možnost aktivně pracovat s knihou formou dílen čtení a obohacovat své komunikační dovednosti. 
V rámci kroužku se aktivně účastníme přednášek a besed v knihovnách, navštěvujeme antikvariáty a knihkupectví, ve kterých si žáci rozvíjejí své sociální dovednosti. 

 

ck1  

ck2


Čtenářský klub opět v akci!

V rámci volnočasových aktivit i letos navštěvují děti Čtenářský klub. Cílem tohoto kroužku je rozvíjet čtenářské dovednosti žáků, seznámit je se spisovateli a oblíbenými knihami. Žáci zde mají také možnost zapůjčit si knihu domů a trávit tak svůj volný čas zábavně a smysluplně.

 

knihovna1   knihovna2
knihovna3 knihovna4

 


 

Nákup knih do školní knihovny
Ve středu 4.3. 2020 jsme se žáky navštěvujícími Klub čtenářů rozšířili nabídku knih ve školní knihovně. Společně jsem zavítali do OC Galerie, kde měli žáci možnost v Knihkupectví Dobrovský vybrat knihy, které by naši knihovnu obohatily. Zároveň jsme tímto posilovali sociální dovednosti žáků, kteří se museli mnohdy doptávat prodávajících na místo, kde by knihu našli. Nakonec jsme celou úspěšnou akci zakončili dílnou čtení v cukrárně, kde jsme se taky posilnili dobrotami. 

karin1   karin2   karin3


 

 

 

 

 

 

 

 


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.