Projekty - BES - 2020/21

PROJEKT 1.

Název projektu: Podpora volnočasových aktivit Sdružení - BES, z.s.

Výše dotace od MSK: 45 300,-Kč

Termín realizace: září - prosinec 2020

logo-msk

Projekt podpoří neformální vzdělání a volnočasové aktivity v rámci dramatického kroužku a klubu Čtenářů. 

Dotace bude použita k nákupu materiálního vybavení těchto kroužků, včetně vybavení knihovny jako místa, 

kde žáci mohou trávit svůj čas v příjemném a klidném prostředí vhodném pro relaxaci.


PROJEKT 2.

Vznik výukového domku zaměřeného na podporu badatelství

Termín realizace: leden - listopad 2020

Výše dotace MSK: 70 000,-Kč, spoluúčast Sdružení-BES, z.s.: 30 000,-Kč

                                                     logo-msk 

Snahou všech dobrovolníků sdružení je poskytnout možnost handicapovaným dětem se specifickými vzdělávacími potřebami zapojit se do environmentálních aktivit, které doposud neměly možnost provádět vzhledem ke svému handicapu. V průběhu celého roku budou děti pozorovat přírodu, změny v ní, její vývoj, seznámí se se zvířaty, rostlinami, vodou, se způsoby ochrany životního prostředí. Hlavní prioritou projektu je děti co nejvíce aktivně zapojovat do všech činností. Své poznatky a zkušenosti budou dále zpracovávat, zapisovat a vést v badatelském deníku či vyrábět herbář nebo jiné výrobky z přírodních materiálů.

 • S účelovým příspěvkem Moravskoslezského kraje v rámci EVVO bylo možné zakoupit dřevěný zahradní domek – klubovnu, ve kterém budou probíhat badatelsky orientované aktivity zaměřené na environmentální problematiku. Tento domek bude rovněž sloužit jako prostor k využití volného času handicapovaných dětí v přírodě.

vd1  

vd2

vd3

vd4

vd5   vd6

Celou fotogalerii z akce naleznete: ZDE


 • Dalším bodem by bylo vybudování jednoduchého posezení. Pro lehkost, skladnost, nízkou cenu a snadnou manipulovatelnost i dětmi s postižením by posezení bylo sestaveno z 10 jednoduchých plastových židlí a 2 plastových stolů. Zakoupení plastového nábytku bude hrazeno z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnuto do rozpočtu projektu.

 • Plánujeme vybavit výukový domek – klubovnu závěsným úložným systémem. Je důležité, aby pomůcky potřebné pro badatelskou činnost měly děti ihned k dispozici, a také tyto pomůcky musí být uloženy vhodným a bezpečným způsobem.

 • Chtěli bychom výukový domek – klubovnu doplnit o další výukové možnosti, a to zakoupením venkovních výukových tabulí s multifunkčním využitím. Tyto tabule budou sloužit jak k výuce environmentální problematiky, tak k vyplnění volného času handicapovaných dětí hrou. Mohou také posloužit jako výstavní plocha, na které budou děti prezentovat své obrázky, pracovní listy, různé zajímavosti ze světa přírody. Výukový domek – klubovna pak může sloužit jako učebna od jara do podzimu. Výukové tabule s multifunkčním využitím budou hrazeny z peněžních prostředků Sdružení-BES a nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu.

 • Důležitým bodem je vybudování konstrukcí vyvýšených bylinkových, květinových a zeleninových záhonů, aby byly dostupné i pro děti na invalidních vozících. V těchto konstrukcích budou založeny záhony, aby také děti imobilní mohly sázet, okopávat, zalévat. Tyto vyvýšené záhony budou vyrobeny z palet, které jsme obdrželi jako sponzorský dar. Hlína nutná k sázení vznikla v našich kompostérech, není nijak chemicky ošetřena, naopak jedná se o čistě přírodní zeminu s prvky humusu. Další materiál nutný k realizaci vyvýšených záhonů bude hrazen z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnut do rozpočtu projektu.

 • Dále bychom chtěli upravit nejbližší okolí, a to osázením jednoletými a dvouletými rostlinami, keři, ovocnými či okrasnými stromy. Zaměřit se také chceme na obnovu či založení nového trávníku a jeho udržování. I při této činnosti bude využita hlína z našich kompostérů.

 • Dalším bodem našeho projektu je vybudování senzorického chodníku z pilin, šišek, mulčovací kůry, kamínků různých průměrů, písku, jehličí apod. Chození bez bot po nerovném terénu je zdravé, uvolňující, nabíjí energií a radostí. Děti se učí vnímat teplotu, vlhkost i proměny terénu. Zároveň začnou vnímat kde a po čem chodí, vyhýbají se zvířatům a více vnímají přírodu kolem sebe. Vybudování senzorického chodníku je plně hrazeno z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnuto do rozpočtu projektu.

 • Dále bychom chtěli vybudovat venkovní výběh pro zvířata, o která se starají děti navštěvující Teraristický kroužek. Jedná se o králíčky, morčátka a činčilu.

 • Plánujeme také vyrobit hmyzí hotel, do kterého se slétává užitečný hmyz, zejména čmeláci, slunéčka sedmitečná, včelky a jiní tvorové, kteří se starají o opylování rostlin, hubení škůdců a o tvorbu přirozeného prostředí na zahradách. Další výhodou hmyzího hotelu je možnost snadného pozorování hmyzu bez jeho vyrušení. Děti i dospělí se díky tomu mohou učit environmentální výchově a ekologii. Konstrukce bude tvořena bytelným dřevěným rámem, chráněným před deštěm stříškou a vyplněna bude vhodnými přírodními materiály. Vybudování hmyzího hotelu bude hrazeno z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnuto do rozpočtu projektu.

 • Dalším bodem projektu je výroba ježkovníků. Ježek je živočich pro zahradu velmi důležitý, jelikož požírá takové druhy hmyzu, které ptáci a jiní hmyzožraví živočichové neloví. Abychom mu pomohli přezimovat, vyrobíme pro něho úkryt. Což je bedýnka napůl zahrabaná pod zemí, vyrobená z dřevěných prkýnek, vystlaná senem a spadaným listím. Tuto jednoduchou konstrukci zvládnou samy vyrobit i postižené děti za použití vhodného nářadí. Materiál na výrobu ježkovníků bude hrazen z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnut do rozpočtu projektu.

 • Také chceme zhotovit ptačí budky pro pozorování ptáčků v jejich přirozeném prostředí. Samozřejmostí bude také následná péče o tyto tvory – přikrmování v zimním období. Materiál na výrobu ptačích budek bude hrazen z peněžních prostředků Sdružení-BES a není zahrnut do rozpočtu projektu.

 • Abychom u dětí rozvinuli takové vlastnosti, jako jsou pracovitost, snaživost, vytrvalost, plánujeme nákup skleníku. Děti si samy zasadí a zasejí plodiny, které pak budou zpracovány v kroužku Kulinář. Jedná se např. o salát, ředkvičku, špenát, bazalku. Děti tak uvidí růst rostlinu od semínka. Mohou ve skleníku předpěstovat venkovní okrasné květiny (muškáty, aksamitníky), které pak zasadí do okrasných truhlíků. Ve skleníku se kromě tepla drží i vlhkost a jsou tam nejlepší klimatické podmínky pro život rostlin během celého roku. Zemina použitá do skleníku bude z našich kompostérů, tudíž nebude nijak chemicky ošetřena.

 • K badatelské činnosti i k práci na pozemku Sdružení-BES je nutné nářadí (hrábě, lopaty, rýče, nástroje k odstraňování plevele, aj.). Plánujeme nákup tohoto nářadí různé velikosti, aby se do badatelství i práce mohly zapojit všechny děti bez rozdílu handicapu.

 • Kromě nářadí je nutné zakoupit i aku-nářadí. Akumulátorové nářadí má bezpečné napětí 20V, tudíž ho mohou používat i naše děti, kterým určitě usnadní práci. Také má toto aku-nářadí široké spektrum použití a vysoký výkon.

 • Nákup aku-nářadí je nutné doplnit i nákupem prodlužovacích kabelů.

 • Dalším bodem projektu je nákup mikroskopů a zvětšovacích skel, které jsou nezbytné pro badatelskou činnost. Děti si tak mohou zblízka a velmi podrobně prohlédnout a prozkoumat stavbu těla rostlin a živočichů, ale také ostatní složky přírody. Např. kousek dřeva, kamínek, kapku vody, hlínu, aj.

 
SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.