Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

logoopvvv logo - msmt 

V rámci projektu se někteří vyučující matematiky a přírodních věd zapojili do šablony vzájemné hospitace, která probíhá pod záštitou Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě Porubě.

Cílem této šablony je sdílení zkušeností mezi vyučujícími při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z různých škol. Při pravidelných schůzkách si učitelé předávají postřehy a nápady z hodin a společně plánují náplň dalšího vyučování. Součástí jsou i vzájemné hospitace v hodinách, jejich následný rozbor a reflexe.

Hlavní přínos projektu spočívá ve výměně zkušeností, nápadů a různých pohledů na práci se žáky.

spoluprace1   spoluprace2


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.