APA dětí s handicapem

Název projektu: Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem 
Výše dotace: 80 000,- Kč

Termín realizace: leden – prosinec 2020

image large

 

Cílem projektu je nabídnout, zpřístupnit, zkvalitnit a rozšířit celoroční netradiční volnočasové pohybové aktivity dětí s handicapem. Projekt má za cíl ukázat dětem a rodičům, že jakýkoliv handicap nebrání prožít a vyzkoušet si různé pohybové činnosti, které jsou pro ně mnohdy nedostupné.

 

Popis průběhu realizace projektu:

Sdružení BES, z.s. realizovalo pohybové aktivity, které jsou i pro handicapované děti svou výjimečností (a s tím související nedostupností) přitažlivé a můžeme je nejen z pohledu takových dětí označit za netradiční. I když primárně byly tyto pohybové aktivity zaměřeny prožitkově, neztrácely ani charakter zdravotně rehabilitační, socializační a edukační. Vzhledem k epidemické situaci v průběhu roku, jsem rádi, že jsme stihli realizovat podstatnou část plánovaných aktivit.

 

Byly realizovány tyto netradiční pohybové aktivity:

  1. Lezení na umělé stěně s přirozenou návazností na lezení v přírodě, tedy na skalách. Pro lezení na umělé lezecké stěně využíváme lezeckou stěnu v areálu školy, která je svým profilem (pozitivní náklon jedné stěny, samonosné zábradlí pro nácvik jištění aj.) vhodná pro děti se zdravotním postižením. Hipoterapie, jejíž nedílnou součástí byla kromě samotného ježdění i příprava koně, dále čištění, krmení, apod. byla realizována opět na Ranči Duhová víla v Plesné.
  2. Jízda na monoski, tedy lyžování i pro handicapované lyžaře s různými typy a tíží zdravotního postižení. Díky získané dotaci jsme letos mohli dokoupit nové lyžařské brýle a lyžařské helmy, které výrazně zvýšily nejen bezpečnost našich lyžařů, ale také pocit komfortu při jízdě v monoski či biski. Vzhledem k tomu, že je si servisní práce na monoski a biski řešíme prakticky vždy sami, tak jsme moc rádi za možnost nákupu servisních věcí, bez kterých bychom nemohli zajistit např. bezpečné vypnutí monolyžaře na vleku.V lednu jsme absolvovali lyžařský kurz ve Ski areálu Červenohorské sedlo, kde máme stran jízdy vozíčkářů na monoski a biski ideální podmínky. Dále jsme využívali Ski areál Vaňkův kopec, který nám vyhovuje zejména svou dostupností.
  3. Na konci roku jsme využili krátkého otevření skiareálu a realizovali jsme doškolovací seminář, který je pro všechny zúčastněné velmi důležitý. Opakování praktických dovedností v rámci semináře přímo na svahu, je z pohledu bezpečnosti při realizaci lyžovaní na monoski s dětmi, stěžejní.

 

Přínos projektu:

  1. Díky poskytnuté dotaci z  rozpočtu statutárního města Ostravy, byl finančně podpořen spolek Sdružení BES při ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 v Ostravě Porubě, čímž byla zajištěna celoroční realizace netradičních volnočasových pohybových aktivit handicapovaných dětí.
  2. Díky projektu bylo možné zkvalitnit volnočasové pohybové vyžití pro děti se speciálnimi potřebami. Na konci roku proběhl doškolovací seminář pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se věnují výuce jízdy na monoski a biski. Je to velmi důležitá součást realizace projektu, která má velký kvalitativní dopad na samotnou realizaci výuky lyžování. Podstatnou podmínkou kvality realizace projektu je aktivit pro děti se SVP materiální vybavení. Díky dotaci Statutárního města jsme mohli pořídit vybavení, které výrazně dopomáhá při lezení i lyžování dětí se zdravotním postižením.
  3. Velmi důležitým přínosem při využití dotace byla možnost zpřístupnění lezení, hipoterapie a jízdy na monoski i pro děti s těžkým typem zdravotního postižení. Bez finanční podpory bychom pro ně nemohli vytvořit adekvátní podmínky a zapojit je tak do těchto pohybových aktivit.
  4. Díky projektu jsme rozšířili celoroční volnočasové aktivity handicapovaných dětí, které svým charakterem navazovaly na pohybové dovednosti získané v rámci povinné školní docházky a významně ovlivňovaly volný čas žáků školy.
  5. Projekt výrazným způsobem ovlivnil materiální zabezpečení a organizaci volného času handicapovaných dětí. Právě specifika vyplývající z široké škály zdravotních postižení dětí, jsou úzce spjaty s realizací netradičních pohybových aktivit, resp. nutností použití celé řady speciálních pomůcek či náčiní, jejich pořízení je finančně velmi náročné a bez nichž by byla realizace projektu kvalitativně velmi ovlivněna.
apa1   apa2

 


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.