ŠKOLSKÁ RADA - obecné informace

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném

vzdělávaní (školský zákon) je při školách zřízena školská rada. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům

nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel a zároveň stanoví počet jejich členů. Třetinu členů školské rady jmenuje

zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Na základě

dodatku č.1 zřizovací listiny školské rady ev.č. ŠR/018/2005 se mění počet členů školské rady z 3 na 6.

Volby se uskutečňují dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách

zřizovaných Moravskoslezským krajem, které byly schváleny usnesením Rady kraje č. 89/5549 ze dne 20.7.2011 s

účinností od 1.9.2011. Funkční období je tříleté.

 

                                                                                      skolrada

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.