Školská rada od 5.10. 2011

Školská rada – od 5.10.2011

V červnu a říjnu 2011 proběhly v pořadí třetí volby do školské rady.

Na základě dodatku č.1 zřizovací listiny školské rady ev.č. ŠR/018/2005 se mění počet členů školské rady z 3 na 6.

Složení školské rady:

Předseda: Kamila Muroňová ( za nezl.žáky)

Místopředseda: Mgr. Hana Gvuzdová ( ze ped.prac.)

Členové:

za nezletilé žáky:         Martina Ciompová

za zřizovatele:             Mgr. Jana Němcová                                    

                                  PhDr. et Mgr. Jiřina Niliusová

za ped.pracovníky:     Bc. Petr Musálek

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.