PROJEKTOVÉ DNY -VLASTENECTVÍ

V období leden-červen 2013 proběhla na naší škole série projektových dní na téma Vlastenectví a národní povědomí. Děti si v jejich rámci zopakovaly a rozšířily znalosti o své zemi, o jejím přírodním i kulturním bohatství a historii.

První projektový den – Kde domov můj? -  proběhl  dne 3.1. 2013 a byl zaměřen na zeměpis České republiky. Žáci si připomněli, co vědí o geografii své země z hodin vlastivědy a zeměpisu, seznámili se se státními symboly ČR a ve skupinách připravili formou Powerpoint prezentací turistické průvodce po jednotlivých krajích. Informace, které získali, pak představili spolužákům.

vlast1   vlast2 

 


 

 FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE ZDE: (uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska)   KLIKNI

logvlast                   Projektový den II. 

PROJEKTOVÝ DEN - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

Dne 16. dubna 2013 se uskutečnil 2. projektový den z tematického okruhu ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST s podtitulem Čerti na dovolené – tvoříme pohádky. Nejdříve se žáci motivovali oblíbenými pohádkovými knihami, četbou nebo poslechem pohádek /vytvořených jejich spolužáky/ z CD, zhlédnutím ukázek z filmů Čertova nevěsta a S čerty nejsou žerty. Pak se dali žáci do tvůrčího psaní, kreslení, nakonec autorského čtení. V rámci projektového dne navštívily všechny třídy besedu v místní knihovně, která se týkala problematiky naší sluneční soustavy a znečišťování planety ZEMĚ, žáci si vyslechli pohádku    „Ušmudlaná planeta“.

cten2   cten3
cten4 cten1

FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE ZDE: (uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska)   KLIKNI

 Projektový den Čtenářská gramotnost

logctg                       Projektový den 

 Projektový den - Holokaust

Projektový den na téma holokaust


26. 2. 2013 jsme měli projektový den na téma holokaust. V první hodině jsme si povídali o holokaustu a o tom, že ve 2. světové válce začali nacisti pod vedením Adolfa Hitlera zavírat Židy do koncentračních táborů a tam je vraždili. Paní Dáša se nás ptala, jestli bychom to chtěli zažít. Já ne, ale když už, tak na straně Němců. V druhé hodině jsme se dívali na film o Osvětimi. V dokumentu mluvili lidé, kteří v Osvětimi přežili. Bylo tam ukázáno, jak byli Židé posíláni do pracovních táborů. Muži, ženy i děti byli popravováni nebo pracovali do vysílení svých těl. Potom jsme se dívali na další dokument o člověku, který zachránil mnoho židovských dětí tak, že je odvezl do Británie. Nakonec jsme vyplňovali pracovní listy o člověku, který přežil holokaust a žil až do roku 2008, kdy zemřel. Projektový den se mi nelíbil, protože mě moc nezajímá 2. světová válka. Raději bych měl projektový den o válkách, které probíhají v současnosti.

Dominik Vaněk, IX. třída


 Projektový den - Holokaust


Dne 26. 2. 2013 proběhl v naší škole projektový den o koncentračním táboře Osvětim. Všichni jsme se přemístili do naší třídy, kde nám paní Dáša promítla přes interaktivní tabuli dokument o Osvětimi. Viděli jsme tam, jak Němci vyvražďovali za 2. světové války jiné rasy převážně Židy a Slovany. Muži, ženy a děti byli v Osvětimi rozděleni na ty, kteří budou popraveni v plynových komorách a na ty, kteří budou pracovat do vyčerpání svého těla. Před vstupem do plynových komor se popraveni lidé svlékli donaha, protože si mysleli, že jdou do sprch, ale tam jim byl puštěn jedovatý plyn a oni zemřeli udušením. Když jsem v dokumentu viděl naskládané mrtvoly uprostřed bahna, bylo to hrozné. Ještěže mám to štěstí, že žiji dnes v tomto životě. Poté jsme si pustili ještě jeden dokument o chlápkovi, který zachránil 669 lidí. Viděl jsem, že je velmi významný a vážený za to, co pro ty lidi, kteří mohou dnes žít, udělal. Opravdu bych holokaust nechtěl zažít.

Denis Suk, IX. třída 


 Projektový den


Dne 26. 2. 2013 měla naše škola projektový den o holokaustu.
První hodinu jsme si povídali o tom, co je to vůbec holokaust. Paní Dáša nám popisovala, jak to probíhalo v koncentračních táborech a jak to tam bylo strašné. Povídali jsme si celou hodinu. Druhou hodinu jsme se dívali na dokument o lidech, kteří přežili v Osvětimi. Dokument trval asi hodinu a půl. Když film skončil, tak jsme se bavili o tom, co jsme tam viděli, co nás zaujalo, co bychom nechtěli zažít a jak se nám film líbil. Nejvíce mne na filmu zaujalo, když v něm mluvil nějaký pán o zážitku z koncentračního tábora. Popisoval situaci, jak v plynové komoře uslyšel pláč, a proto zavolal vojáka a řekl mu to, ten voják se tam šel podívat a bylo tam malé dítě, které zázrakem neumřelo a přežilo otravu plynem. Ten voják vzal ale pistoli a zabil ho. Potom jsme si všichni sdělovali své názory, jak se nám to, co jsme viděli v dokumentu, líbilo a jestli bychom to chtěli zažít. Já jsem řekl, že určitě ne, protože to, co tam dělali, bylo moc surové. Oni zabíjeli všechny Židy a Židé s tím nemohli prostě nic dělat. Židi byli velmi diskriminováni, například do obchodu mohli jít až po čtvrté hodině a to už tam skoro nic nebylo. Potom jsme si dali přestávku a po přestávce jsme pokračovali v debatě. Když jsme skončili, tak nám paní Dáša pustila další dokument o jednom pánovi, který zachránil 669 dětí, převážně židovského původu. Tohle mně fakt hodně zaujalo. Projektový den se mi líbil a byl moc zajímavý. Chtěl bych, aby se projektový den opakoval, ale na jiné méně smutné téma.

Jirka Dudek, 8. ročník

 


 

 Masopust - projektový den

Dne 12. února 2013 proběhl v naší škole projektový den na téma „Masopust“.

Masopust – je třídenní lidový svátek. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení. Masky byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci – pochováváním basy. A v tomto duchu probíhal masopust i v naší škole. Žáci si připravili masky. Já jsem si přinesla do školy černý klobouk, který jsem si barevně vyzdobila. Každá třída si připravila prezentaci o tom, co je to masopust, kdy a jak se slaví. Naše třída třeba pochovávala basu. A také jídla bylo dost – polévka, jitrnice a jelita. Projektový den byl plný zábavy.

Aneta Návratová, IX. A

 


 

 FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE ZDE: (uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska)   KLIKNI

logmas                            Masopust 2013

 

Óda na masopust

Dneska máme masopust

a od zítřka budeme držet 40 dní půst.

Dnes si dáme do nosu, zítra hodíme kosu.

Smrtka se z průvodu směje,

bude nám spolu skvěle.

Po štamprli dáme si,

s katem zazpíváme si.

Zpoza kakaovníku na nás kouká opice

a bavíme se přitom velice.

Černokněžník lotr je,

opici vousy přičaruje,

kat sekerou máchne.

Masopust nás baví,

přejeme vám hodně zdraví!

6. třída

 


 

Strašně bych si přál odletět do kouzelné říše

Strašně bych si přál odletět do kouzelné říše,

kde budu mít klid a o které se hezky píše.

Kde můžu sednout a v „klídečku“ si psát,

beze strachu z dalšího dne celou noc spát.

Že se něco přihodí a já budu mít problém,

sice to tak nezní, ale myslím to v dobrém.

Že se zase nepohádám s mojí mámou nebo tátou,

tyhle hádky jsou naší Achillovou patou.

Doběhnu na konec světa,

nadechnu se a skončím,

svoje trápení ukončím.

Konečně už budu mít od tohoto světa klid

a v mé kouzelné říši bude tleskat lid.

Že jsem dosáhl klidu a každému bych to přál,

aby si v nebíčku s anděly na „schovku“ hrál.

Erny Tamáš, 8. ročník

masop1   masop2
masop3 masop4
masop5 masop6

  

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.