4. Projekt: SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/04.0005    

Název projektuSpeciální vzdělávání    

Organizace příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace    

 

Projekt je realizován z důvodu zlepšení rovného přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v organizaci žadatele. Projekt je určen pro žáky s kombinovaným charakterem postižení, žáky tělesně postižené, žáky s aspergerovým syndromem (vysoce funkční autismus), žáky mentálně retardované. Projekt je také určen pro pedagogické pracovníky organizace žadatele. Projekt doplní vzdělávání v organizaci žadatele o prevenci rasismu a xenofobie a multikulturní vzdělávání. Cíle projektu budou naplněny pomocí Tematický zaměřených výukových dnů, dále zvláštními formami vzdělávání (dramatická výchova, exkurze, návštěva divadelního představení s multikulturní tématikou, divadelní přehlídka). Projekt realizuje zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.Plánované aktivity bude realizovat tým zkušených pedagogických pracovníků organizace příjemce.

 Termín zahájení projektu : 1.2.2012

Termín ukončení projektu : 28.2.2013

Rozpočet projektu celkem: 1 649 828,80 Kč

 

PŘEHLED PROJEKTOVÝCH DNŮ - oblast Multikulturní výchova

MKV1 - Kulturní diference 26.3.2012

MKV2  - Lidské vztahy 23.4.2012

MKV3  - Etnický původ 28.5.2012

MKV4 - Den v rytmu Afriky ,Asie, Austrálie, Amerických indiánů 21.6.2012

MKV5 - Světová náboženství 24.9.2012

MKV6 - Diskriminace osob 22.10.2012

MKV7 - Národnosti ČR a jejich typická kuchyně 29.11.2012

MKV8 - Národnostní menšiny ČR - obecné informace 29.1.2013

MKV9 - Holocaust 25.2.2013

MKV10 - Romové 25.3.2013

Projektové dny: klikni  zde

sv1   sv2
sv3 sv4

 


 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.