3.Program neformálního vzdělávání pro děti s SVP

logo-esf-eu-msmt-opvk

Poskytovatel dotaceTento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky

Název projektu: Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP

Obsah projektu:

 Projekt podpořil neformální vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v oblastech: 1) dramatická  výchova s prvky dramaterapie; 2) hudební výchova s prvky muzikoterapie; 3)výtvarná výchova s prvky  arteterapie; 4) environmentální výchova s prvky ochrany životního prostředí 5) sport a jóga s prvky relaxace; 6)  pracovní výchova s prvky ergoterapie. Projekt zvyšuje kompetence získané v rámci tohoto neformálního  vzdělávání. Projekt zrealizovalspeciální program neformálního vzdělávání pro žáky s kombinovaným  charakterem  postižení, který obsahuje šest oblasti výchovy, které jsou vyjmenovány výše. Program navazuje na RVP ZV a doplňuje jej o neformální formy vzdělávání s výchovnými prvky a terapeutickými  prvky, které jsou vhodné právě pro žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami.

INFORMACE O PROJEKTU: Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP

svp1   svp2

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.