Charakteristika Dramatického kroužku

V letošním roce se scházíme každé sudé pondělí v měsíci a to pod vedením paní Moniky Kimákové, Andrei Boogové, Karin Šimečkové a Dagmar Vašíčkové.

Činnost dramatického kroužku na II.stupni naší základní školy začala v roce 2000 a trvá do dnešních dnů.

V dramatickém kroužku se využívá  metoda dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramatické výchovy. Scházíme se 1x za 14 dní, v případě nutnosti – přípravy divadelních představení – se scházíme častěji. 2x ročně spíme ve škole. Snažíme se o rozvoj komunikačních kompetencí, schopnost soustředění, improvizace, empatie pomocí hraní rolí, různých her pro rozvoj těchto schopností, také hra s loutkou. Divadelní představení nacvičujeme nejen na divadelní besídku, ale také na Festival dětské divadelní tvorby ARÉNKA, divadelní představení žáků ostravských škol HRAJEME DIVADLO!!! apod.

V rámci ,, dramaťáku“ se snažíme rozvíjet u žákův senzorické, motorické a řečové schopnosti, schopnost soustředění, představivost a fantazii, emocionalitu, kreativitu, sebepoznání a sebedůvěru, seberegulaci, schopnost adaptace, transfer naučeného do běžného života, komunikační schopnosti, kooperaci, sociální inteligenci a empatii, dovednosti ochrany proti škodlivým sociálním vlivům.

dv1   dv2

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.