3. Projekt interaktivní tabule

logo eng_evraz_echf

Poskytovatel dotace: Nadační fond EVRAZ

Název projektu: Interaktivní tabule pro žáky s kombinovaným charakterem postižením

Stručný obsah projektu:

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje speciální přístup, metody a zejména speciální didaktickou techniku. Projekt: "Interaktivní tabule pro žáky s kombinovaným charakterem postižením" umožnil zakoupení 2 ks interaktivní tabule a přispěl ke zlepšení výuky žáků školy.

Využití interaktivních tabulí umožňuje následující:

1. Zvyšuje zapojení  žáků s handicapem do výuky

2. Přispívá k lepšímu zapamatování učiva

3. Zlepšuje motivaci k učení

4. Zvyšuje flexibilitu k různým stylům učení včetně skupinového

5. Posiluje kreativitu a inovativnost učitelů školy při přípravě a realizaci výuky

6. Posiluje obsah učiva a o nové objekty a metodiky

7. Posiluje digitální gramotnost žáků i učitelů

8. Posiluje individuální výuku prostřednictvím moderních technologií.

Projekt umožnil nákup interaktivních tabulí, které pak dále ovlivňují výuku s použitím interaktivních učebnic. Řešitel projektu dále usiluje o využití interaktivních učebnic ve výuce. Jde o další krok v přiblížení výuky žákům.  Chceme, aby naši žáci měli stejné podmínky ve vzdělávání jako jejich zdraví vrstevníci. Aby jim byly poskytnuty veškeré podněty umožňující snadnější přístup k novým vědomostem a dovednostem. Jen tak našim žákům zajistíme rovný přístup ke vzdělávání.

 

Datum počátku realizace:   01/01/12
Datum ukončení realizace:  31/12/12

Celkový rozpočet projektu: 283 000 Kč

tabule1   tabule2
tabule3 tabule4

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.