3. ACES

 

      aces1logo         

                                           

Organizace ACES byla založena v roce 2006 nadací ERSTE Stiftung ve spolupráci s Interkulturním centrem (Vídeň, Rakousko). V roce 2009 se zapojil do partnerství Včelí DOM (Bratislava, Slovenská republika). Organizace ACES vytvořila síť škol a usiluje o posílení aktivní participace mladých lidí a učitelů prostřednictvím výměny a mezinárodní spolupráce.

alt

Od 30/09/13 do 04/10/13 se naše škola  účastnila setkání učitelů a žáků zapojených do projektu ACES. Setkání se uskutečnilo v Bukurešti (Rumunsko).

ACES nabízí příležitosti pro mladé lidi ze střední a jihovýchodní Evropy rozvíjet přátelství přes hranice a účastnit se aktivně mezinárodních školních projektů. Program podporuje vytvoření středoevropského sítě škol. Cílem je podporovat dialog a spolupráci mladých lidí a vytvořit udržitelnou síť sdílení znalostí, vzájemného učení a inovací. Účastníci patnácti partnerských zemí společně pracují na tématech společného zájmu a mohou rozvíjet nové pohledy na regionální a evropské úrovni. Tématem cyklu ACES  2013/14, je: "Já a ostatní: Objevování rozmanitosti kolem a ve mně." ACES je iniciativou nadace ERSTE Stiftung a je koordinován Interkulturního centra ve spolupráci s organizací:  Včelí DOM.

aces1   aces2

Ve školním roce 2013/2014 budou žáci 8.A, 8.B a 9.A naší školy spolupracovat s žáky naší partnerské školy ZŠ Sama Cambela ve Slovenské Lupči na ACES projektu – Life Throught Lenses – Život skrz čočku.

Cílem projektu je podpora inkluze dětí s handicapem, poznání kultury a životního stylu žáků s odlišným pozadím žijících v jiné zemi a rozvoj komunikačních dovedností a sebepojetí žáků.

Žáci se podílí na projektu:

-          Přípravou fotografií na daná témata

-          Účastí v diskuzích a sebepoznávacích aktivitách

-          Účastí na videokonferencích

-          Někteří navštíví partnerskou školu ve Slovenské Lupče / budou provázet naše hosty po Ostravě

Bližší informace o aktivitách a výstupy projektu naleznete na blogu projektu.

Témata projektových fotografií:

Září – To jsem já

Říjen – To je moje ráno

Listopad – To je moje škola

Prosinec – Moje Vánoce

Leden – Nudím se…

Únor – To je můj víkend

Březen – Tak vidím svou budoucnost


Life Through Lenses: We Are Different but We Are All Equal


Sedmiměsíční mezinárodní projekt Life Through Lenses – We Are Different But We Are All Equal byl uskutečněn ve spolupráci se Základní školou Samuela Cambela ve Slovenské Lupči . Cílem projektu byla podpora inkluze dětí s různým typem znevýhodnění, rozvoj vnímání osobní identity žáků a rozvoj transverzálních kompetencí: ICT dovedností a soft skills žáků. Sdílení fotografií na témata jim blízká a další projektové aktivity vedly žáky k přemýšlení nad tím, kým jsou, a porovnávání svých životních zkušeností se zkušenostmi spolužáků i žáků partnerské školy. Žáci si sami plánovali a organizovali projektové aktivity a učili se zacházet s novými ICT nástroji – učitelé fungovali pouze v roli poradců a mediátorů. Výběr z pořízených fotografií publikovali žáci na blogu projektu. V rámci projektu proběhly kromě pravidelných Skype konferencí i tři osobní setkání žáků. Projekt byl financován prostřednictvím grantu ACES.


PREZENTACI O PROJEKTU NALEZNETE ZDE:

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.