2. Nácvik sociálních a komunikativních dovedností pro žáky s SVP

           logo-esf-eu-msmt-opvk

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.2.25/01.0037 

Název projektu:   Nácvik sociálních a komunikativních dovedností pro žáky se SVP

Stručný obsah projektu:

Projekt podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se SVP). Podpora je realizována pro cílovou skupinu žáků s Poruchami autistického spektra /PAS/, poruchami komunikačních schopností, ADHD, s kombinovaným charakterem postižení následujícími programy: - Nácviky sociálních a komunikačních dovedností, -Aplikace projektového vyučování do vzdělávání, - Realizace zážitkových vzdělávacích aktivit. Důvodem realizace projektu je snaha organizace žadatele poskytnout svým žákům vzdělávací standarty s eliminací jejich sociálního handicapu. Projekt je určen pro žáky a pedagogické pracovníky organizace žadatele. Realizací projektu bude možno pozitivně ovlivnit a rozšířit vzdělávací aktivity organizace žadatele. Stávající výuka bude doplněna o skupinové a individuální nácviky sociálních a komunikačních dovedností. Užívané formy vzdělávání budou doplněny o vyučování v projektech a zážitkové formy vzdělávání.

INFORMACE O PROJEKTU: Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP

svp1   svp2

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.