1. Etická výchova bez bariér

 

logo - msmt

Poskytovatel dotace:

Projekt je realizován v rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

Obsah projektu:

Etická výchova bez barier je projekt určený pro zvýšení kvality vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti etické výchovy.  Projekt zvyšuje kvalitu vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího obsahu, organizačních forem vzdělávání a také změnou sociálního klimatu ve škole. V rámci projektu bude organizována výuka formou projektových dnů. Pro žáky budou dále připraveny speciální pracovní listy s tematikou etické výchovy pro využití v běžných vyučovacích hodinách. Na konci projektu žáci připraví divadelní představení s tematikou etické výchovy.

Cíle projektu:

V období od 01/09/13 do  20/12/13 realizovat 4 projektové dny s tématikou etické    výchovy pro I. stupeň školy. 
V období od  01/09/13 do  20/12/13  realizovat 5 projektových dnů  s tématikou etické výchovy pro II. stupeň školy.
Připravit 50 pracovních listů s tématikou etické výchovy. 
Realizovat 50 vyučovacích jednotek na základě připravených pracovních listů. 
Realizovat jedno divadelní vystoupení s tématikou etické výchovy

Doba realizace: Od 01/09/13  do 31/12/13

Celkový rozpočet projektu: 57 500 Kč

etika1   etika2
etika3 etika4

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.