1.  PROJEKT: Rovný přístup ke vzdělávání a žákovská portfolia

                            logo-esf-eu-msmt-opvk                                   

 

Poskytovatel dotace: MŠMT ( Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

číslo:CZ.1.07/1.2.10/11.0009

Projekt podporuje rovný přístup ke vzdělávání ve škole. Škola zvýší podporu rovného přístupu ke vzdělávání systematickým a funkčním monitorováním vzdělávací cesty každého žáka pomocí tzv. žákovského portfolia. Pro sledování vzdělávací cesty žáků projekt rozšiřuje a zkvalitňuje systém pedagogické diagnostiky a diagnostiky stylu učení žáků tak, aby vzdělávání pružně reagovalo na individuální potřeby žáků. Na základě předchozích kroků bude pro každého žáka školy vytvořena individuální vzdělávací strategie, která pomůže transformovat připravený školní vzdělávací program na individuální plán pro každého žáka.Projekt tak má vliv na inovaci organizačních forem a metod výuky ve škole, které podpoří rovný přístup ke vzdělávání.


Cíl programu:

  • Vytvořit kvalitní podmínky podporující rovný přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  •  Provést pedagogickou diagnostiku a diagnostiku stylu učení u každého žáka školy. Pomocí diagnostických nástrojů zjistit vstupní data pro vytvoření individuální vzdělávací strategie každého žáka.
  •  Vytvořit žákovská portfolia pro každého žáka školy. Zařadit do obsahu každého portfolia takové pedagogické dokumenty, a další dokumenty, které pomohou sledovat vzdělávací cestu každého žáka školy po dobu realizace projektu i po jeho skončení.
  • Vypracovat pro každého žáka školy Individuální vzdělávací strategii (IVS). Nastavit výuku v organizaci dle připravených IVS. Pomocí IVS přizpůsobit výuku v organizaci žadatele individuálním potřebám žáků se SVP.
  •  Na základě připravených individuálních vzdělávacích strategií připravit pracovní listy pro výuku v organizaci žadatele. Pomocí pracovních listů implementovat do vzdělávání inovativní formy a metody výuky, které budou odpovídat individuálním potřebám žáků 
Termín zahájení projektu:1.11.2009
Termín ukončení projektu:30.6.2012
Rozpočet projektu: 2 999 985,-Kč

Pracovní listy vytvořené pro projekt naleznete zde: klikni na odkaz....


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.