VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY ČI UČILIŠTĚ

PŘÍLOHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021:

KAM PO DEVÍTCE - informační brožura

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA SŠ - PRO 9.TŘÍDY

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA VÍCELETÉM GYMNÁZIU - PRO 5.TŘÍDY

VYSVĚTLIVKY K PŘIHLÁŠCE NA SŠ

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


OBECNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

SOUHRNNÉ INFORMACE MŠMT

INFORMACE PRO ŽÁKY SE SVP K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

JPZ -TERMÍNYPREZENTACE VÝCHOVNÉHO PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Zde naleznete informace Výchovného poradce pro školní rok 2020/2021 ve formě prezentace:

volba1
volba2
volba3
volba4
volba5
volba6
volba7
volba8
volba9
volba10
volba11
volba11
volba13
volba14
volba15
volba16
volba17
volba18
volba19

 

 


 

Při výběru střední školy, učiliště, při zjišťování možností budoucího uplatnění Vašeho dítěte, naleznete spoustu užitečných informací na těchto odkazech:

atlasskol   ATLAS ŠKOLSTVÍ                                        infoabsolvent   INFO ABSOLVENT

 

seznamskol   SEZNAM ŠKOL V ČR                                    stredniskoly   STŘEDNÍ ŠKOLY   

 

scio   SCIO                                                                     pruvodcesvetempovolani   PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ

 

icm

 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM              

 PRO MLÁDEŽ 

ucitelskenoviny   UČITELSKÉ NOVINY

 

remeslozije   ŘEMESLO ŽIJE                                            zkouskynanecisto   ZKOUŠKY NANEČISTO

  Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech
www.infoabsolvent.cz

 

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.