REHABILITAČNÍ POBYT V PŘÍRODĚ

Škola v přírodě představuje jednu z tradičních forem výuky a výchovného působení školy na žáky. Původně byly školy v přírodě pořádány především jako ozdravné akce pro zotavení žáků z lokalit se zhoršenými podmínkami životního prostředí. Školy v přírodě mají pro děti velký význam zejména z hlediska zdravotního, ale i vzdělávacího. Žáci tráví značnou část dne ve zdravém přírodním prostředí. Škola v přírodě přispívá k upevnění správných hygienických návyků, naučení se samostatnosti a sebeobslužnosti. Děti si odpočinou od zaběhnutého stereotypu všedních školních dní, odpoutají se od  každodenních starostí, či případných rodinných problémů a prožijí  nevšední zážitky v kolektivu svých kamarádů. Neméně důležité je, že žáci poznávají nové prostředí, seznamují se s ním, poznávají nová místa, přírodní ekosystémy a organismy, které v nich žijí. Pobyt napomáhá při vytváření a prohlubování dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a začlenění problémových žáků do třídního kolektivu. Škola v přírodě umožní učitelům, vychovatelům i asistentům žáky lépe poznat a vytvořit si přesnější obrázek o kolektivu i o jednotlivých osobnostech žáků.

obrany1   obrany2
obrany3 obrany4


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.