APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ ( ŽÁKŮ S SVP)

lJedná se o disciplínu zaměřenou na identifikaci a řešení individuálních rozdílů v oblasti pohybových aktivit.

lPropaguje kladný přístup k aktivnímu životnímu stylu a sportu.

lZahrnují tělesnou výchovu, sport, rekreaci a rehabilitaci.

lV rámci disciplíny se zaměřujeme zejména na:

                          lAPA osob s tělesným a zrakovým postižením;

                          lAPA osob s mentálním a sluchovým postižením;

                          lAPA osob s poruchami autistického spektra a osob s psychiatrickým onemocněním.

lSnažíme se o zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se SVP).

 

Na naší škole nabízíme dětem účast na těchto aktivitách:

  1. Lyžování - monoski, biski, klasické lyžování, lyžařské kurzy
  2. Hipoterapie
  3. Canisterapie
  4. Boccia
  5. Frisbee
  6. Plavání
  7. Vodáctví a turistika
  8. Lezení na umělé či přírodní stěně
apa1   apa2
apa3 apa4
apa5 apa6
apa7 apa8
apa9 apa10
apa11 apa12

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.