Erasmus+ KA1 projekt - Vzděláním k lepším podmínkám pro děti se speciálními potřebami

logo erasmus


Naše škola získala pro období  2014-2016 grant na realizaci Erasmus+ KA1 projektu Vzděláním k lepším podmínkám pro děti se speciálními potřebami.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Učitelé naší školy v daném období absolvují jak semináře a školení v zahraničí, zaměřené především na speciálně-pedagogické metody s důrazem na expresivní terapie (glottodrama, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, biblio-terapie), využití ICT ve výuce, na nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra a další rozvoj aplikovaných pohybových aktivit, tak tzv. stínování (job-shadowing) na zahraničních institucích pracujících s obdobnou strukturou žáků.

Věříme, že zvýšené kompetence pracovníků školy a získané zkušenosti  implementované do školního vzdělávacího programu a výuky samotné povedou k dalšímu zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy.


 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.