ERASMUS KA2

logo erasmus
                      logo ka2

 

Projekt CREATING PEACE

Ve spolupráci s partnerskými školami z minulého Comenius projektu se nám prodařilo získat v rámci Erasmus+ grant na  realizaci dalšího projektu spolupráce škol CREATING PEACE – Budování míru. Tento projekt je zaměřen rozvoj interpersonálních a intrapersonálních dovedností, jejichž nedostatek jsme spolu s partnery vyhodnotili jako jednou z největších překážek pro úspěšnou inkluzi našich žáků do mainstreamové společnosti. V prvním roce projektu se zaměříme zejména na rozvoj klíčových kompetencí jako čtení s porozuměním a kritické myšlení, rozvoj ICT dovedností atd. Budeme pracovat s tématy a materiály vztahujícími se ke třicetileté válce – fenoménu, který ve své době partnerské země  spojoval i rozděloval. V národních dějinách budeme vyhledávat příklady úspěšného řešení konfliktů či jejich předcházení. Ve druhém roce projektu budeme pracovat na vytváření portfolia terapeutických her pro rozvoj sociálních dovedností, sebepojetí, sebevědomí, práci s emocemi, … s významným zapojením žáků při výběru, ověřování a hodnocení  jednotlivých aktivit.

 

Stránky projektu:

 

www.eplus-creatingpeace.blogspot.cz

 

Mezinárodní projektové setkání - Francie 

 

Ve dnech 24.-28. listopadu 2014 se konala první mezinárodní schůzka nového Erasmus + KA2 projektu Creating Peace. Hostitelem byl nový partner, francouzská škola Ecole Lamourous, speciální škola pro děti v ústavní péči.

 

Kromě podrobné přípravy prvního ročníku nového projektu, projednání harmonogramu prací a návštěvy školy jsme měli možnost se seznámit s organizací péče o děti v ústavní péči ve Francii, jejich reintegrace do společnosti a možnostmi rozvoje jejich osobnosti, které Ecole Lamourous nabízí, zejména s projektem hipoterapie. V pojetí našich partnerů je hipoterapie rozšířena i o celkovou péči o koně ustájené v areálu školy. Tato aktivita je pro děti velmi uspokojující a motivující, vede je k odpovědnosti za jejich práci, rozvíjí všestranně jejich osobnost a pro vychovatele poskytuje mnoho příležitostí k individuální práci s dětmi.

 

 

FRANCIE

 

francie1   francie2
francie3   francie4

 

Mezinárodní projektové setkání – Česká republika


Ve dnech 9. – 13. 3. 2015 hostila naše škola druhé setkání našeho mezinárodního projektu. Našich 55 hostů z pěti evropských zemí jsme uvítali v Praze, kde jsme s vydali po stopách třicetileté války. Společně jsme navštívili Pražský hrad včetně kanceláře místodržitelů, ze které byli defenestrováni, a po stopách švédských vojsk jsme prošli přes Malou Stranu na Karlův most a pak dále historickým centrem Prahy. Další dny jsme pak v Ostravě navštívili jak místa typická pro náš region (hornické muzeum, systém opevnění v Darkovičkách, halda Ema, ostravská radnice, …), tak místa spjatá s Moravskými bratry a osobou Jana Amose Komenského, kterému jsme se v rámci projektových aktivit hodně věnovali (Fulnek, Suchdol nad Odrou). Kromě „seznamovacího“ projektového dne ve škole jsme si také užili projektový den s Janem Amosem přímo ve Fulneku.

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

 

ostrava1   ostrava2
ostrava3 ostrava4

 

Mezinárodní projektové setkání – Švédsko

 

Osmičlenná skupina z naší školy strávila týden od 2. do 9.5 ve Švédsku. První den jsme věnovali poznání Stockholmu – historického centra, Skansenu, ale i systému místní hromadné lodní dopravy. V pondělí jsme již spolu s týmy z ostatních škol navštívili muzeum Vasa, skrývající loď, která symbolizovala politické a vojenské ambice Švédska za třicetileté války. Po společném obědě ve Skansenu jsme se přepravili na skautskou základnu na ostrově Vassaro v Botnickém zálivu, kde pro nás bylo připraveno mnoho aktivit zaměřených zejména na spolupráci a komunikaci, většina z nich v krásné neporušené přírodě.   

 

 

 ŠVÉDSKO

sweden1   sweden4
sweden3  
sweden2

 


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.