Sport BES bariér

                                     logo-esf-eu-msmt-opvk

Projekt podporuje rovné příležitosti v zájmovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se SVP) v rámci sportovních aktivit. Tato podpora je založena na realizaci programu pro využívání aplikovaných pohybových aktivit (APA) jako speciálních forem a metod práce pro žáky se SVP pro oblast volného času. Projekt umožní školení pedagogických pracovníků a pracovníků NNO v oblasti těchto metod a forem práce. Na základě zkušeností s programem bude vytvořen seminář, který seznámí pedagogické pracovníky a pracovníky NNO v zařízeních (které se věnují žákům se SVP) Moravskoslezského kraje s možnostmi využití aplikovaných pohybových aktivit v zájmovém vzdělávání žáků se SVP a se zkušenostmi žadatele s programem APA. Projekt tak vytvoří návod pro využívání aplikovaných pohybových aktivit jako forem a metod práce s žáky se SVP v oblasti zájmového vzdělání. Cílem je zapojit žáky se SVP (zejména s kombinovaným charakterem postižení) do sportovních aktivit.

Anotaci projektu naleznete: ZDE

 
Termín zahájení: 01.06.2011
Termín ukončení: 30.06.2012
sport   hip
lez2 konik1

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.