REHABILITAČNÍ POBYTY SDRUŽENÍ - BES, z.s.

Rehabilitační pobyt 2019

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy je organizován za podpory Statutárního města Ostravy

image large

plakt kopie

REHABILITAČNÍ POBYT     17/06/2019 - 21/06/2019

Místo konání:

Beskydský H-RESORT


Adresa:   Kunčice pod Ondřejníkem

(viz www.specialniskola.cz – akce školy – rehabilitační pobyty – reh.pobyt 2019 )

 

Sraz:     Pondělí  17/06/19 v  8,00 hod. ( budova K.Pokorného 52)

Příjezd: Pátek     21/06/19   v 16,00- 17,00 hod.  (budova K.Pokorného 52)

(Doprava zajištěna autobusem a školním autem)

Vedoucí pobytu: Musálek Petr

Organizace akce: Hermanová Markéta, Soňa Fronckeová           

Zdravotník: Petra Ištuková (tel: 775 20 30 88)


REHABILITAČNÍ POBYT 2018

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy je organizován za podpory Statutárního města Ostravy

   image large              

rehabilitan pobyt

TERMÍN: 11.6.2018 – 15.6.2018

 

MÍSTO: HADINKA (KOUSEK OD VÍTKOVA)

 

ODKAZ NA STRÁNKY: http://www.hadinka.eu/

hadinka


FORMULÁŘE K REHABILITAČNÍMU POBYTU:

 

Rozpis léků

Potvrzení o bezinfekčnosti

Souhlas zákonných zástupců s převozem autem

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na akci

Seznam věcí na Rehabilitační pobyt


                                       Rehabilitační pobyt - ZHODNOCENÍ POBYTU

                                                 fotto1

11. 6. – 15. 6. 2018

Dne 11. 6. 2018 jsme hned ráno vyjeli na Hadinku, někdo autobusem, někdo školním autem. Všichni jsme se těšili, jak si to letos zase užijeme.

První den pro nás připravili pořadatelé zajímavou soutěž o českých pohádkách, běhali jsme v lese a plnili úkoly, někteří se dokonce brodili v řece. Večer byl ve znamení tance, skotačili jsme v maskách na maškarním bále.

Moc se nám líbila stezka odvahy, i když se někteří báli. Naším úkolem bylo zachránit princeznu. A ve středu večer se nám ta princezna ukázala. Měli jsme poznat tu správnou princeznu, nejkrásnější byla paní Alenka, a tak jsme ji poznali.

Děti se zasmály na večerním divadelním představení, které nastudoval náš dramatický kroužek. Poprvé přijel mezi nás dechový orchestr z Vítkova, nejenže hezky hráli, ale také nás poučili o dechových nástrojích a písních. Některé děti si mohly zkusit dirigovat a vyzkoušet také různé hudební nástroje.

Poslední večer byl táborák, opékali jsme „ buřty“ a zpívali písně za doprovodu kytar. Hrál náš pan třídní učitel Saša a paní Soňa.

Projektové vyučování bylo zajímavé, moc se nám to líbilo a bylo to lepší, než se učit ve škole v lavicích. Celý rehabilitační pobyt jsme si hodně užili.

Žáci z 8. A

fotto3   fotto2
fotto4

fotto5

 Fotogalerii z akce naleznete: ZDE


Videa z akce naleznete: ZDE

 


 

REHABILITAČNÍ POBYT 2017

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy je organizován za podpory Statutárního města Ostravy

      image large                                            rp2017

Rehabilitační pobyt Mokřinky 2017

Termín konání:  19.6.- 23.6.2017

Místo konání: Rekreační středisko U Brodu, Mokřinky

adresa: Zálužné 88, Vítkov 749 01

(klikni na odkaz pro bližší informace)

mokrinky


http://ubrodu.cz/

mapars


Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Dotace ze strany SMO: 85.000,-Kč

 


 

 

Rehabilitační pobyt 2016

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy je organizován za podpory

Statutárního města Ostravy

image large

Rehabilitační pobyt Frýdlant nad Ostravicí 2016

Termín konání:  13.6.- 17.6.2016

Místo konání: (klikni na odkaz pro bližší informace)

frydlant
Rekreační středisko Budoucnost, Frýdlant nad Ostravicí 739 11, Nová Ves 139

Prezentace o Rekreačním středisku Budoucnost: ZDE

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Dotace ze strany SMO: 85.000,-Kč

         rhb 2016

TOULKY PŘÍRODOU aneb záchrana světa

Jako každoročně máme i letos připravený zábavný program pro žáky, kteří se účastní rehabilitačního pobytu. Tématem pobytu jsou Toulky přírodou, aneb záchrana světa. Jak už samotný název napovídá, žáci se budou během celého týdne hravou formou dozvídat základní informace i různé zajímavosti o přírodě. Dozvědí se jak přírodu chránit, seznámí se s Beskydskou krajinou a ekosystémy v ní. Kromě projektového vyučování děti čekají výlety do okolí, zábavné hry, soutěže, výtvarné, hudební a sportovní aktivity. Ve čtvrtek večer je v plánu táborák. Takže teď už si jen přát, aby bylo krásné počasí:-)


VŠECHNY POTŘEBNÉ FORMULÁŘE K ÚČASTI NA AKCI NELEZNETE: ZDE

 


 

 

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy byl organizován za podpory

Statutárního města Ostravy

image large

Rehabilitační pobyt Orlické hory 2015

Termín konání:  31.5.- 5.6.2015

Místo konání: (klikni na odkaz pro bližší informace)

astra                 Rekreační zařízení Astra v Orlických horách    

Adresa:

Rekreační zařízení Astra, Nový Hrádek 35 

549 01 Nový Hrádek

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Dotace ze strany MMO: 85.000,-Kč


Cílem projektu je organizace pětidenního rehabilitačního pobytu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Snahou je ukázat handicapovaným dětem a jejich blízkým, že i s handicapem se dá zvládnout mnoho. Dokázat, že handicap nebrání dětem prožít a vyzkoušet si různé činnosti v jiném, zajímavém prostředí, vést děti k novým způsobům a možnostem, jak efektivně prožít každý den, jak a kde získávat nové informace, jak s nimi pracovat.

Přínosem pro žáky se SVP je také to, že jsou zapojeni do přípravy pětidenního rehabilitačního pobytu. K přípravě děti přistupují rády a se zájmem, na základě získaných schopností a dovedností snáze překonávají bariéry, vidí svou budoucnost optimističtěji.

Aktivity projektu pozitivně ovlivňují myšlení handicapovaných a tak zabraňují vlivu hrozících nežádoucích jevů.

Celotýdenním programem se prolínají oblíbené terapie a aktivity: arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, léčebná rehabilitace - skupinová i individuální a alternativní sportovní aktivity - freesbee, boccia, turistika a lezecké aktivity


cesta

Jako každoročně máme i letos připravený zábavný program pro žáky, kteří se účastní rehabilitačního pobytu. Téma pobytu je Cesta kolem světa. Jak už samotný název napovídá, žáci se budou během celého týdne hravou formou dozvídat základní informace i různé zajímavosti o světadílech, cestování a cestovních prostředcích. Kromě projektového vyučování děti čekají výlety do okolí, zábavné hry, soutěže, výtvarné, hudební a sportovní aktivity. Ve čtvrtek večer je v plánu táborák. Takže teď už si jen přát, aby bylo krásné počasí:-)


 A JAK JSME SE MĚLI, POSUĎTE SAMI................

                                 rp2015

Pro shlédnutí fotogalerie klikni ZDE


 NÁZORY DĚTÍ NA AKCI:

 Strávili jsme hezké slunečné dny od 31. 5. do 5. 6. 2015 v Orlických horách na rekreačním středisku „Astra“. Zajímavý každodenní odpolední a večerní program pro žáky připravily 2 krásné lesní víly, a to paní Markéta Hermanová a Dagmar Nyklová, za to jim patří opravdu velké poděkování. Děti z 5. - 9. tříd s nadšením plnily všechny úkoly. Každé dopoledne se uskutečnilo projektové vyučování. Všichni budeme ještě dlouho vzpomínat na rehabilitační pobyt, který se uskutečnil pod názvem „Cesta kolem světa za 6 dnů“. Chceme také poděkovat paní ředitelce, zástupci ředitele, všem pedagogům, vychovatelkám a asistentům pedagoga za starostlivý a obětavý přístup, a hezké chvíle strávené s nimi v překrásném horském prostředí.

Žáci z novinářského kroužku
Názory nejmladších zúčastněných žáků:
Já jsem si to tam užil a byla „sranda“, plnili jsme různé úkoly celý pobyt. Hráli jsme fotbal, stříleli jsme z luku, sbírali jsme korále, stavěli jsme lodě, měli jsme stezku odvahy, připravili jsme táborák a opékali buřty, zpívali jsme hezké písně. Všichni hledali princeznu Ugandu Tuty Fruty, moc jsem si tam užíval. Ale někdy jsme se poprali se Sašou. Vyspal jsem se tam skvěle.

 Vít Horváth, 5. A

Škola v přírodě byla úžasná, jeli jsme na cestu kolem světa, učili jsme se o světadílech. Měla jsem s tatínkem dvoulůžkový pokoj. Bylo tam spousta zábavy. Šla jsem na stezku odvahy, vyrobila jsem si otisk ruky.
Ve čtvrtek večer byl táborák, opékali jsme párky a zpívali. Příští rok určitě pojedu znovu a možná i bez mého tatínka.

 Nikol Cmorjaková, 5. A

a8 a6

a7

 


 

 

REHABILITAČNÍ POBYT ČERVENOHORSKÉ SEDLO 2014

image large

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy byl organizován za podpory

 

Statutárního města Ostravy

 O našem projektu

Obsahem projektu je organizace šestidenního rehabilitačního pobytu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Program pobytu je sestaven ze tří částí.

První část je věnována projektovému vyučování. Žáci absolvují vyučování v projektech, do kterých je zakomponováno prostředí, ve kterém pobyt probíhá.

Druhou částí je část rehabilitační, obsahující canisterapii a fyzioterapii.

Třetí část je určena pro aplikované pohybové aktivity žáků (lanové aktivity, boccia, cyklistika, táboření a pobyt v přírodě, turistika, freesbee).

Na programu rehabilitačního pobytu pracují odborně vzdělaní speciální pedagogové a pedagogičtí pracovníci.  Důraz je kladen na interaktivní metody při různých činnostech, pomocí kterých si děti vše lépe prožijí. Při denních aktivitách klademe obzvlášť důraz na činnosti, vedoucí k zautomatizování návyků v rámci sebeobsluhy a organizování času, samostatnosti při pravidelném provádění hygieny, při stravování, při úklidu pokoje a dalších činnostech. Během rehabilitačního pobytu vznikají zajímavé výtvarné práce. Ty jsou pak vystaveny na chodbách školy, publikovány ve školním časopise, www stránkách školy a použity při tvorbě propagačních materiálů. Rodiče i hosté pak mohou vidět, co děti prožily a dokázaly.

 

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy

Místo konání:   Hotel Červenohorské Sedlo

Adresa: Hotel Červenohorské Sedlo Domašov 80 790 85; Bělá pod Pradědem

Sraz:   Neděle; 01/06/14; 14:00 hod; parkoviště u bazénu střední školy Příjezd: Pátek;  06/06/14; 17:00 (případně dle domluvy)

(Doprava na akci i z akce je zajištěna autobusem)

Informace na čísle: 732654382

Vedoucí pobytu:  Jan Lorencovič

Zástupce:    Eva Čaplová  

Zdravotník:  Petra Ištuková


FOTKY Z POBYTU ZDE...KLIKNI        

logsvp1       www.rajce.idnes.cz     (uživatel: ukrajinska  ,  heslo: ukrajinska) 

img 3067 img 2908
img 2567 img 2129
img 2885

img 2915


Rehabilitační pobyt Kunčice pod Ondřejníkem 2013

 

image large

Poskytovatel dotaceStatutární město Ostrava

Název projektu: Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je organizace pětidenního rehabilitačního pobytu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Program pobytu je sestaven ze tří částí. První část je věnována projektovému vyučování. Žáci absolvují vyučování v projektech, do kterých je zakomponováno prostředí, ve kterém pobyt probíhá. Druhou částí je část rehabilitační, obsahující canisterapii, hipoterapii a fyzioterapii. Třetí část je určena pro aplikované pohybové aktivity žáků (lanové aktivity, boccia, cyklistika, táboření a pobyt v přírodě, turistika, freesbee). Na programu rehabilitačního pobytu pracují odborně vzdělaní speciální pedagogové a pedagogičtí pracovníci.  Důraz je kladen na interaktivní metody při různých činnostech, pomocí kterých si děti vše lépe prožijí. Při denních aktivitách klademe obzvlášť důraz na činnosti, vedoucí k zautomatizování návyků v rámci sebeobsluhy a organizování času, samostatnosti při pravidelném provádění hygieny, při stravování, při úklidu pokoje a dalších činnostech. Během rehabilitačního pobytu vznikají zajímavé výtvarné práce. Ty jsou pak vystaveny na chodbách školy, publikovány ve školním časopise, www stránkách školy a použity při tvorbě propagačních materiálů. Rodiče i hosté pak mohou vidět, co děti prožily a dokázaly.

Termín realizace projektu: Od 27/05/13 do 31/05/13

Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem

Dotace ze strany MMO: 50 000 Kč

kpo1   kpo2

kpo3

kpo4

 FOTKY Z POBYTU ZDE...KLIKNI        

logsvp2        www.rajce.idnes.cz     (uživatel: ukrajinska  ,  heslo: ukrajinska) 

 

REHABILITAČNÍ POBYT CHVALČOV 2012 

image large

 

Poskytovatel dotaceStatutární město Ostrava

 

Název projektu: Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy

 

Obsah projektu:

 

Obsahem projektu je organizace týdenního rehabilitačního pobytu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Program pobytu je sestaven ze tří částí. První část je věnována projektovému vyučování. Žáci absolvují vyučování v projektech, do kterých je zakomponováno prostředí, ve kterém pobyt probíhá. Druhou částí je část rehabilitační, obsahující canisterapii, hipoterapii a fyzioterapii. Třetí část je určena pro aplikované pohybové aktivity žáků (lanové aktivity, boccia, cyklistika, táboření a pobyt v přírodě, turistika, freesbee). Na programu rehabilitačního pobytu pracují odborně vzdělaní speciální pedagogové a pedagogičtí pracovníci. Odborně vedou děti při přípravě programu, jehož tvorba trvá několik dnů. Důraz je kladen na interaktivní metody při různých činnostech, pomocí kterých si děti vše lépe prožijí. Při denních aktivitách klademe obzvlášť důraz na činnosti, vedoucí k zautomatizování návyků v rámci sebeobsluhy a organizování času, samostatnosti při pravidelném provádění hygieny, při stravování, při úklidu pokoje a dalších činnostech. Během rehabilitačního pobytu vznikají zajímavé práce při jednotlivých terapiích. Ty jsou pak vystaveny na chodbách školy, publikovány ve školním časopise, www stránkách školy a použity při tvorbě propagačních materiálů. Rodiče i hosté pak mohou vidět, co děti prožily a dokázaly.

 

Místo konání akce: Chvalčov (Bystřice pod Hostýnem)

 


 

FOTKY Z POBYTU ZDE...KLIKNI        

 

logsvp3  www.rajce.idnes.cz     (uživatel: ukrajinska  ,  heslo: ukrajinska)

 


 

obrany1   obrany7
obrany8 obrany3

 

Termín konání akce: od 20/05/12 do 25/05/12

 

  Dotace ze strany MMO: 50 000 Kč

 

 


SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.