Akce

image large

Zážitkový týden pro děti s PAS III. ročník

Sdružení BES, z. s. v  rámci projektu uspořádalo v termínu 17. - 21. 7. 2017 třetí ročník Zážitkového týdne pro děti s autismem. 

Navázali jsme na  předchozí dva ročníky této akce. Z pozitivní zpětné vazby od rodičů a také od dětí,  můžeme jednoznačně říci, že naše akce byla opět přínosem pro všechny. Velké poděkování patří SMO Ostrava, které celou akci finančně podpořilo.

p7200093   p7200023

FOTOGALERIE: KLIKNI

1.den- TÁBOR III.ROČNÍK

2.den -TÁBOR III.ROČNÍK

3.den - TÁBOR III.ROČNÍK

4.den - TÁBOR III.ROČNÍK

5.den - TÁBOR III.ROČNÍK

sponzoring

 


 

ZÁŽITKOVÝ TÝDEN PRO DĚTI S AUTISMEM 2016 - II. ročník

 

Díky významné finanční podpoře SMO Ostrava a soukromých dárců, uspořádalo naše Sdružení BES v týdnu od 18. 7. -22. 7. 2016,

 

2. ročník akce  „Zážitkový týden pro děti s autismem“. Fotografie ze zážitkového týdne jsou k dispozici na níže uvedených odkazech. 

 

Těšíme se na III. ročník :-)) 

 

za Sdružení BES 

 


 

Pavlína Dohnalová 

image large

Fotografie z akce naleznete na těchto odkazech:

1.den - II.ročník tábora pro děti s PAS

2.den - II.ročník tábora pro děti s PAS

3.den - II.ročník tábora pro děti s PAS

4.den - II.ročník tábora pro děti s PAS

5.den - II.ročník tábora pro děti s PAS 


 

ZÁŽITKOVÝ TÝDEN PRO DĚTI S AUTISMEM 2015

Díky významné finanční podpoře dárců, uspořádalo v týdnu od 20. 7. -24. 7. 2015 Sdružení - BES, z.s. „Zážitkový týden pro děti s autismem 2015“.

Akce se zúčastnilo 15 dětí a 15 osobních asistentů. Všechny podpořené děti byly ze Základní a Mateřské školy, Ukrajinská 19, Ostrava-Poruba, věková hranice od 7 do 11 let, trvalé bydliště okres Ostrava. Asistenty dělali studenti středních a vysokých škol, speciální pedagogové, vystudovaní asistenti pedagoga. Akci zaštítilo po odborné stránce Speciálně pedagogické centrum pro klienty s autismem, účastí dvou speciálních pedagogů.

Hlavním cílem akce bylo zprostředkovat dětem s autismem prázdninový týden, jaký prožívají děti bez handicapu, a zároveň respektovat jejich specifické potřeby.  Děti s autismem na první pohled vypadají jako zdravé děti, svým chováním a potřebami se však odlišují od svých vrstevníků zcela jednoznačně triádou postižení v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti. Obecně lze říct, že sociální intelekt je vždy vůči mentálním schopnostem jedince s autismem v hlubokém deficitu. Z toho plyne, že týden byl koncipován na vzájemnou prostupnost neobvyklých prožitků s paralelním nácvikem komunikačních a sociálně-praktických dovedností.

Odměnou asistentům a rodičům byly rozzářené oči dětí a jejich touha sdílet prožitky. Troufáme si napsat, že historicky první ročník „Zážitkového týdne pro děti s autismem“, pořádaný našim Sdružením, byl velmi úspěšný a obohacující obě strany. Věříme, že byl našim startem do dalších let, a stane se pravidelnou letní aktivitou Sdružení - BES, z.s.

Děkujeme tímto všem sponzorům za poskytnuté příspěvky, bez nich by tato akce nemohla být realizována.

Za Sdružení - BES, z.s. realizátorka projektu

Pavlína Dohnalová                                                                                                                                         V Ostravě 31. 7. 2015

VIDEO ZE ZÁŽITKOVÉHO TÝDNE - klikni

VIDEO ZE ZÁŽITKOVÉHO TÝDNE - klikni

dsc 6845  dsc 6882 

p7200338

 

p7210218
p7230174

Fotky naleznete na těchto odkazech:

Dětský ranč Hlučín

Výlet na Bílou

Divadlo loutek a sportovní hry

Mosty u Jablůnkova

Vítkovice U6 - poslední den

Loučení a křídlení - fotky od Ivana Urbana

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.