Projekty

PROJEKTY ROK 2016/2017

 

veolia

  

Termín realizace: jaro 2016 - jaro 2017

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 20.000,-Kč

CÍL PROJEKTU:

Díky Tomáši Heřmanovi a Nadačnímu fondu Veolia jsme získali finanční prostředky na vybudování relaxační a výukové zahrady pro handicapované děti na pozemku elokovaného pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p.o. na ul. K. Pokorného 1742. Pozemek na tomto odloučeném pracovišti, který v odpoledních hodinách Sdružení – BES z.s. využívá od července 2015, byl uklizen, zbaven přerostlých náletových rostlin a připraven k dalšímu využití. Na jeho části by měla vzniknout  zahrada.


POPIS PROJEKTU:

Vybudování konstrukcí zvýšených bylinkových, květinových a zeleninových záhonů (dostupné i pro žáky na invalidních vozících), založení záhonů v nich a jejich osazení rostlinami; Vybudování jednoduchého posezení; Úprava nejbližšího okolí, jeho osazení vhodnými sazenicemi ovocných a okrasných stromů a keřů, obnova trávníku; Vybudování vrbové zástěny, vrbové chýše; Časový harmonogram prací: jaro - léto 2016 (budování konstrukcí záhonů a posezení), podzim 2016 (úprava okolí, osazení sazenicemi stromů a keřů), jaro 2017 (založení záhonů a jejich osazení, příprava a vybudování  vrbových staveb).

20150907 115244   20150907 115318
20150907 120639 img 4704

 REALIZACE PROJEKTU:

V měsíci dubnu 2016 proběhla informační schůzka pro rodiče s dětmi, jež jsou současně členy Sdružení - BES. Na této schůzce byli účastníci informování o projektu "Zahrada BES bariér" financovaném Nadačním fondem Veolia. Při této příležitosti byl zasazen první stromek projektu - naše jedlička.............

img 2898   img 2899
img 2900

img 2907

img 2909 img 2903

Celou fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE


 V měsíci květnu 2016 byla nejprve vybudována okrasná část zahrady - květinový záhon. Na jeho realizaci byla využita stávající plocha ohraničená betonovými obrubníky. Po navezení kvalitní zeminou byla tato plocha osázena rozličnými trvalkami, mátou peprnou, begoniemi apod.

20160627 084835   20160627 084853
20160627 084907

20160627 084935

20160627 090819 20160627 090826

V měsíci červnu 2016 se vytýčily záhony pro pěstování zeleniny. Pomáhal každý svou trochou, aby se dílo podařilo a na podzim se mohla sklízet zelenina ze zahrádky..........

20160627 085323   20160627 090425

20160627 090531

20160627 090635
20160627 090425 20160627 090354

Celou fotogalerii z budování záhonů naleznete: ZDE


V měsíci září 2016 byl Sdružení - BES z.s. poskytnut sponzorský dar od firmy JM20 s r.o. ve formě 25 kusů dřevěných palet, které budou použity na jaře ke stavbě zahradního posezení. Tyto palety bylo třeba v měsíci říjnu uskladnit na zimu do sklepení, aby působením povětrnostních vlivů nepozbyly kvality...

dscf4820   dscf4821
dscf4833 dscf4836

Kompletní fotogalerii uskladňování palet naleznete: ZDE

V měsících lednu a  únoru 2017 začala práce na povrchových úpravách palet. Děti je nejprve pomocí smyrkových papírů vyhladily a v měsíci březnu začalo natírání. A jak nám to jde?

20170302 122407   20170302 122422
20170302 122434

20170302 123245


PLÁNOVÁNÍ ZAHRADY

Děti měly možnost sami se vyjádřit a podílet se na plánování nové výsadby stromků a keřů, a také se podílely na plánování rozmístění nového posezení z darovaných palet. Vše bude realizováno v měsících březnu a dubnu 2017, kdy projekt končí......

dscf5373   dscf5378
dscf5369 dscf5383

Fotogalerii z této akce naleznete na tomto odkaze: ZDE


Zahrada "BES" bariér

Dne 29.3.2017 proběhl Projektový den Zahrada "BES" bariér. Děti pod vedením pana Marcela obrousily a natřely palety na zahradní nábytek. Vyrobily truhlíky z palet na jahodníky a bylinky. Dále bylo četou tzv. hrabošů shrabáno listí a odvezeno na kompost. Tento den se dětem velmi líbil a projevily přání si ho co nejdříve zopakovat.

img 8011 

img 8029

img 8041

img 8052
img 8070 img 8075

Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

Celou fotogalerii této akce naleznete na tomto odkaze: ZDE  V měsíci dubnu 2017 pak přišly na řadu dokončovací práce: zkompletování paletového posezení, vyvýšených truhlíků z palet, doosázení zahrady stromky, keři, travním osivem, bylinami a zeleninou. Dokončili jsme vybudování konstrukcí k popínání fazolí, vína a vrboví. A takto se nám to povedlo:

img 8845 

20170503 093959

20170503 093947

Velice děkujeme za poskytnutí finančního daru Minigrantu!!!


REHABILITAČNÍ POBYT 2017

Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy je organizován za podpory Statutárního města Ostravy

      image large                                            rp2017

Rehabilitační pobyt Mokřinky 2017

Termín konání:  19.6.- 23.6.2017

Místo konání: Rekreační středisko U Brodu, Mokřinky

adresa: Zálužné 88, Vítkov 749 01

(klikni na odkaz pro bližší informace)

mokrinky


http://ubrodu.cz/

 

mapars


Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Dotace ze strany SMO: 85.000,-Kč

 


 

FORMULÁŘE K REHABILITAČNÍMU POBYTU:

 


 

Rozpis léků

 

Potvrzení o bezinfekčnosti

 

Souhlas zákonných zástupců s převozem autem

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na akci

 

Souhlas s APA aktivitami

 

Seznam věcí na Rehabilitační pobyt


SENZORICKÁ ZAHRADA PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI

veolia                                                                                                                                     

Termín realizace: jaro 2017 - jaro 2018

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 20.000,-Kč

CÍL PROJEKTU:

Díky Tomáši Heřmanovi a Nadačnímu fondu Veolia jsme získali finanční prostředky na vybudování relaxační a výukové zahrady pro handicapované děti na pozemku elok. pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p.o. na ul. K. Pokorného 1742. Pozemek na tomto odloučeném pracovišti, který v odpoledních hodinách Sdružení – BES z.s. využívá od července 2015, byl uklizen, zbaven přerostlých náletových rostlin a připraven k dalšímu využití. Za nemalé finanční podpory Nadačního fondu Veolia jsem spolu s handicapovanými dětmi a jejich dozorem nakoupil nářadí, vyrobil na této zahradě posezení z palet pro venkovní výuku, paletové truhlíky osázené jahodníky apod. Vysadili jsme společně zástěnu z vrbových proutků, okrasné rostliny a stromky. Zahrada tak získala zcela nový rozměr. V rámci nově vzniklého Zahradnického kroužku je zahrada udržována dětmi i jejich rodiči.

Naší další snahou je tedy vybudování senzorického chodníku, dřevěného xylofonu pro jejich terapeutický efekt, posílení smyslových a motorických vjemů. Dále pak vybudování venkovního výběhu pro zvířátka chovaná v Teraristickém kroužku a také zakoupení venkovního terče pro lukostřelbu.

   

POPIS PROJEKTU:

- vybudování senzorického chodníku z pilin, šišek, mulčovací kúry, kamínků různých průměrů, písku, jehličí apod. 
- vybudování zahradního dřevěného xylofonu
- vybudování venkovního výběhu pro králíčky, činčilu a morčátka z Teraristického kroužku 
- zakoupení venkovního terče pro lukostřelbu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.