PROJEKTY ROK 2012/2013

1.Sport BES bariér

                                     logo-esf-eu-msmt-opvk

Projekt podporuje rovné příležitosti v zájmovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se SVP) v rámci sportovních aktivit. Tato podpora je založena na realizaci programu pro využívání aplikovaných pohybových aktivit (APA) jako speciálních forem a metod práce pro žáky se SVP pro oblast volného času. Projekt umožní školení pedagogických pracovníků a pracovníků NNO v oblasti těchto metod a forem práce. Na základě zkušeností s programem bude vytvořen seminář, který seznámí pedagogické pracovníky a pracovníky NNO v zařízeních (které se věnují žákům se SVP) Moravskoslezského kraje s možnostmi využití aplikovaných pohybových aktivit v zájmovém vzdělávání žáků se SVP a se zkušenostmi žadatele s programem APA. Projekt tak vytvoří návod pro využívání aplikovaných pohybových aktivit jako forem a metod práce s žáky se SVP v oblasti zájmového vzdělání. Cílem je zapojit žáky se SVP (zejména s kombinovaným charakterem postižení) do sportovních aktivit.

Anotaci projektu naleznete: ZDE

 
Termín zahájení: 01.06.2011
Termín ukončení: 30.06.2012

sport   hip
lez2 konik1
  


 

2. Rehabilitační pobyt Kunčice pod Ondřejníkem

image large

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Název projektu: Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je organizace pětidenního rehabilitačního pobytu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Program pobytu je sestaven ze tří částí. První část je věnována projektovému vyučování. Žáci absolvují vyučování v projektech, do kterých je zakomponováno prostředí, ve kterém pobyt probíhá. Druhou částí je část rehabilitační, obsahující canisterapii, hipoterapii a fyzioterapii. Třetí část je určena pro aplikované pohybové aktivity žáků (lanové aktivity, boccia, cyklistika, táboření a pobyt v přírodě, turistika, freesbee). Na programu rehabilitačního pobytu pracují odborně vzdělaní speciální pedagogové a pedagogičtí pracovníci.  Důraz je kladen na interaktivní metody při různých činnostech, pomocí kterých si děti vše lépe prožijí. Při denních aktivitách klademe obzvlášť důraz na činnosti, vedoucí k zautomatizování návyků v rámci sebeobsluhy a organizování času, samostatnosti při pravidelném provádění hygieny, při stravování, při úklidu pokoje a dalších činnostech. Během rehabilitačního pobytu vznikají zajímavé výtvarné práce. Ty jsou pak vystaveny na chodbách školy, publikovány ve školním časopise, www stránkách školy a použity při tvorbě propagačních materiálů. Rodiče i hosté pak mohou vidět, co děti prožily a dokázaly.

Termín realizace projektu: Od 27/05/13 do 31/05/13

Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem

Dotace ze strany MMO: 50 000 Kč

obrany4   obrany2
obrany5 obrany6

 FOTKY Z POBYTU ZDE...KLIKNI        

logsvp2        www.rajce.idnes.cz     (uživatel: ukrajinska  ,  heslo: ukrajinska) 

 Škola v přírodě Kunčice pod Ondřejníkem

Ve dnech od 27. 5. do 31. 5. jsme se vypravili na rehabilitační pobyt. Sraz byl u bazénu střední školy. Cestou tam jsem seděla v autobuse s Terezkou Juchelkovou. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a poté jsme se vydali do jídelny na oběd. Vařili tam dobře, ale některá jídla byla přesolená. Odpoledne nás rozdělili do skupinek. Naše skupina se jmenovala STŘÍBRNÍ. Hned poté si každá skupina měla vymyslet své heslo. Nás napadlo ARGENTUM POTENTUM. V překladu to znamenalo něco jako STŘÍBRNÁ SÍLA. Ve znaku jsme měli lilii. U večeře jsme se dozvěděli, že se máme dívat v průběhu dne i na zem a okolo sebe. Protože podle pana Davida, aneb Vlahoše von Rosreta, chodili po areálu skřítkové, kteří nám rozhazovali po zemi chleba a také jsme mohli najít zlaté vlasy obrů. Podle toho, kolik jich každá skupina měla, pak dostávala hliněná písmenka, z kterých se na konci pobytu složil slogan. Druhý den po snídani jsme šli vyrábět provázkový telefon. Moc se nám to povedlo. Ostatně jako vždycky. Večer naše skupina šla opět k poště, kde byla pro nás připravena hra Tichá pošta. Ten, kdo měl nejméně zkomolená slova, vyhrál. Ve středu ráno jsme pracovali s keramickou hlínou. Vyráběli jsme ZEMĚPLOCHU. Odpoledne se všechny skupiny zúčastnily běhu s inkoustem přes klouzavou plachtu, která byla plná slizu. Absolvovali jsme jen jeden pád. Po soutěži se všichni choďáci ve slizu vykoupali. Po večeři byl další program - Morseova abeceda. Naše skupina byla nejdříve hotová. Zato Nikča Vlochová, s kterou jsem byla na pokoji přišla úplně naštvaná. Jejich skupině to totiž vůbec nešlo. A tak jsme si s Lucinkou Horákovou řekly, že máme štěstí, že jsme spolu ve skupině. Další den jsem se od rána těšila, protože odpoledne měla přijet moje maminka i s překvapením. Překvapením byla moje babička s dědečkem. V podvečer začal táborák a každá skupina si měla připravit program. My jsme měli taneček a zpěv, který jsme nazvali PĚVECKÝ TANDEM SPIRITUÁL POŠŤÁKUS. Večer, když skončil táborák, jsme šli na slavnostní otevření pošty, jehož zakončením byl ohňostroj. Moc se mi to líbilo. V pátek jsme se připravovali na odjezd. Autobus před střediskem zastavil v 13:30 hodin. Nastoupili jsme a jeli hurá domů. Rehabilitační pobyt byl moc příjemný, a proto se těším na příští rok.


Karin Havlasová, 8. třída

Názor na školu v přírodě

Škola v přírodě se mi moc líbila. Byli jsme ubytováni v Kunčicích pod Ondřejníkem. Každý byl ubytovaný tak, jak to určili učitelé a učitelky. Já jsem byl na pokoji se Zdendou a Radimem. Během celé školy v přírodě jsme měli hodně akcí, u kterých jsme se dobře pobavili. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina měla svou barvu. Byli tam modří, červení, stříbrní a perleťoví. Jedno odpoledne jsme měli závody přes sliz. Pak mělo každé družstvo vyrobit z keramické hlíny svou Zeměplochu s želvou a slony. Nejvíce se mi ale líbil ohňostroj, táborák a taky, jak jsme zachraňovali poštu. Moc se těším na další školu v přírodě.

Matouš Chomistek, 6. třída

 

kpo1   kpo2
kpo3 kpo4
kpo5 kpo6

 

3.Program neformálního vzdělávání pro děti s SVP

logo-esf-eu-msmt-opvk

Poskytovatel dotaceTento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky

Název projektu: Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP

Obsah projektu:

 Projekt podpořil neformální vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v oblastech: 1) dramatická  výchova s prvky dramaterapie; 2) hudební výchova s prvky muzikoterapie; 3)výtvarná výchova s prvky  arteterapie; 4) environmentální výchova s prvky ochrany životního prostředí 5) sport a jóga s prvky relaxace; 6)  pracovní výchova s prvky ergoterapie. Projekt zvyšuje kompetence získané v rámci tohoto neformálního  vzdělávání. Projekt zrealizovalspeciální program neformálního vzdělávání pro žáky s kombinovaným  charakterem  postižení, který obsahuje šest oblasti výchovy, které jsou vyjmenovány výše. Program navazuje na RVP ZV a doplňuje jej o neformální formy vzdělávání s výchovnými prvky a terapeutickými  prvky, které jsou vhodné právě pro žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami.

INFORMACE O PROJEKTU: Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP

svp1   svp2

 


 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.