PROJEKTY 2012

1. Učíme se ve volném čase a baví nás to...

image large

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Název projektu: Učíme se  ve volném čase a baví nás to!!!

Obsah projektu:

Základní škola realizovala systém školních klubů a kroužků, které volnou formou na bází zájmového vzdělávání doplňovali kurikulum školy, ovlivňovali volný čas žáků a společně s hlavním proudem vzdělávání ve škole dotvářeli výchovně vzdělávací proces v základní škole. Projekt vytvořil širokou nabídku zájmového vzdělávání pro všechny žáky školy, zajistil odborné vedení jednotlivých kroužků a klubů a zajistil materiální zajištění volnočasového zájmového vzdělávání.
Byly realizovány tyto základní okruhy pro zájmové vzdělávání v základní škole. Jednalo se o následující okruhy: 1. Environmentální téma (Teraristický klub) 2. Téma zaměřené na informační technologie (Klub informačních technologií); 3.  Téma zaměřené na mediální výchovu (Klub mladých novinářů nebo taky novinářský kroužek);  4. Téma zaměřené na umělecké činnosti (Kroužek dramatické výchovy, Klub arteterapie, Dívčí klub, Kroužek hudební výchovy.

Datum zahájení realizace: 01/01/12

Datum ukončení realizace: 31/12/12

uceni1   uceni2
uceni3 uceni4

 


 

 

 

2. Comenius - Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách

 

logo naep

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály.

Obsah projektu:

Po dvou úspěšných mezinárodních projektech v rámci programu celoživotního učení Comenius jsme se rozhodli v souvislosti s projektem APA probíhajícím na škole další projekt Comenius úzce zaměřit na sportovní aktivity handicapovaných dětí a jejich inkluzi do mainstreamového prostředí a být jeho koordinátory. Z několika set evropských speciálních škol oslovených prostřednictvím platformy Etwinning vzešlo pět potenciálních partnerských škol z Německa, Francie, Polska, Švédska a Norska. Tři z nich se zúčastnily přípravné návštěvy, která se konala na naší škole 7. – 10. 2. 2012. Během této návštěvy byl projekt podrobněji rozpracován a byla připravena a podána společná žádost. Naši hosté měli také možnost seznámit se s naší školou a sportovními aktivitami, které jsou pro děti připravovány a zúčastnit se jednodenního lyžařského výcviku na monoski. Ostatní partneři se účastnili přípravné fáze prostřednictvím emailů a Skype konferencí. Společná žádost byla schválena a naše škola se pro následující dva školní roky stala koordinátorem projektu Comenius „Diversity and Inclusion in Sporting Activities“ – Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách, v rámci kterého budou moci žáci i učitelé nadále rozvíjet sportovní aktivity s důrazem na inkluzi a také se v průběhu mobilit seznámit s kulturou partnerských zemí, jejich systémem speciálního školství i organizací sportovních aktivit dětí se speciální vzdělávacími potřebami a také prezentovat své zkušenosti z této oblasti. Pro žáky představuje tento projekt jedinečnou příležitost vycestovat do zahraničí mimo klasické turistické destinace a využít v praxi oba cizí jazyky, které se ve škole učí. Zahajující schůzka projektu proběhla v listopadu 2012 v Balstě ve Švédsku, kde jsme se kromě plánování dalších aktivit mohli také seznámit s organizací vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku. Další výjezd, tentokrát do Polska, bude už věnován přímo zimním sportům   a zúčastní se jej 10 žáků naší školy.


ŠVÉDSKO

V rámci nově schváleného projektu Comenius: Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách se skupina čtyř pedagogů naší školy ve dnech 13. – 17.  října 2012 zúčastnila zahajovacího setkání projektu v Balstě ve Švédsku. Kromě seznámení se s prací našeho partnera Aspen – jednotky pro děti s Aspergerovým syndromem, která je součástí základní školy v Balstě, jsme měli možnost navštívit také Fyrisskolan – střední odbornou školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Uppsale a Dotatek poskytující podporu dětem s dyslexií a tak lépe poznat systém práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku.Neméně významnou náplní setkání byla také společná práce na podrobném plánování projektových aktivit.

 

comen1   comen2
comen3 comen4

 
POLSKO

Ve dnech 21.-25. 1. 2012 jsme se v rámci projektu Comenius „Diversity and inclusion in sporting activities“ zúčastnili setkání partnerů v Rybniku v Polsku. Naše výprava byla největší – 10 dětí a 9 pedagogických pracovníků – partnerské školy ze vzdálenějšího Norska, Švédska, Německa, a Francie vyslaly menší skupinky. Kolegyně z hostitelské školy připravily bohatý nejen sportovní program: děti si užily bruslení, lyžování v různých horských střediscích, sáňkování, plavání, soutěže, diskotéku, kulečník, jízdu na saních tažených koňmi i výbornou polskou kuchyni…  Během aktivit měly (a využívaly) příležitost komunikovat s žáky z partnerských škol. Pro některé to byla první příležitost využít angličtinu v praxi. Dospělí měli možnost se seznámit s organizací speciálního školství v Polsku a v rozhovorech s učiteli z partnerských škol získali mnoho podnětů pro svou další práci.
Postřehy dětí (některé přeložené z cizích jazyků):
„Zamiloval jsem se.“
„Oni mluví anglicky jenom někdy.“ (o Švédech)
„Myslíte, že mi rozuměli, když jsem nadával?“
„Jsem si poprvé zkusil lyže.“
„Na saních jezdí hodně rychle, protože je hodně těžký.“
„Paní učitelko, takové obrovské koblihy!“
„Do trychtýřéééé!“
comen5   comen6

NĚMECKO

Projektového setkání zaměřeného na letní sporty v německém Osnabrücku se ve dnech 7-12. června 2013 zúčastnila skupina čtyř žáků a čtyř pedagogů. Děti měly příležitost si vyzkoušet mnoho sportů a sportovních aktivit: rafty, lezení, plavání, vodní lyže, lukostřelbu, geocaching a také řadu míčových her. Společné ubytování s dětmi z partnerských zemí jim umožnilo prohloubit již dříve navázané kontakty a navázat nové a pokusit se využít své znalosti cizích jazyků. Své zážitky naši žáci sdíleli na blogu projektu.  Seznámili jsme se také se systémem vzdělávání žáků se speciálními potřebami v Dolním Sasku, navštívili jsme  naši partnerskou školu (zařízení pro děti s poruchami chování), speciální základní školu a druhý stupeň základní školy, kde jsou integrováni žáci se specifickými poruchami učení s podporou speciálních pedagogů přímo v hodinách. Jako vždy proběhla také schůzka koordinátorů projektu.
comen7   comen8
comen9 comen10

FRANCIE

Další setkání v rámci Comenius projektu se konalo ve dnech 15.-20.9. 2013 ve francouzském Bordeaux. Hostitelem byla Ecole Saint-Gabriel,  běžná základní škola, v jejímž rámci funguje jednotka Capucine pro žáky s mentálním postižením. Program připravený partnerskou školou byl zaměřen nejen na sportovní aktivity (míčové hry, pohybové hry, zumba, jízda na koni…) a na seznámení se se specifiky francouzské péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i na poznání regionu Bordeaux – navštívili jsme vinice a záliv Arcachon s chovem ústřic. Většina dětí cestujících v rámci projektů se již z předchozích mobilit znala a přátelské vztahy mezi nimi se přes rozdílnost jazyka, kultury i typu handicapu nadále rozvíjely . Na schůzce koordinátorů byly projednávány organizační záležitosti .
comen11   comen12
comen13 comen14


 

3. Projekt interaktivní tabule

logo eng_evraz_echf

Poskytovatel dotace: Nadační fond EVRAZ

Název projektu: Interaktivní tabule pro žáky s kombinovaným charakterem postižením

Stručný obsah projektu:

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje speciální přístup, metody a zejména speciální didaktickou techniku. Projekt: "Interaktivní tabule pro žáky s kombinovaným charakterem postižením" umožnil zakoupení 2 ks interaktivní tabule a přispěl ke zlepšení výuky žáků školy.

Využití interaktivních tabulí umožňuje následující:

1. Zvyšuje zapojení  žáků s handicapem do výuky

2. Přispívá k lepšímu zapamatování učiva

3. Zlepšuje motivaci k učení

4. Zvyšuje flexibilitu k různým stylům učení včetně skupinového

5. Posiluje kreativitu a inovativnost učitelů školy při přípravě a realizaci výuky

6. Posiluje obsah učiva a o nové objekty a metodiky

7. Posiluje digitální gramotnost žáků i učitelů

8. Posiluje individuální výuku prostřednictvím moderních technologií.

Projekt umožnil nákup interaktivních tabulí, které pak dále ovlivňují výuku s použitím interaktivních učebnic. Řešitel projektu dále usiluje o využití interaktivních učebnic ve výuce. Jde o další krok v přiblížení výuky žákům.  Chceme, aby naši žáci měli stejné podmínky ve vzdělávání jako jejich zdraví vrstevníci. Aby jim byly poskytnuty veškeré podněty umožňující snadnější přístup k novým vědomostem a dovednostem. Jen tak našim žákům zajistíme rovný přístup ke vzdělávání.

 

Datum počátku realizace:   01/01/12
Datum ukončení realizace:  31/12/12

Celkový rozpočet projektu: 283 000 Kč

tabule1   tabule2
tabule3 tabule4

 

 

4. Projekt: SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/04.0005    

Název projektuSpeciální vzdělávání    

Organizace příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace    

 

Projekt je realizován z důvodu zlepšení rovného přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v organizaci žadatele. Projekt je určen pro žáky s kombinovaným charakterem postižení, žáky tělesně postižené, žáky s aspergerovým syndromem (vysoce funkční autismus), žáky mentálně retardované. Projekt je také určen pro pedagogické pracovníky organizace žadatele. Projekt doplní vzdělávání v organizaci žadatele o prevenci rasismu a xenofobie a multikulturní vzdělávání. Cíle projektu budou naplněny pomocí Tematický zaměřených výukových dnů, dále zvláštními formami vzdělávání (dramatická výchova, exkurze, návštěva divadelního představení s multikulturní tématikou, divadelní přehlídka). Projekt realizuje zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.Plánované aktivity bude realizovat tým zkušených pedagogických pracovníků organizace příjemce.

 Termín zahájení projektu : 1.2.2012

Termín ukončení projektu : 28.2.2013

Rozpočet projektu celkem: 1 649 828,80 Kč

 

PŘEHLED PROJEKTOVÝCH DNŮ - oblast Multikulturní výchova

MKV1 - Kulturní diference 26.3.2012

MKV2  - Lidské vztahy 23.4.2012

MKV3  - Etnický původ 28.5.2012

MKV4 - Den v rytmu Afriky ,Asie, Austrálie, Amerických indiánů 21.6.2012

MKV5 - Světová náboženství 24.9.2012

MKV6 - Diskriminace osob 22.10.2012

MKV7 - Národnosti ČR a jejich typická kuchyně 29.11.2012

MKV8 - Národnostní menšiny ČR - obecné informace 29.1.2013

MKV9 - Holocaust 25.2.2013

MKV10 - Romové 25.3.2013

Projektové dny: klikni  zde

sv1   sv2
sv3 sv4

 


 

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.