image large

Sdružení - BES, z.s.

 

   Sdružení - BES, z.s. bylo založeno v září 1999 při Speciálních školách při MNO na ul. Ukrajinská 19 v Ostravě – Porubě. Název školy, s níž je Sdružení  - BES, z.s. provázáno, byl změněn 1.1.2006 na Základní škola a  Mateřská škola. Organizace Sdružení - BES, z.s. působí na území statutárního města Ostrava již několik let a je významným poskytovatelem volnočasových aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením. Svými aktivitami doplňuje síť sociálních služeb. Na místní úrovni spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a zástupci veřejné správy.

  Projekty spolku se snaží doplnit sociální služby a umožnit výběr volnočasových aktivit osob se zdravotním postižením, čímž zároveň naplňují cíle a opatření čtvrtého Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit města Ostravy pro období 2015-2018 a pro období 2019-2021.

Činnost spolku je finančně podporována z rozpočtu města Ostravy.

 

Cílem spolku je:

  • ·        podpora činnosti školy
  • ·        vytváření materiálních podmínek při  zkvalitnění péče o tělesný  a duševní rozvoj žáků školy
  • ·        vytváření podmínek pro integraci školy
  • ·        podpora sportovní a rekreační činnosti  žáků školy
  • ·        podpora vzdělávacích aktivit zaměřených  ke zvyšování odbornosti pracovníků školy.

 

  Sdružení si zvolilo název, který napovídá vše o jeho činnosti a zaměření. Bes byl egyptský trpaslík, který ochraňoval lidská obydlí a děti. I my se tedy snažíme svými aktivitami o zpříjemnění běžného dne nejen dětem, ale i rodičům.

 

   Spolek podporuje všechny aktivity školy. Nejvyšším cílem spolku je vytváření materiálních a humánních podmínek pro celkový rozvoj dětí s handicapem.

 

bes      

 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.