Informatika

S roboty napříč předměty

V rámci projektu s Roboty napříč předměty si děti začínají zkoušet práci s roboty, které postupně zavádíme do výuky. Ovládáním Sphero koule procvičujeme orientaci v ploše i prostoru, robot ozobot nám dobře slouží při procvičování písmen, slabik i skládání anglických vět. 

roboti

 

 

Krajská konference ICT prosinec 2019

Dne 4.12.2019 jsme se zúčastnili "Krajské konference Digitální vzdělávání v české škole", která přinesla nová témata. Velmi zajímavá a přínosná byla přednáška paní ředitelky Čápové, která představila výuku na ZŠ, kterou vede robot. Dalšími zajímavými příspěvky přispěli kolegové z vysokých škol s tématy, co je umělá inteligence, resp. jak umělá inteligence změní vzdělávací obsahy a kompetence.

Velký zájem vzbudila ukázka 3D tisku na speciální tiskárně..

3d


 


 

Školení Využití digitálních technologií ve výuce se zaměřením na žáky se SVP

Ve dnech 27.8. a 28.8.2019 se konalo školení "Využití digitálních technologií ve výuce se zaměřením na žáky se SVP", které uspořádala organizace KVIC Nový Jičín. Školiteli byli pedagogové naší školy - Mgr.Petr Musálek, Ing.Petra Babincová, Mgr.Lucie Kundrátová a Andrea Čmaradová, setkání se konalo na Ostravici v příjemném prostředí Beskyd a bylo určeno učitelům základních i středních škol Moravskoslezského kraje. Největší úspěch měly praktické ukázky práce se včelkou BEE BOT, robotickou housenkou Pilar, programování Ozobotů a stavebnic Lego, ukázka práce s programem Symwriter.

skoleni1  

skoleni2

 

skoleni3 skoleni4

 

ICT VE VÝUCE ŽÁKŮ SE SVP

Dne 28.3.2019 se uskutečnilo školení ICT při výuce žáků se SVP. Jedná se o jeden z modulů studia ICT koordinace, které probíhá pod záštitou KVIC Nový Jičín. Školení se účastnila i Mgr. Blanka Kozáková, vedoucí rozvojových programů a řízení projektů. Budoucím ICT koordinátorům byla představena ukázka interaktivní výuky Magic Box, program Symwriter na usnadnění výuky žáků s vadami řeči či PAS. Největší ohlas vzbudily ukázky robotů, včelka Bee-Bot, housenka Fisher-Price a Ozoboti s možností programování cest pohybu.

                                                                 bk

 


 

Krajská konference ŠKOLA V SÍTI INFORMACÍ

Dne 8.listopadu 2018 se uskutečnila krajská konference , na které jsme se v dopoledním programu seznámili se stále aktuálnějším tématem online bezpečí. Hlavní přednášky byly věnovány projektu SYPO, který zavádí síť krajských ICT metodiků, dále bezpečnosti, jako důležité digitální kompetenci v evropském rámci DigComp a: bezpečnosti ve školách. Také jsme byli seznámeni s faktem, jak škola může podporovat u žáků rozvoj informační gramotnosti a kritického myšlení a jaké k tomu může využívat nástroje. Rovněž Microsoft se tématu bezpečné online práce věnoval ve svém představení nástrojů, kterými zabezpečíte notebooky a tablety. Probrány byly i  možnosti, kde hledat finanční zdroje pro podporu ICT ve školách.

V odpoledním programu dle vlastní volby ve workshopech jsme si vyzkoušeli nástroje Microsoft vhodné pro zvýšení úrovně zabezpečení a prodiskutovali obranu proti jevům jako kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking.

kvic1   kvic2 

VÝUKA ŽÁKŮ SE SVP ZA POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Dne 14.6.2017 proběhlo na naší škole školení budoucích ICT koordinátorů z celého Moravskoslezského kraje pod záštitou KVIC Nový Jičín. Vzdělávací akce měla za cíl seznámit účastníky s problematikou výuky žáků se SVP. Účastníci byli seznámeni s programem SymWriter a jeho využitím na MagicBoxu.

20170614 143020   20170614 143941
20170614 142542 20170614 142517

 

Školení MS Excel pro začátečníky II

datum, čas konání akce: 11.4.2016 od 14:00 hod do 17:00 hod.

učebna: ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,p.o.

Dne 11.4.2016 proběhlo na naší škole školení „MS Excel pro začátečníky II“. Toto školení bylo zaměřeno na zopakování pojmu buňka, řádek, sloupec, tvorba tabulky a její úprava. Dalším bodem školení bylo seznámení se se zákonitostmi tvorby vzorců v Excelu a také výpočty pomocí předdefinovaných funkcí. Účastníci byli obeznámeni s jednotlivými kategoriemi funkcí a také základními a nejpoužívanějšími funkcemi. Tyto byly následně procvičeny. Jednalo se pouze o základní funkce jako je SUMA, SOUČIN a PRŮMĚR. Při dalším setkání upevníme stávající znalosti a navážeme novými poznatky.

20160411 140334   20160411 140344

 

 

Projekt IN-Generation

Naše škola se aktivně zapojila do projektu IN-Generation, jež si dává za cíl zábavnou a netradiční formou naplňovat výstupy vzdělávacího oboru ICT pro první i druhý stupeň základní školy. Projekt zcela zdarma nabízí využívání již připravených materiálů pro výuku, určených jak pro učitele, žáky, tak i jejich rodiče.

 • Nejprve proběhlo školení našich zaměstnanců panem Mgr. Janatou, senior project managerem ELAI Praha, který nás názornou formou seznámil, jak materiály při výuce využít.
 • Následovala praktická ukázka práce s žáky, která sklidila velký úspěch.

Materiály ke stažení:

 1. DIGITÁLNÍ SVĚT
 2. PŘÍBĚHEM DO DIGISVĚTA
 3. UŽITEČNÉ WEBY
 4. VYHLEDÁVÁNÍ A KLÍČOVÁ SLOVA
 5. WEBOVÝ PROHLÍŽEČ
 6. V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ SLUŠNĚ A ZODPOVĚDNĚ
 7. UMÍM ŘÍCI NE
 8. KOMUNIKUJEME V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ I MIMO NĚJ
 9. IDENTITA ONLINE
 10. ODHALIT ZÁMĚR
 11. DIGITÁLNÍ STOPA

                                 Projektový den na téma „Informatika hravě“

Paní učitelka třídní nás nejprve seznámila s tím, co bude náplní projektového dne, všichni jsme se těšili, protože máme rádi informatiku, práci na počítačích. Na začátku projektového dne 3. 12. 2015 se naše třída přestěhovala do 6. A. Tam jsme si promítali celkem důležité věci o počítačích od monitoru až po myši. Rozdělili jsme se do skupin, já jsem byl s Radimem, a každá skupina dostala pracovní list a měli jsme ho vyplnit podle toho, co jsme si na interaktivní tabuli promítali. Vypracovali jsme pracovní list jedna a dva, potom byla přestávka, po které jsme šli do tělocvičny, a tam byl připraven projekt s názvem „Generace internetu“. Pak jsme strávili asi hodinu v tělocvičně s expertem na počítače, s panem Janatou z Litomyšle.

Pracovali jsme ve skupinách a tentokrát jsem nebyl jenom s Radimem, ale i s Reném Ivanským a s Pavlem. Dostali jsme papíry a kartičky s palcem nahoru a dolů, museli jsme určit podle toho papíru, ke kterým tvrzením dáme, co je like a co dislike. Poté, co jsme splnili zadané úkoly, pan Janata nám ještě vše potřebné vysvětlil.

Pak jsme pracovali opět ve svých třídách, fotili jsme se, dělali jsme nástěnku s výstupy z projektu. Děkujeme paní učitelce Petře Babincové za uskutečnění tohoto projektu.

 Lukáš Tomka, 8. A


A ještě fotky z akce:

p1010003   p1010008
p1010013

p1010018


 

Školení MS Excel pro začátečníky

datum, čas konání akce: 3.2.2016 od 14:00 hod do 17:00 hod.

učebna: ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,p.o.

Dne 3.2.2016 se na naší škole uskutečnilo školení „MS Excel pro začátečníky“ určené všem pedagogům, kteří učí naše handicapované žáky Informatiku. Toto školení proběhlo pod záštitou KVIC Nový Jičín. Jednalo se o seznamovací blok, v němž se účastníci dozvěděli základní informace o tabulkovém procesoru, určeném převážně pro zpracování číselných dat. Program je určen pro organizaci a správu dat v přehledných tabulkách a v tomto výukovém bloku byli účastníci seznámeni s pojmy, jako je buňka, sešit, list, oblast, ale i sloupec, řádek a obecně orientace v souřadnicovém systému. Dále byla s účastníky prakticky ozkoušena fiktivní databáze (stát – hlavní město – rozloha- počet obyvatel), ohraničení tabulky. Poté byly státy seřazeny dle abecedy a byl sestrojen sloupcový graf (stát – počet obyvatel). Dále byli účastníci obecně seznámeni s portálem education.microsoft.com, který poskytuje celou řadu zajímavých materiálů a který si mají účastníci vyzkoušet doma. V budově školy se totiž vyskytly menší problémy se sítí. Pedagogové přivítali možnost dalšího vzdělávání v oblasti informačních technologií.

skoleni1     skoleni4
skoleni5   skoleni2

 

 

Beseda - Bezpečnost na internetu

V pondělí 15. dubna se uskutečnila dvouhodinová beseda o bezpečnosti na internetu. Tato beseda byla určena pro žáky osmých a devátých ročníků a byla zaměřena především na podávání informací o vlastní osobě na sociálních sitích. Této besedě předcházel anonymní průzkum o užívání internetu.Pozornost byla věnovaná citlivým údajům jako je datum narození, adresa, akce, kterých se uživatel zúčastní a to zejména z hlediska bezpečnosti. Velkým fenoménem dnešní doby je také přidávání fotografií různého typu na sociální sítě, které mohou ovlivnit nejen naši přítomnost, ale také budoucnost. Součástí besedy bylo promítnutí dvou krátkých filmů, které byly vytvořeny samotnými dětmi jako uživateli facebooku a jedním delším filmem z cyklu "Seznam se bezpečně!"Žáky beseda velmi zaujala, protože toto téma jim je velmi blízké. Po promítání filmů byl věnován čas dotazům jednotlivých žáků, kterých bylo "požehnaně" :) Ze strany žáků byl viditelný zájem o tuto problematiku.

 

beseda1   beseda2


 

Beseda Rizika elektronické komunikace

V pátek 21.3. se žáci 7.-9. ročníku zúčastnili besedy Rizika elektronické komunikace, kterou vedl ředitel Poradny pro primární prevenci, o.s. Tomáš Velička. Jak se beseda žákům líbila a jaké nové informace si z besedy odnesli, si můžete přečíst níže.

Dne 21.3. se naše třída zúčastnila besedy o kyberšikaně. Přednášel nám pan Velička. Dozvěděl jsem se, že Facebook není vůbec bezpečný a že fotka, kterou vložíme na Facebook už není našim majetkem a Facebook s ní může jakkoliv nakládat. Jako příklad nám vyprávěl příběh o tom, jak se jedna dívka z Austrálie nafotila ve spodním prádle a fotky si vložila na Facebook. Jednou její teta cestovala do USA, a když vystoupila z letadla, uviděla na velkém builboardu právě tuto fotku. Hned telefonovala své neteři do Austrálie a gratulovala jí k tak skvělé práci. Ale dívka v Austrálii o ničem nevěděla. Začali se s Facebookem soudit, ale soud prohráli, protože souhlasila při registraci s podmínkami Facebooku, kde stojí, že se to po vložení stává jeho majetkem. Taky jsem se dozvěděl, že když někdo napíše SMS přes internet, tak se dá zjistit, odkud byla SMS odeslána. Nelíbí se mi, jak se některé holky fotí v plavkách a dávají si ty fotky na Facebook, nebo když se fotí s vyšpulenou pusou.

Miki Fišer, 9.A


V pátek 21.3. jsme byli na besedě o kyberšikaně s panem Veličkou. Dozvěděli jsme se, jak hodně může být kyberprostor – sociální sítě apod. nebezpečným nástrojem k šikanování; že fotky, které jednou dáme na Facebook už nejsou naše. Pan Velička vyprávěl spoustu případů kyberšikany a já se utvrdil ve svém názoru na sociální sítě, že jsou zbytečné a nebezpečné.

Honza Hůla, 8.B


V pátek 21.3. jsme šli do kulturního centra na přednášku o kyberšikaně. Přednášel ji pan Velička, který pracuje s dětmi, které se staly oběťmi šikany. Na přednášce jsem se dozvěděla, že fotka, kterou dám na Facebook už není můj majetek. Dále, že je nebezpečné mít na Facebooku hodně přátel, protože některé profily uživatelů můžou být (a bývají) falešné, a že do mého profilu na Facebooku se může někdo snadno nabourat. Přednáška mě ovlivnila – po příchodu domů jsem si vyřadila přátelé z Facebooku, které osobně neznám. Jen přátelé mimo Facebook jsou opravdovými přáteli.

Zuzka Rajnochová, 8.B


 

DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.

2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.

9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

 


 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem předmětu Informatika je seznámení žáků se základními pojmy v oblasti výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností, nezbytných pro práci s informacemi a počítačem jako takovým. Na práci, využívající informační technologie, je u našich žáků kladen velký důraz. Handicapované děti mohou díky dobré znalosti práce s počítači snáze získat zaměstnání, nakupovat na internetu, plnohodnotně se zapojit do společenského dění, mohou získávat nové přátele i nové koníčky a neustále se vyvíjet a sledovat novinky z domova i ze světa. Žáci se seznamují s přenosem, uchováváním a zpracováváním informací, s možnostmi komunikace a prezentací výsledků vlastní práce. Pomocí počítače vyhledávat, ukládat, třídit informace.

Prostřednictvím praktických cvičení si rozvíjí algoritmické myšlení a jsou vedeni k systematickému přístupu při řešení problémů. Obsah výuky je koncipován tak, aby vzbudil u žáků snahu orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Snahou je, aby žáci získané informace dokázali smysluplně interpretovat, aplikovat v reálných situacích za přispění dostupných hardwarových a softwarových prostředků. Žáci by si měli uvědomit možná úskalí, která vnáší do života komunikace s celosvětovou sítí, kladen je důraz zejména na hodnocení informaci z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti.Žáci se zdokonalují v dovednosti práce s textovým, tabulkovým i grafickým editorem, přičemž v popředí je snaha o zvládnutí estetických, typografických i stylistických a jiných pravidel.

Zejména v dnešní přetechnizované době je zapotřebí, aby žáci byli schopni elektronicky vyplnit například životopis, různé žádosti a formuláře. Taktéž tvorbou vlastních www stránek a prezentací žáci uplatní své již získané znalosti, smysl pro estetickou stránku věci a v neposlední řadě počítačovou a funkční gramotnost.

Obsah předmětu Informatika je propojen s obsahy prakticky všech předmětů, neboť přístup k informacím je nezbytný pro veškerou výuku na naší škole. 

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Informatika je vyučován v ŠVP ZŠ v 5.,6. a 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně, pouze v 7. a 8.ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučování předmětu Informatika u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ LMP probíhá od 6.-9.tř. v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává úkoly, při nichž žáci získávají a zpracovávají informace z Internetu

- vytýčí společně s žáky cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému

- zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zadává problémové úlohy, při jejichž řešení si žáci rozvíjejí tvořivost

- vede žáky k zamyšlení nad názory druhých

- pracuje s chybou žáka jako s možností ukázky cesty ke správnému řešení

Kompetence komunikativní

Učitel:

- se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek

- vede žáky ke sledování současného technického vývoje a následně s žáky diskutuje o jeho významu, důležitosti

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

- povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

- zohlední ve výuce aktuální společenské dění

Kompetence občanské

Učitel:

- klade důraz na řádné dokončení úlohy a dodržení termínu odevzdání

- vyžaduje dodržování pravidel

Kompetence pracovní

Učitel:

- umožní prezentaci výsledků práce žáka

- zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

- zajistí, že studijní materiály a kompenzační pomůcky jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství

- vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova – OSV

Průřezové téma formuje žáky k zvládání vlastního chování, ke komunikaci s ostatními, upevňuje jejich postoj k vlastní osobnosti a respekt k jiným. Zabývá se žebříčkem hodnot a mravními rozměry lidského chování..

- sebepoznání a sebepojetí

- kreativita

Výchova demokratického občana – VDO

Průřezové téma formuje žáky k pochopení nutnosti pravidel, zákonů, dodržování lidských práv a svobod, rozvíjí disciplínu, ale i sebeúctu. Prohlubuje empatii a schopnost naslouchání jiným.

- občan, občanská společnost a stát

- formy participace občanů v politickém životě

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – VMEGS

Průřezové téma vede k porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy, k zamyšlení se nad globalizací, pomáhá překonávat stereotypy a předsudky a podporuje pozitivní postoj k tradičním evropským hodnotám.

- Evropa a svět nás zajímá

- Objevujeme Evropu a svět

- Jsme Evropané

Multikulturní výchova – MKV

Průřezové téma učí žáky komunikaci a soužití s příslušníky jiných sociokulturních skupin, přijímat jejich práva, respektovat jejich zájmy, názory i vyznání.

- lidské vztahy

Environmentální výchova – EV

Průřezové téma umožňuje poznání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých koutech světa, vede k odpovědnému chování vůči přírodě a jejím zdrojům.

- základní podmínky života

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

Mediální výchova – MV

Průřezové téma umožňuje žákům komunikovat pomocí médií, využívat zdroje informací, zábavy i naplnit volný čas, utváří názor na různá mediální sdělení. Přispívá ke schopnosti pracovat v týmu a podřídit se názorům většiny.

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- stavba mediálních sdělení

- fungování a vliv médií ve společnosti

- tvorba mediálního sdělení

- práce v realizačním týmu

 

5. Práce s žáky s podpůrnými opatřeními
 
Výuka předmětu Informatika u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
V předmětu Informatika využívá učitel u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metody, techniky, vybavení a pomůcky, které žákům umožní dosahovat v co největší míře stejných výstupů jako jejich intaktní vrstevníci. Ke každému žáku je přistupováno tak, aby naplnil v maximální možné míře svůj potenciál, zažíval pocit úspěchu a byl co nejlépe připraven pro další vzdělávání i praktický život.
 
Žáci s PAS a ADHD 


Učitel pracuje se strukturou vyučovací hodiny, využívá schémata, přehledy, pracuje s myšlenkovými mapami. Zadání úkolů respektuje zásady práce s dětmi s PAS. Zvýšená pozornost vzhledem ke specifikům v rozvoji sociálních dovedností je věnována i bezpečnosti na internetu.

Žáci s poruchami řeči a komunikačních schopností

Učitel se snaží o maximální názornost, využívá interaktivní tabuli, přehledy postupů. U žáků s vývojovou dysfázií jsou využívány obdobné metody jako u žáků s PAS. Forma zadání úkolů: jednodušší, konkrétně formulovaná zadání, kontrola po krocích s cílem ujistit žáky, že porozuměli zadání a postupují správně. 


Žáci s tělesným postižením


Žáci mají k dispozici PC s upravenou klávesnicí nebo dotykovým displejem, speciální myš pro žáky s DMO, individuálně jsou nastavovány softwarové ovládací prvky (rozlišení, rychlost pohybu myši, velikost kurzoru, ovládání myši klávesnicí, ...).  Žáci při některých úkolech pracují ve dvojicích s žáky s jinými diagnózami, čímž se u nich vytváří schopnost požádat o dopomoc a rozvíjet tak své komunikační dovednosti. 

Žáci s mentálním postižením


Těmto žákům připravuje učitel výukové materiály a zadání úkolů podle očekávaných výstupů pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Úkoly jsou členěny na krátké sekvence, využívají se schematické či obrázkové přehledy postupů, názorné příklady, hojné opakování základních postupů. Důraz je kladen na praktické ovládnutí dovedností. Zvýšená pozornost je věnována zásadám bezpečnosti na internetu.

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Informatiky můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / INFORMATIKA / PROCVIČOVÁNÍ

pocitac      

 


 

 

VÝUKA INFORMATIKY

CÍLE PŘEDMĚTU:

Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem a jeho přídavnými zařízení a využívají výukové počítačové programy. Žáci se seznamují se základy elektronické komunikace a jejími základy.

6.ročník
Základní části počítače
monitor, PC skříň, klávesnice, reproduktory,tiskárna a její kabelové připojení
Seznámení s příslušenstvím PC
Druhy PC, historický vývoj
Pojem multimediální PC
Historie práce na PC
Program- příslušenství- malování
Bezpečnost práce na PC
Neblahý vliv práce na PC
Hygiena práce u počítače na zdraví člověka
Eliminování těchto špatných vlivů
Malování
Základní pojmy informatiky
Adresář, podadresář, soubor
Práce se složkami a soubory
Průzkumník
Kalkulátor
Internet – vyhledávání informací
Pojmy operačního systému
Obrazovka, plocha, tapeta, hlavní panel,ikona, zástupce, programové okno
Příslušenství – usnadnění, zábava ,koš
Internet - vyhledávání informací
Hardware a software
Rozlišení pojmů
Přehled programů dle užívání PC /kancelář, podnik, studium, doma/
Poznámkový blok
Internet- chat, email, sms
Práce s poznámkovým blokem
Wordpad
Internet - vyhledávání informací
MS word
Seznámení s textovým editorem
Psaní a úprava jednoduchého textu
Internet - vyhledávání informací
MS word
Práce s textem v bloku
Formátování
Internet- vyhledávání informací
Souhrnné opakování učiva 6.ročníku
Internet -vyhledávání informací
vyhledávání informací

7.ročník
Opakování učiva 6.ročníku
Základní části počítače
monitor, PC skříň, klávesnice, reproduktory,tiskárna a její kabelové připojení
Seznámení s příslušenstvím PC
Hardware PC
Hardware - funkce jednotlivých částí PC
Software PC
Operační systémy- vlastnosti programů
Bezpečnost při práci s PC
Práce s PC a její vliv na naše zdraví
MS Outlook
MS Outlook, korespondence
MS - Word
MS Word - práce s textem
písmo, úprava,kopírování textu, vlastnosti stránky
MS Word- objekty v textu (obrázek, tabulka)
MS Word- pravidla estetické úpravy textu
MS Word- tvorba různých typů dokumentů
Internet
Internet- vyhledávání informací

8.ročník
Opakování učiva 7.ročníku :
Počítačová sestava
Hardware, software PC
Pojmy operačního systému
Internet - vyhledávání informací
Hardware PC
Hardware - orientace v základních parametrech PC
Software PC
Operační systémy- stručná historie ( Windows 3.1, 95, 98, 2000, XP)
Průzkumník
Počítačová síť
Počítačové sítě- topologie a koncepce
Internet - sms, chat, email
Bezpečnost práce na PC
Ochrana dat před poruchou PC, zneužitím jinou osobou, před počítačovými viry
Defragmentace dat
MS Word - práce v textovém dokumentu
Počítačové programy
Počítačová grafika
Práce v programu Identikit
Power point - vytváření a publikování prezentací
Internet – vyhledávání informací
Power Point
Tvorba a publikace prezentací
Internet – vyhledávání informací
Power Point
Tvorba a publikace prezentací
Internet – vyhledávání informací
Power Point
Tvorba a publikace prezentací
Práce v programu Identikit
MS Word práce v textovém dokumentu
Internet – vyhledávání informací
Power Point
Tvorba a publikace prezentací
Shrnutí a opakování učiva 8.ročníku
Internet - vyhledávání informací
Opakování učiva

9.ročník
Opakování učiva 8.ročníku :
Počítačová sestava
Hardware, software PC
Pojmy operačního systému
Přídavná zařízení PC
Tiskárny
Technologie CD-ROM, DVD
Zařízení s využitím v ICT- kamera a fotoaparát
Skener
Program Nero
Právní ochrana
Paragrafy a počítače - vznik programu
náklady spojené s jeho tvorbou
autorská práva, licence, užívání legálního softwaru
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví
copyright, informační etika
MS Excel - tabulkový procesor
MS Excel - grafy
Internet
Internet - tvorba HTML stránek
Internet - vyhledávání informací, aktuality
Souhrnná cvičení k opakování učiva 9.ročníku


 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.