Děti na oddělení Sluníček v DRS  jako prodavači

 

Také v  době nouzových opatření chodíme do obchodu a nakupujeme rádi.

Navážíme, zabalíme podpoříme,haló paní platíme.

nakupovn 1   nakupovn 2   nakupovn 3


 

podzim1   podzim2   podzim3

Podzim na oddělení Sluníček v DRS – 2020

Naše výtvarná podzimní dílna

Mlsání narozeninového dortu

Muzikoterapie

podzim4   podzim5
podzim6 podzim7 

Nové společenské hry dorazily!!!

Díky podpoře Moravskoslezského kraje se nám podařilo nakoupit pro děti velké množství společenských her. Děti si je v rámci volnočasových aktivit hned vyzkoušely a všichni byli nadšení. Děkujeme!
hry1   hry2   hry3

 

Dramatický kroužek opět nacvičuje!

I letos se sešly děti, které navštěvují dramatický kroužek, aby společně nacvičily pohádku, a to Šmoulové a zakletá princezna. Díky Moravskoslezskému kraji máme možnost nacvičovat a následně i vystoupit v krásných kostýmech.

smoula1   smoula2   smoula3

 


 

 

Třídnická hodina se školní psycholožkou

Tento týden jsme se seznámili s paní Nikolou Wenclovou, která je školní psycholožka na naší škole. Nejprve jsme hráli moc fajn hru, při které jsme se zasmáli a zároveň se paní Nikole představili.
Paní psycholožka se nám také představila a společně jsme hádali, jakou činnost na naší škole dělá. Potom jsme společně zvolili, co chceme a co nechceme s paní Nikolkou dělat. Paní Nikola je velmi milá, laskavá a je s ní legrace. Hodinu jsme si velmi užili a už teď všichni víme, že ji budeme rádi na naší škole potkávat a kdykoliv to budeme potřebovat, zajdeme si k ní pro pomoc.

Šesťáci

 

hodina s nikou

 


 

S roboty napříč předměty

V rámci projektu s Roboty napříč předměty si děti začínají zkoušet práci s roboty, které postupně zavádíme do výuky. Ovládáním Sphero koule procvičujeme orientaci v ploše i prostoru, robot ozobot nám dobře slouží při procvičování písmen, slabik i skládání anglických vět. 

roboti


 

Škola v pohodě

Jako každoročně si užívali Školu v pohodě ti žáci, kteří neodjeli na rehabilitační pobyt. Program byl tradičně pestrý. Společně jsme zkoumali, kdo je hrdina, a své hrdiny si vytvořili, stejně tak jako své komiksy. V dalších dnech jsme stavěli a rozmísťovali na školní zahradě zimoviště pro ježky - ježkovníky - a kontrolovali stav krmítek pro ptáky, vyráběli semínkový papír, ježčí dekorace, připravovali na zimu naše školní záhony a zažili badatelskou výuku v našem novém přírodovědném domečku. Užili jsme si také společné opékání párků a návštěvu cukrárny. Počasí nám přálo jako málokdy. Místo uzavřené ZOO jsme se vypravili za zvířátky do blízkého lesoparku, kde jsme krmili kachny, pozorovali ptáky, veverky a hmyz a poslední den Školy v pohodě jsme zakončili na hřišti komunitního centra.

skola v pohod1   skola v pohod 2


 

Rehabilitační pobyt - kolej Mrzimor

Žáci 8.třídy a 9.tříd byli letos v rámci rehabilitačního pobytu s tématem Harryho Pottera zařazeni do koleje Mrzimor. Celý rehabilitační pobyt žáci plnili kouzelnické úkoly, létali na koštěti a vyráželi do přírody načerpat energii. Celý pobyt se všem žákům moc líbil a těšíme se na další. 

mrz1   mrz2
mrz3 mrz4


 

Stavíme nové knihovny!

Díky podpoře MSK v rámci projektu Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2020 se nám podařilo vybavit naši knihovnu nejen novými knihami, ale také novými knihovnami a policemi na knihy. Žáci se aktivně zúčastnili nejen výběru knih, ale také komponování knihoven.

stavba1  

stavba2


 

Čtenářský klub opět v akci!

V rámci volnočasových aktivit i letos navštěvují děti Čtenářský klub. Cílem tohoto kroužku je rozvíjet čtenářské dovednosti žáků, seznámit je se spisovateli a oblíbenými knihami. Žáci zde mají také možnost zapůjčit si knihu domů a trávit tak svůj volný čas zábavně a smysluplně.

knihovna1   knihovna2
knihovna3 knihovna4


 

Stezka Valaška na Pustevnách

Žáci 9.A a 8.třídy se ve čtvrtek 1.10. zúčastnili výletu na Pustevny. Jejich cílem byla Stezka Valaška. Ač nám počasí moc nepřálo, zažili jsme spoustu legrace a celý výlet jsme si moc užili. 
karca3   karca4
 
karca2

 

Zajímavé setkání

V rámci prevence negativních jevů se uskutečnila 2. října 2020 na 1. stupni naší základní školy beseda s příslušnicí Městské policie Ostrava. Tentokrát se akce zúčastnila 1. třída, 2. třída a 4. B. Vyprávění paní policistky bylo doprovázeno spoustou obrázků s příběhy. Děti se poučily o tom, jak se chovat na cestách, o bezpečnosti v domácím prostředí, hlavně neotvírat cizím osobám, nehrát si s ohněm. Děti byly nadšené, aktivně se zapojovaly a na konci dostaly hezké odměny.

Denisa A. a Alena K.

alena1   alena2


 

 

Dvoudenní výletování 2.třídy

Využili jsme posledních pěkných dnů a vydali  se za poznáváním porubských a třebovických památných stromů. Nejkrásnějším naším objeveným stromem byla metasekvoje čínská v Porubě. Na závěr jsme si zaskotačili na dětském hřišti v Třebovickém parku.

foto1   foto2    foto3

 


 

 

Lesní škola v Ostravě

Dne 25. 9. 2020 jsme navštívili Lesní školu v Ostravě – Bělském lese. Téměř celé dopoledne jsme prožili venku. Nejprve nás pan Pavel požádal, abychom si vyzuli boty a vyzkoušeli si chůzi bez bot po hlíně, kamínkách, písku, trávě. Pak jsme si prošli opičí dráhu. Bylo to zábavné. Po svačině jsme se podívali na film o podzimu v lese. A pak jsme se do toho lesa vydali také. Pan Pavel nás zavedl ke stromu, který má ohromně velkou korunu. Na zemi kolem toho stromu je utvořen z klacků kruh, který má ukázat, jak velká ta koruna je. Dále jsme měli za úkol najít něco zajímavého a dát to do skleničky s lupou. Vzájemně jsme si skleničky vyměnili a podívali se na naše úlovky. Také jsme ochutnali bukvice. Měli chuť oříšků. Jako odměnu za všechny úkoly, které jsme úspěšně splnili, jsme dostali dřevěnou minci. Návštěva Lesní školy byla moc zajímavá a už nyní se těšíme na další rok.

les1   les2
les3 les4

 

Dramatický workshop

Ve středu 23.10.2020 se děti navštěvující Dramatický kroužek zúčastnily ve Středisku volného času Dramatického workshopu, kde měly možnost vyzkoušet si nové techniky dramatické práce, kolektivní hry a dramaterapii.

work1   work2
work3 work4

 


 

 

Příběhy našich sousedů

Využili jsme právě probíhající výstavy Příběhy našich sousedů na Hlavní třídě v Porubě a vydali se, vyzbrojeni podložkami, tužkami a pracovními listy, zjistit více o minulosti našeho města prostřednictvím zážitků jeho obyvatel. Ve dvou skupinkách jsme prohlíželi fotografie a zkoumali vzpomínky ostravských seniorů z války a období komunismu. Své poznatky jsme si zapsali a porovnali nad zmrzlinou. Jako historikové amatéři budeme pokračovat získáváním vzpomínek našich prarodičů, kteří nám jistě mohou také mnoho zajímavého povědět.

evca


 

ZOO Ostrava

Ve čtvrtek 24.9.2020 8.třída a 6.B vyrazili do přírody, a to konkrétně do ZOO Ostrava. Žáci měli možnost zhlédnout mnoho cizokrajných zvířat, nakrmit kozy, pozorovat morčata ve výběhu a objevovat svět zvířat nejen skrze učebnice. 
Všem se výlet moc líbil a jistě si jej zopakujeme. 

zoo1   zoo2

 

Návštěva Technického muzea TATRA v Kopřivnici

Ve středu 23.9.2020 se 6.B a 8.třída vypravili na výlet do Kopřivnice. Zde jsme navštívili Technické muzeum TATRA, kde měli žáci možnost zhlédnout i nejstarší modely automobilů a dozvědět se o historii automobilového průmyslu.

tm1   tm2   tm3

 

Výlet do Kopřivnice

Dne 18. 9. 2020 navštívily třídy 5.A, 5.C a 7.B Technické muzeum v Kopřivnici. Prohlídka s odborným výkladem paní průvodkyně byla velmi zajímavá. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí a technických údajů o autech osobních, nákladních, sanitních i hasičských. Do posledního jmenovaného si mohli dokonce i sednout a vyfotit se. Výlet se všem líbil. Děti se shodly na tom, že by se do muzea chtěly někdy opět podívat.

pavla1   pavla2
pavla3 pavla4

 

 

Netradiční zahájení nového školního roku

Žáci 1. stupně se zúčastnili maškarního reje v úterý 15. září 2020. Nádherné masky radostně vykročily na pochod kolem naší základní školy, pak přiskotačily na školní zahradu, kde se uskutečnil skvělý program. Kromě vystoupení jednotlivých tříd, si mohli žáci zasportovat v připravených soutěžích. Kdo chtěl, si zatančil a zazpíval na diskotéce, kterou připravil pan asistent David S. z 2. stupně. Také nechyběla tombola a odměnění úžasných masek. Žáci se mohli zúčastnit ochutnávky dobrot, které pro ně připravily maminky z 3. A třídy. Nakonec unavení a hladoví zasedli všichni ke grilovaným pochoutkám. Netradiční zahájení nového školního roku se opravdu povedlo. Děkujeme vedení školy a všem skvělým kolegyním a kolegům za krásně strávený den, snad i zároveň rozloučení s létem.

Mgr. Alena K. a Mgr. Veronika H.

rej1   rej2
rej3 rej4

Video z akce ke shlédnutí: ZDE

 rej.video


 

Oznámení ředitelky školy

sr2020
sr2020.1


 

Pátek na dopravním hřišti.

 

V pátek 4. 9. 2020 jsme měli projektový den na téma „Dopravní výchova a ochrana člověka za mimořádných událostí“. Společně jsme navštívili dopravní hřiště za ZŠ Bílovecká ve Svinově.
Měli jsme možnost na chvíli být účastníky cvičného dopravního provozu. Mohli jsme si zapůjčit kola a koloběžky (a samozřejmě přilby 
J). Projeli jsme si křižovatky a semafory. Vyhledávali a plnili jsme úkoly s různými tématy (bezpečnost, živelné pohromy, požární poplach, dopravní prostředky a značení, orientace v prostoru…….). Za splnění úkolů jsme dostlali malou odměnu. Měli jsme také možnost vyzkoušet si na cvičném přístroji masáž srdce.

 

dopravka


 

Volby do školské rady 2020

volby1 

 volby2


 

LETNÍ GARDEN PARTY 2020

Letošní Letní garden party se opravdu povedla! Počasí bylo sluníčkové a kapela Vibor nám odpoledne zpestřila výborným hudebním vystoupením. Do školy se přišlo podívat hodně současných i bývalých žáků, jejich rodičů, pedagogických pracovníků a přátel školy, kteří rovněž dotvořili příjemnou atmosféru na školní zahradě. Po dojemném rozloučení se s devátými ročníky, předání ocenění žákům za letošní školní rok a vyhodnocení výtvarné soutěže „Moje rouška“, mohla začít volná zábava. Všichni si mohli opéct špekáček, pochutnat si na grilovaném hermelínu a osladit si život výbornou buchtou. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a také všem, kteří se setkání zúčastnili. A budeme se těšit na další školní akci - tentokrát se sejdeme na 24. Malých vánočních radostech.

gp1   gp2
gp3 gp4

 


 

 

MOJE ROUŠKA

Vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Moje rouška“:

Kategorie 1. stupeň základní školy:
1. místo: Gabriel Grec
2. místo: Adam Belák
3. místo: Radek Machula


Kategorie 2. stupeň základní školy:
1. místo: Marek Tichý
2. místo: Marek Heyduk
3. místo: Alžběta Kočicová a Nicol Stojáková


Speciální cena poroty:
Jiří Lichovník
Adéla a Matyáš Ferkálovi

Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!!!

soutez1

Gabriel Grec

soutez2

Adam Belák

soutez3

Radek Machula

soutez5

Marek Tichý

soutez6  

Marek Heyduk

soutez7

Alžběta Kočicová

soutez7  

Nicol Stojáková

soutez9

Adéla a Matyáš Ferkálovi

 


 

 

Výlet do Hradce nad Moravicí

V pondělí 29.6.2020 se žáci 8.třídy a 9.tříd vypravili společně minibusem do Hradce nad Moravicí na místní zámek, který měla dlouhá léta v držení rodina Lichnovských.  Vedle panovníků, hodnostářů evropských dvorů, politických a společenských celebrit hostil také mnohé veličiny kulturního světa. Hradec navštívil  m.j. Ludvig. v. Beethoven, F. Liszt, J. Mánes, G. Hauptmann, H. v. Hoffmannstahl, K. Kraus a Lisztova dcera Cosima Wagnerová. Přátelské vztahy udržovali Lichnovští s W. A. Mozartem, N. Paganinim, A. von Humboldtem, V. Hugem, R. M. Rilkem, M. Twainem, P. Picassem či O. Kokoschkou. Proto jsme moc rádi, že i my jsme měli možnost tento zámek navštívit a dozvědět se o historii tohoto místa něco víc.

hk

 

Minigolf Bělský les

Dne 26.6.2020 se konalo v areálu Minigolfu Bělský les turnajové klání čtveřic sestavených z žáků osmých a devátých ročníků. I přes drobnou nepřízeň počasí a protikoronavirová opatření se den velmi vydařil...

mini1   mini2
mini3 mini4

 

Pozvánka na Letní garden party

lp2020 

 

Lezení 8.třída, 9.A a 9.B

karca111   karca222

V úterý 23.6.2020 jsme využili přívětivého počasí a vyzkoušeli si lezeckou stěnu na školní zahradě. Žáci se překonávali ve výkonech a celou sportovní akci jsme zakončili opékáním špekáčků. 

Celou fotogalerii z akce naleznete: ZDE

karin3

 


 

 

Slavnostní otevírání nově zrekonstruované zahrady v DRS

Dětem byla ke Dni dětí předána nová zahrada, kde si užijí spoustu atraktivní zábavy a radosti z pohybu.

zahrada 1   zahrada 2
zahrada 3 zahrada 4

 


 

 

Pasování budoucích školáků

Tomášek a Kubíček byli slavnostně pasování na ŠKOLÁKY. V září zasednou do školních lavic. Přejeme jim hodně štěstí,spoustu nových kamarádů a úspěchy ve škole.

pasovn kuby   pasovn tomka   pasovn 3

 


 

 
Valašské muzeum v přírodě

V pátek 19.6.2020 navštívily třídy 8., 9.A a 9.B skanzen v Rožnově pod RadhoštěmNejvětší a nejstarší skanzen ve střední Evropě, který byl založen v roce 1925 a v jeho třech expozicích, Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině, je rozmístěno téměř 100 památkových objektů. I přestože počasí nebylo zcela ideální, všichni si výlet moc užili. 
skanzen1   skanzen2   skanzen3

 

Školní výlet 9.tříd

Dne 15.6.2020 jsme se vypravili do Heřmanovic na chatu. Po cestě jsme navštívili rozhlednu Na Skalce v Holčovicích a poobědvali v místní restauraci. Na chatě nás potom čekalo opékání špekáčků a někteří večer trávili šachovým turnajem. 
Druhý den nám budoucí kuchaři udělali výborné hamburgry před cestou zpět. 
vylet1   vylet2
vylet3

vylet4

 


 

Opékání špekáčků na Myslivně

V pátek 12.6.2020 vyrazily 9.třídy na Myslivnu, kde si opekli žáci špekáčky a nafotili společné tablo v přírodě. Celá akce se moc povedla a počasí nám naštěstí vydrželo.
mysli1   mysli2   mysli3
 


Návštěva ZOO Ostrava

Ve středu 3.6. jsme po dlouhé době opět mohli s naší třídou uskutečnit výlet. Vyrazili jsme do ZOO Ostrava, kde nás paní chovatelka provedla a sdělila nám mnoho zajímavých informací o exotických i domácích zvířatech. Viděli jsme pštrosy, jeleny, pávy, lamy, hrochy, ale i kozy, krávy, ovce a mnoho dalších zvířat. Přesto, že ráno vypadalo deštivě, výlet se nakonec vydařil a během procházky po areálu ZOO nás sluníčko pěkně hřálo.

12   11  

13

14

15

16
20 18   17 

Návštěva druhého stupně – Pokorného

Dne 11.6. jsme se vypravili na návštěvu druhého stupně. Děti měly možnost seznámit se se školou, do které budou od školního roku 2020/2021 docházet. Během prohlídky děti viděly spoustu zajímavých a důležitých míst, včetně svých budoucích tříd, učitelů a asistentů, které budou od příštího roku na škole pravidelně potkávat. Po prohlídce si děti mohly vylézt na horolezeckou stěnu. Ze začátku se někteří trochu báli, ale nakonec všichni svůj strach překonali.

img 20200611_103234  

img 20200611_104625

img 20200611_105140

img 20200611_112559

img 20200611_113249 img 20200611_094358


 


Vycházka do centra Ostravy – vyhlídková věž Nové radnice

V pondělí 15.6. jsme se vypravili na návštěvu vyhlídkové věže na Nové radnici v Ostravě. Počasí nám přálo, a proto výhled z věže byl nádherný. O výklad se postaral pan průvodce, který nám sdělil nejednu zajímavost, která byla novinkou pro všechny zúčastněné. Po prohlídce Ostravy z ptačí perspektivy jsme se přesunuli do centra Ostravy, abychom si některé historické památky prohlédli zblízka. Výlet jsme nakonec zakončili u výborné zmrzliny, která nás v horku příjemně osvěžila.

21  

  22

23

24
25  

26

27 28

 


 

 

Bubnování v DRS

Dne 9.6. 2020 Pan Pavel Nowak k nám do Stacionáře zavítal již podruhé a vtáhl děti i ,,dospěláky“ do tajů bubnování na africké bubny Djembe. Všechny děti měly možnost vyzkoušet si jak bubny, tak další netradiční hudební nástroje. Děkujeme Sdružení Želvička za sponzorování tohoto výjimečného zážitku.

bubnovn 1   bubnovn 2   bubnovn 3

 


 

 
 

Páťáci po dlouhé době zase ve škole


V pondělí 1.6.2020 jsme my, páťáci, přišli po dlouhé době zase do školy. Nejprve jsme si řekli něco o hygieně a pravidlech. Protože byl Den dětí, tak jsme hledali poklad. Plnili jsme úkoly (např. vyjmenovávali jsme značky, zvířata, počítali jsme laťky, tvořili svá jména z kamínků, poznávali sluneční hodiny, hráli na hudební nástroj……). Nakonec jsme poklad našli a rozdělili si ho. Společně jsme to v ředitelně oslavili. Moc se nám to líbilo a už se těšíme na další akci.
Páťáci

 

poklad 1   poklad 4  

poklad 5

poklad 2 poklad 3

poklad 6

poklad 7 poklad 8


 
 

Hnízdění sýkorek na školní zahradě

sykorky

Klikni na obrázek pro shlédnutí VIDEA.


 

Ohlédnutí za lyžařským výcvikem 2020

lyzak2020

Klikni na obrázek pro shlédnutí VIDEA.


 

VELIKONOCE 2020

velikonoce1  

Velikonoční výzdoba školní zahrady

velikonoce2

Jarní úprava školních záhonků po zimě

Letošní Velikonoce jsme, bohužel, nemohli oslavit společně. Každý rok před Velikonocemi se chystá velká jarní výstavka výrobků žáků a učitelů. Celá škola je prostoupena jarní náladou, výzdoba na nás dýchá z každého koutu. Malují se vajíčka, vyrábí se keramické ozdoby a vytváří se různé jarní dekorace. Rodiče se účastní se svými dětmi každoroční velikonoční dílničky. Kromě toho vždy školu provoní lahodné velikonoční pokrmy, které žáci vyrábí v rámci pracovních činností a různých kroužků. Tento rok je však všechno jinak. Nebylo nám bohužel umožněno strávit předsváteční dny spolu ve škole. A tak každý z nás velikonoční svátky a přípravu na tyto dny prožil pouze doma v rodinném kruhu. Abychom však tuto náladu všichni společně sdíleli, posílali jsme si alespoň fotografie naší domácí výzdoby a kulinářských výtvorů. Děkujeme všem, kteří se podělili o svou domácí velikonoční atmosféru, a už se těšíme na příští rok, kdy si vše vynahradíme.

velikonoce3

Maty pekl a zdobil se svou sestřičkou jarní muffiny

velikonoce4

Maty zdobil velikonoční vajíčka

 velikonoce5

Luky pekl beránky

 velikonoce10

Lukyho velikonoční beránci

 velikonoce7

Vojta pekl velikonoční cukroví a beránka

 velikonoce6

Vojta vytvářel jarní dekoraci

 velikonoce9  

Jarní a velikonoční obrázky – vlevo Maty F. (9.C),

vpravo Michal Ch. (4.B)

 velikonoce8

Velikonoční obrázek od Tomáše T. (4.B)

 


 

 

DOMÁCÍ VÝUKA 4.A

 

peta4   peta5

Děti doma tvoří podle zadání.

peta1   peta2   peta3   peta6


 

VELKÁ ŠKOLNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

rouska

 


 

 

Jak se daří 9. D

Přestože teď nemůžeme do školy, máme spolu kontakt díky internetu a mobilním telefonům. Všem dětem chybí hlavně kamarádi, ale zase se jim líbí, že ráno nemusí vstávat. Snaží se plnit domácí úkoly a k tomu dělají spoustu užitečných i zábavných věcí.

Honzík pomáhal sázet cibulku a třeba vysává.

honza   honza1

Vojta pekl bábovku, chodí na procházky, myje nádobí, taky začal vysávat a dělá s maminkou velikonoční výzdobu.

dasa1   dasa2

Julie se také rozhodla víc mamince pomáhat a stará se třeba o sušičku, hraje s bráškou hru na poklad a každý den dělá věci do školy.

juli   juli1

Dalibor také pomáhá mamince na zahrádce.

Niki se naučila nové hry s celou rodinou, hodně cvičí – rehabilituje po operaci a učí se i z internetu v programu učitelka. Hlavně Nikolka oslavila 17. narozeniny a my jí všichni blahopřejeme a těšíme se na to, až se zase uvidíme.

niki1   niki2

Taky moc děkuji rodičům za jejich skvělé zvládání této situace. Dáša 

 

zapis2020.1
zapis2020.2

 

koronavir


 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Naši prvňáčci budou pomalu končit svůj první školní rok, a protože se v tomto roce naučili dovednost, která je bude provázet jejich celým dalším životem a to je čtení – byli v pondělí 2.3.2020 v knihovně ve Svinově pasováni a odměněni drobnými dárky.

Děti musely ukázat, co se už ve škole naučily – znalost abecedy a čtenářské dovednosti. Všechny děti obhájily své čtenářské umění, a proto mohly být pasovány na čtenáře.

Dětem se akce velmi líbila a už se moc těší, až si v knihovně půjčí svoji první knihu na čtení.

 

mon1   mon2
mon3 mon4

 

KARNEVAL VE 2 TŘÍDĚ

Veselo bylo dětem v zelené třídě , kdy se dne 28.února bavily na svém karnevale. Děti se změnily na princezny, zvířátka, piráty, hasiče  či Spidermana. Celé dopoledne  tančily  a soutěžily. Každá maska byla odměněna, ale nejkrásnější odměnou byly rozzářené dětské oči, radost, dobrá nálada a pěkný zážitek, na který budeme  dlouho vzpomínat.

kar1   kar2
kar3 kar4

 


 

 

Knižní festival 2020

V pátek 28.2.2020 se žáci 2.stupně podívali na Knižní festival 2020 pořádaný na Černé louce. Měli zde možnost navštívit besedy významných českých spisovatelů, tvůrčí dílny a seznámit se s nejnovějšími knihami na českém trhu. Každý čtenář si zde mohl najít svůj oblíbený žánr a seznámit se s novinkami na trhu, ale také tyto knihy zakoupit.
Celou akci jsme si užili a těšíme se na další ročník festivalu!

9achem1   9achem2   9achem3

 

Čtenářský klub v knihovně

Dne 25.2. 2020 navštívili členové čtenářského klubu pobočku Knihovny města Ostravy na ul. Vietnamská. Hlavním cílem bylo zúčastnit se knihovnické lekce na téma Ezopovy bajky a nebajky, kde jsme si ujasnili, co jsou to bajky, jaké poučení nám mohou přinášet a naučili jsme se toto poučení v bajkách také sami vyhledat. Po skončení lekce jsme nespěchali do školy, ale prohlédli si dětské oddělení knihovny, vytáhli z regálu pár knížek se zajímavým názvem, prolistovali, sedli ke stolu, začali obracet stránky, začetli se... ale pak už jsme opravdu museli jít. V této pobočce KMO jsme byli poprvé, ale jistě se sem vrátíme.

                           knihovna-kolaz

 

Nastupovat! Děják z rychlíku!

 V pátek 21.2.2020 žáci 8. třídy a 9.A navštívili Divadlo loutek na představení Nastupovat! Děják z rychlíku!. Herci nás seznámili vtipnou a zábavnou formou s historií od 19.století až po současnost. Všem se nám představení moc líbilo a Divadlou loutek opět brzy navštívíme. 

dejak2   dejak3

 
 

VALENTÝN - 2020

V pátek 7. února 2020 jsme ve škole oslavili svátek sv. Valentýna. Oslava probíhala trochu předčasně, protože Valentýn - 14. února připadl letos na jarní prázdniny. Loňští výherci soutěže o Valentýna roku Vendulka Hillová a Péťa Pokorný se převlékli za roztomilé růžové amorky. Obešli všechny třídy a rozdávali Valentýnky, které si děti vzájemně vyrobily ve výtvarné výchově. Amorci svými převleky vykouzlili úsměvy na tvářích všech. Doprovázela je paní Markéta s paní Haničkou, které dávaly dětem na tváře červená razítka ve tvaru srdce jako symbol Amorova polibku! Nejvíce přáníček dostala letos Alžbětka Kočicová a stala se tak Valentýnkou roku 2020. Těsně v patách ji však byla naše oblíbená paní ředitelka Jana, která dostala také množství přáníček od tajných ctitelů z naší školy. Svátek lásky se i letos vydařil a rozehřál srdce spoustě dětem i dospělým.
                                                                         Žáci z novinářského kroužku

 

valentn1   valentn2
valentn3 valentn4

 

Projektový den Kudy z nudy

V měsících říjen až listopad se žáci 5. až 9. třídy společně mezi sebou domluvili a naplánovali si výlet do krásných a zajímavých míst Moravskoslezského kraje. A kam je srdce táhlo??? Třídy 6.B, 7. 8. a 9.A se vydaly na Pustevny. Zašly se podívat k soše Radegast a ke kapličce. Třídy 5.A, 5.B, 6.A, 9.B a 9.D jely na Staré Hamry. A žáci mediálně-novinářského kroužku si zajeli do Opavy a navštívili historická místa tohoto města. Ve škole v hodinách informatiky, českého jazyka nebo pracovního vyučování pak žáci vytvořili papírový výstup s informacemi a fotografiemi a prezentaci v powerpointu. Ve čtvrtek před rozdáním vysvědčení se všichni sešli v 8. třídě a postupně své spolužáky seznámili s místy a průběhem jejich výletu. Žáci 9.A připravili malý zábavný kvíz, žáci 8. třídy vtipnou scénku. Dvouhodinové setkání bylo velmi zajímavé, poučné a velmi rychle uteklo. Cílem tohoto projektového dne bylo poskytnout tipy a nápady na další výlety. Všechny papírové výstupy jsou vyvěšeny na chodbě v prvním patře na budově Pokorného. Celý projekt vznikl v rámci EVVO a Erasmus+.

kudy

 

 


 

 

Pololetní odměna za vysvědčení

Dne 28.1.2020 proběhl slavnostní Kulinářský kroužek, poněvadž se blíží pololetní vysvědčení. Děti projevily zájem o slavnostní menu: SMAŽENÝ SÝR S HRANOLKAMI. A jelikož máme šikovné děti, které se činí nejen u plotny, ale i při vyučování, tak jsme přání splnili...

kk2   kk1
kk3 kk4

Celou fotogalerii z akce naleznete: ZDE

 


 

 

Poslední vystoupení SHREKA!

Ve čtvrtek 23.1.2020 se Dramatický kroužek zúčastnil Arénky v Divadle loutek. Žáci vystoupili již naposledy se svou zdramatizovanou pohádkou Shrek. Všem se vystoupení moc líbilo a žáci si užili i vystoupení ostatních škol.

arena1  arena2   arena3 


 

Lyžařská sezóna 2020 zahájena.

Akce realizována díky podpoře města Ostravy.

image large

Červenohorské sedlo nás v týdnu od 13.-17.1.2020 odměnilo příznivými podmínkami pro lyžování a pobyt na horách. Přes nedostatek sněhu jsme mohli využít přístup ke sjezdovkám už od hotelu, kde máme obrovské zázemí a podporu pro naše lyžaře. Personálu patří obrovské poděkování za služby a pochopení s náročností organizace kurzu. Odměnou bylo rovněž nadšení a zájem dětí o zlepšení lyžařských dovedností, které byla znatelné už po třech dnech na svahu. Úspěšnost lyžařského kurzu a prospěšný pobyt na horách potvrdila i přízeň počasí, které jsme si s velkým nadšením užili. Velkým překvapením bylo setkání s naším nejúspěšnějším lyžařem Ondrou Bankem. Ondrovi děkujeme za krásnou fotografii, a milou vzpomínku na lyžařské zážitky.


bank

 

Jak jsme se měli na lyžáku

 

Od 13. do 17. ledna 2020 jsme byli na lyžařském výcviku na Červenohorském sedle. Vyjížděli jsme v pondělí o půl jedné od školy a cesta trvala přes dvě hodiny. Po příjezdu jsme se ubytovali na pokojích. My jsme spali v přízemí v apartmánech s paní Petrou, Dášou a Martinou. První den jsme ještě nelyžovali. Teprve úterý, středu a čtvrtek jsme věnovali lyžování v monoski. Julča jezdila s paní Dášou, Honzík s paní Jaruškou a Dalibor jezdil v biski s panem Petrem. Na kopec nás vyvezla čtyřsedačková lanovka. Měli jsme možnost lyžovat na modré nebo žluté sjezdovce. Nejlépe se nám lyžovalo ve středu, protože bylo nejhezčí počasí. Lyžování bylo dopoledne i odpoledne, mezi tím byla krátká pauza na oběd a odpočinek. Vleky jezdily do 4 hodin. Po návratu na pokoj jsme se osprchovali a šli na večeři. Večery jsme trávili hraním her (šprtec, pink-ponk, stolní fotbal) a ve čtvrtek jsme šli na bazén. V pátek po snídani jsme sbalili všechny věci a jeli jsme zpět ke škole. Tady si nás vyzvedli rodiče.

 

Lyžák byl super!!!

Julča, Honzík a Dalibor z 9. D

foto sedlo banner

 Celou fotogalerii z akce naleznete: ZDE


 

Ohlédnutí za lyžařským výcvikem 2020

lyzak2020

Klikni na obrázek pro shlédnutí VIDEA.

 


 


 

Dům umění

Ve čtvrtek 16.1.2020 jsme navštívili Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Měli jsme možnost shlédnout výstavu české umělkyně Kateřiny Šedé „Bedřichovický poledník, kde v jedenácti typických anglických telefonních budkách, které zprostředkovaly nejen telefonické spojení, byly také vystaveny kresby, malby, tištěné dokumenty, videozáznamy a fotografie, které nás detailněji seznámily s autorčiným pětiletým projektem Od nevidím do nevidím.

Poté jsme absolvovali edukační program „Autobusem do Londýna, kdy si děti cvakly jízdenku a vydaly se červeným autobusem na vyhlídkovou jízdu se spoustou zajímavých zastávek – hry, zábava a tvoření.

gvuo 1   gvuo 2
gvuo 3 gvuo 4

 

Návštěva Lesní školy v Bělském lese

Ve středu 15.1.2020 žáci 8. a 9. třídy navštívili Lesní školu v Bělském lese. Nejprve se seznámili s aktivitami, které je potřeba v lesích v zimě provádět, aby vše bylo připraveno na příchod jara. Poté se přesunuli přímo do lesa, kde děti měly možnost posoudit, jak se příroda mění. Žáci také přiložili ruku k dílu při stavbě srdce Bělského lesa. Nakonec si ze dřeva vyrobili hudební nástroje jako památku na tuto návštěvu.

karca1   karca2
karca3 karca4

 

Zpívání u jesliček

Dne 8. 1. 2020 navštívily již tradičně třebovický kostel děti z Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě – Porubě. Kostelem se rozezněly vánoční koledy. Děti hrály na Orffovy nástroje, zpívaly s dopomocí personálů a pan farář nás doprovázel na bongo.

Poslechli jsme si příběh „Stéblo slámy.“Vypráví o tom, jak se pastýři vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému ve chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičký pastýř si přece jen něco z betlémského chléva donesl. Bylo to stéblo slámy, které bylo pro chlapce znamením a mělo pro něj velkou cenu. Na slámě ležel Boží Syn- Zachránce, kterého nám seslal Bůh.

Všichni společně jsme si připomněli, proč se slaví Vánoce, kdo je Kašpar, Melichar a Baltazar. Děkujeme za vlídné přijetí, požehnání a svěcené křídy, kterými jsme si mohli na dveře DRS, ZŠ a MŠ napsat K+ M+ B 2020.

Celý rok bude tato trojice nejen dětem pomáhat a ochraňovat je, ale bude nám zároveň připomínat kouzlo Vánoc.

Děti a personál z DRS.

 

vla1   vla2
vla3 vla4

 


 

 

VÁNOCE V DRS

vnoce 1   vnoce 2
vnoce 3 vnoce 4

 

 

Strana 2 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.