Výchovný poradce

 

Veletrh středních škol

V pátek 8.11.2019 se třída 9.A vydala na Veletrh středních škol do Avion Shopping Parku. Žáci zde měli možnost seznámit se blíže s obory, které je zajímají a zjistit, co vše budoucí studium přinese. Celá akce se velmi vydařila. 

kar3

 

Den otevřených dveří na Odborném učilišti a Praktické škole v Hlučíně

V úterý 8.10.2019 navštívili žáci 9.A OU a Praktickou školu v Hlučíně, kde měli možnost vyzkoušet si spoustu řemesel a prohlédnout si školu. Žáci viděli školní dílny, seznámili se s chodem školy a nahlédli také do učeben. Společně s námi se do Hlučína vydala také naše výchovná poradkyně Helena Šťastná. 

hlucin1   hlucin2   hlucin3

 

 

VOLBA POVOLÁNÍ 2019-20


 

PREZENTACE VÝCHOVNÉHO PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Zde naleznete informace Výchovného poradce pro školní rok 2019/2020 ve formě prezentace:

h1
h2
 h3
h4 
h5 
h6 
h7 
h8 
h9 
h10 
h11 
h12 
h13 
h14 
h15 
h16 
h17

 

 

 


Při výběru střední školy, učiliště, při zjišťování možností budoucího uplatnění Vašeho dítěte, naleznete spoustu užitečných informací na těchto odkazech:

atlasskol   ATLAS ŠKOLSTVÍ                                        infoabsolvent   INFO ABSOLVENT
seznamskol   SEZNAM ŠKOL V ČR                                    stredniskoly   STŘEDNÍ ŠKOLY   
scio   SCIO                                                                     pruvodcesvetempovolani   PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ
icm

 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM              

 PRO MLÁDEŽ 

ucitelskenoviny   UČITELSKÉ NOVINY
remeslozije   ŘEMESLO ŽIJE                                            zkouskynanecisto   ZKOUŠKY NANEČISTO


 Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech
www.infoabsolvent.cz

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

 

ADHD - porucha s deficitem pozornosti, zvýšenou aktivitou a impulzivitou dítěte

Prezentace k tomuto tématu naleznete zde:

METODY PRÁCE

KLASIFIKAČNÍ STUPNĚ ADHD

DEFINICE A SYMPTOMY ADHD


 

Kam na střední školu...

Vážení rodiče,

prosím, nezapomeňte: pečlivě čtěte požadavky SŠ, kam se Vaše děti hlásí. Zdravotní kritéria, která si škola určuje k jednotlivým oborům - vše naleznete na stránkách SŠ. Zde je prezentace k volbě budoucího povolání Vašich dětí pro rok 2015-16 : KLIKNI

volba

 


 

 

PREZENTACE VÝCHOVNÉHO PORADCE K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Zde naleznete informace Výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 ve formě prezentace:

KLIKNI ZDE


 


 

 

Výchovný poradce:

 Mgr. Helena Šťastná                                        

Mobil: 604 182 131

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                                                                                                       

Výchovný poradce a vedoucí školního poradenského pracoviště -

ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

 

Mgr. Helena Šťastná

helena-1
helena-2


 

Individuální konzultace prosím domlouvejte osobně nebo telefonicky –
tel. 733 605 491, mob. tel. 604 182 131, pro případ nepřítomnosti napracovišti

 

vychp

 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2020-2021


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2019-20

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2019-20


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2018-19

 ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2018-19


 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2017-18

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2017-18


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2016-17

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2016-2017


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2015-16

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2015-2016


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014-2015

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014-2015

 

 


 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2013-2014

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2013-2014


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2012-2013

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2012-2013


PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2011-2012

ZHODNOCENÍ PLÁNU VÝCHOVNÉHO PORADCE 2011-2012

 

Kavárnička pro rodiče

 

Už je to tady!!!!
1.Kavárnička pro rodiče
O čem bude?
Sexuální výchova pro Vaše děti v naší škole.

Co si o tom myslíte Vy rodiče?

V pondělí 6. října 2014 ve 14.00 hod. ve třídě 5.A
                                  s Mgr.Helenou Šťastnou Přijďte, budeme se těšit !!!


 

 

Žákovské ,,mikro - skupiny „


Od října 2014 započne projekt výchovného poradce ,,Žákovské mikro – skupiny“. Půjde o celoroční pracovní projekt setkávání se jednotlivých tříd s výchovným poradcem k problematice výchovy, citových problémů, mezilidských a rodinných problémů, změn v dospívání apod. Žáci budou mít možnost se ve skupině či individuálně měsíčně setkávat s výchovným poradcem a aktuálně řešit, to co je trápí. Témata se budou aktuálně měnit podle okolností. O těchto setkáváních budeme pravidelně informovat na webových stránkách školy a nástěnce výchovného poradce.  Mgr. Helena Šťastná


 

 

 

Kavárnička pro rodiče


Od 6. října 2014 se rozjíždí nový projekt výchovného poradce ,,Kavárnička pro rodiče“ –- jedná se o celoroční projekt/do června 2015/, periodicky jednou za měsíc se opakující s různými tématy, formou prezentací s diskusí s rodiči – témata budou odrážet aktuální problémy rodičů se svými dětmi – nabízená témata – Sexuální výchova Vašich dětí v naší škole; Moje dítě je tyran; Jak přežít pubertu; Syndrom vyhoření, a jak se bránit; Vhodný obor a škola pro mého syna, dceru; Zůstal – a jsem na výchovu sám – a;  Jak o sebe pečovat a předat to vlastním dětem – společná akce s žáky;  Dítě se mnou nemluví, raději volí sociální sítě; Výchova v rodině, a co na to Vaše dítě. Témata je možno doplňovat a pozměňovat dle přání rodičů. Rodiče budou o setkáních vždy včas informováni a pozváni k účasti. Jednotlivé bloky budou následně prezentovány s fotodokumentací na webových stránkách školy. Přehled témat bude uveřejněn na nástěnce výchovného poradce.   Mgr. Helena Šťastná


 

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY

FACEBOOK

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.